Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 icon

Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009НазваниеРозділ II. Тваринний світ. 2, 2009
Дата конвертации07.09.2012
Размер101.32 Kb.
ТипДокументы
1. /Odonata Diptera_article.doc
2. /Redkol.doc
3. /Оглавление.doc
Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009
Редакційна рада “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки” Коцан І. Я
Науковий вісник Волинського

РОЗДІЛ II. Тваринний світ. 2, 2009

УДК 595.771(477.82) Л. А. Хрокало – кандидат біологічних наук, доцент Київського національного технічного університету “КПІ”;

Ю. Г. Вервес – доктор біологічних наук, професор Інституту захисту рослин Української академії аграрних наук, м. Київ

Бабки (Odonata) та деякі двокрилі комахи (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) регіону Шацьких озер

Роботу виконано в КНТУ

Дослідження, проведені у 2005–2008 рр. в районі Шацьких озер і Волинської області, дали змогу встановити 31 вид бабок, 21 вид каліфорид і 22 види саркофагід. Три види бабок (Sympecma fusca, Aeshna isoceles, Ophiogomphus cecilia) і 1 підвид (Calopteryx splendens ancilla) є нові для фауни Волині, а два види (Sympecma fusca, Sympetrum striolatum) – для району Шацьких озер. Як результат, із 49 видів бабок Волинської області в районі Шацьких озер зустрічаються 30 видів. Усі зібрані види мух є новими для району Шацьких озер, і 15 видів каліфорид та дев’ять видів саркофагід вперше відзначені для Волинської області. В цілому для Волинської області зареєстровані 21 вид каліфорид та 32 види саркофагід.

Ключові слова: Шацький національний природний парк, бабки, каліфориди, саркофагіди.

Хрокало Л. А., Вервес Ю. Г. Стрекозы (Odonata) и некоторые двукрылые насекомые (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) района Шацких озер. Исследования, проведенные в 2005–2008 гг. в районе Шацких озер и Волынской области, позволили установить 31 вид стрекоз, 21 вид колифорид и 22 вида саркофагид. Три вида стрекоз (Sympecma fusca, Aeshna isoceles, Ophiogomphus cecilia) и 1 подвид (Calopteryx splendens ancilla) являются новыми для фауны Волыни, а два вида (Sympecma fusca, Sympetrum striolatum) – для окрестностей Шацких озер. В результате из 49 видов стрекоз Волынской области в окрестностях Шацких озер встречаются 30 видов. Все собранные виды мух являются новыми для района Шацких озер, и 15 видов калифорид и девять видов саркофагид впервые отмечены для Волынской области.
В целом в Волынской области зарегистрированы 21 вид калифорид и 32 вида саркофагид.

Ключевые слова: Шацкий национальный природный парк, фауна, стрекозы, калифориды, саркофагиды.

Khrokalo L. A., Verves Yu. H. Dragonflies (Odonata) and Certain Two-Winged Insects (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) of the Shatsk Lake District. The research held in 2005–2008 in the Shatsk Lake District and in the Volyn Oblast allowed to identify 31 species of dragonflies, 21 species of calliphoridae and 22 species of sarcophagidae. 3 species of dragonflies (Sympecma fusca, Aeshna isosceles, Ophiogomphus cecilia) and 1 subspecies (Calopteryx splendens ancilla) are new for the fauna of Volyn, while 2 species (Sympecma fusca, Sympetrum striolatum) are new for the Shatsk lakes area. As a result, out of 49 species of dragonflies typical for the Volyn Oblast, in the Shatsk lakes area 30 species are found. All the collected species of flies are new for the Shatsk lakes area while 15 species of calliphoridae and 9 species of sarcophagidae were first registered in the Volyn Oblast. On the whole, in the Volyn Oblast 21 species of calliphoridae and 32 species of sarcophagidae were registered.

Key words: Shatsk National Nature Park, fauna, dragonflies, calliphoridae, sarcophagidae.


Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. З літературних джерел у складі фауни Волинської області було відомо 46 видів бабок (Горб и др., 2000; Павлюк, 1990), з яких для регіону Шацьких озер вказано 28 видів (Горб и др., 2000; Павлюк, 1974): Lestes barbarus, L. dryas, L. sponsa, L. virens, Sympecma paedisca, Coenagrion hastulatum, С. puella (L.), C. pulchellum, Erythromma najas, Ischnura elegans, I. pumillo Charp., Enallagma cyathigerum, Aeshna grandis, A. mixta, Gomphus vulgatissimus, Cordulia aenea, Somatochlora flavomaculata, Epitheca bimaculata, Orthetrum cancellatum, Libellula depressa (L.), L. quadrimaculata, Sympetrum danae, S. depressiusculum Selys, S. flaveolum, S. sanguineum, S. vulgatum, Leucorrhinia albifrons Burm., L. caudalis Charp.

З теренів Волинської області в науковій літературі вказані знахідки 6 видів мух-каліфорид: Calliphora uralensis, C. vicina, Lucilia caesar, L. illustris, L. sericata, Protophormia terraenovae (Ханина, Хвесик, 1963; Verves, 2005) та 23 видів мух-саркофагід: Macronychia agrestis (Fll.), Metopia campestris, Paragusia elegantula (Ztt.), Brachicoma devia, Wohlfahrtia meigeni (Schin.), Ravinia pernix (Harris), Tephromyia grisea (Mg.), Sarcotachinella sinuata (Mg.), Helicophagella melanura, Thyrsocnema incisilobata (Pand.), Heteronychia bulgarica (End.), H. dissimilis (Mg.), H. proxima (Rd.), Bercaea africa, Liosarcophaga emdeni (Rohd.), L. portschinskyi (Rohd.), L. similis, Parasarcophaga albiceps, Robineauella caerulescens, Rosellea aratrix, Sarcophaga carnaria, S. lehmanni, S. variegata (Ханина, Хвесик, 1963; Verves, 1998). Видовий склад цих двокрилих у межах регіону Шацьких озер, зокрема території Шацького національного природного парку (ШНПП), до наших досліджень був зовсім невідомий.

Матеріали і методи. Основою складання видового списку бабок були збори, здійснені на Шацьких озерах обома авторами, а також Л. Хрокало та І. Плющем у різних пунктах Волині у 2005–2008 рр. Усього зібрано 486 дорослих особин, екзувіїв та личинок, що належать до 31 виду та 2 підвидів.

У серпні 2005 року Ю. Вервесом були проведені відлови мух за допомогою повітряного ентомологічного сачка в околицях ШНПП (Шацький район). Зібрано 414 особин двокрилих комах із 43 видів, з яких 21 вид належить до родини Calliphoridae, а 22 види – до родини Sarcophagidae.

Види, вперше вказані для фауни Волині, в тексті відмічені зірочкою (*).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.

Видовий склад комах

Odonata

1. Calopteryx virgo (L.): Горохівський р-он: окол. с. Журавники, р. Липа, 11.05.07, личинка самки (Хрокало).

2а. C. splendens splendens (Harris): Горохівський р-он: окол. с. Журавники, р. Липа, 11.05.07, 1 личинка самця (Хрокало). Маневицький р-н: Черемський заповідник, 6.07.06, 9 самців, 2 самки (Плющ).

2б. C. splendens ancilla Hag.*: Маневицький р-н: Черемський заповідник, 6.07.06, 1 самка (Плющ).

3. Lestes dryas Kyrby: Маневицький р-н: Черемський заповідник, 6.07.06, 4 самці, 1 самка (Плющ); Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08.05, 1 самець (Вервес).

4. L. sponsa (Hansemann): Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14-22.08.05, 44 самці, 14 самок (Вервес); оз. Світязь, зарості комишу, 13.08.08, 1 самець, 1 самка (Хрокало).

5. L. barbarus (F.): Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14–19.08. 05, 1 самець, 3 самки (Вервес).

6. L. virens (Charp.): Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 15–19.08.205, 3 самки; 20.08.2005, 10 км на Пн від смт Шацьк, оз. Піщане, 1 самка (Ю. Вервес).

7. Sympecma paedisca (Brauer): Горохівський р-н: окол. с. Холонів, серія ставків, між якими є зарості рудеральних рослин – борщівника, кропиви тощо, 10.05.07, 3 самці, 2 самки; там само, ставок, 14.05.07, 3 самці, 1 самка; окол. с. Журавники, р. Липа, ставок, 11.05.07, 2 самки (Хрокало). Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08.05, 1 самка (Вервес).

8. S. fusca (VD Linden)*: м. Берестечко, правий берег р. Стир, луки, 12.05.07, 1 самець. Горохівський р-н: окол. с. Холонів, серія малих ставків, зарості рудеральних рослин – борщівника, кропиви тощо, 10.05.07, 2 самці (Хрокало). Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08.05, 2 самці, 1 самка; там само, 17.08.05, 1 самець, 2 самки (Вервес).

9. Coenagrion hastulatum (Charp.): Горохівський р-н: окол. с. Холонів, галявина біля ставка, 14.05.07, 2 самці (Хрокало).

10. C. pulchellum (VD Linden): м. Берестечко, р. Стир, галявина на острові, 12.05.07, 2 самці, 2 самки; там само, затоплені луки, правий берег р. Стир, 12.05.07, личинки 2 самок. Горохівський р-н: окол. с. Холонів, канал, 9.05.07, личинка 1 самки; там само, серія малих ставків, 10.05.07, ювенільні імаго, 3 самці, 5 самок; там само, малий ставок, 14.05.07, 7 самців, 10 самок; окол. с. Журавники, р. Липа, ставок, 11.05. 07, личинки 1 самця, 1 самки (Хрокало).

11. Coenagrion ornatum (Selys): Горохівський р-н: окол. с. Журавники, р. Липа, ставок, 11.05. 07, личинка 1 самця (Хрокало).

12. Erythromma najas (Hansemann): Горохівський р-н: окол. с. Холонів, серія ставків, зарості рудеральних рослин – борщівника, кропиви тощо, 10.05.07, 1 самець; там само, ставок, 14.05.07, 6самців, 4 самки; окол. с. Журавники, р. Липа, ставок, 11.05.07, ювенильні імаго, 2 самці, 3 самки (Хрокало). Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08.05, 1 самець (Вервес).

13. Ischnura elegans (VD Linden): Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14–22.08.05, 8 самців, 4 самки (Вервес).

14. Enallagma cyathigerum (Charp.): Шацький р-н: 10 км від смт Шацьк, оз. Піщане, 20.08.2005, 2 самці, 3 самки; 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14–19.08.05, 17 самців, 30 самок (Вервес); оз. Світязь, зарості комишу, 13.08.08, 2 самці (Хрокало).

15. Aeshna mixta Latr.: Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 19.08.05, 1 самець (Вервес).

16. A. cyanea (Muell.): м. Луцьк, старе русло р. Стир, під мостом, 9.05.07, личинка 1 самця (Хрокало).

17. A. grandis (L.): Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08.05, 1 самець; там же, 21.08. 05, 1 самка (Вервес).

18. A. isoceles (Muell.)*: м. Берестечко, правий берег р. Стир, луки, 12.05.07, 1 самець (Хрокало).

19. Gomphus vulgatissimus (L.): м. Берестечко, острів на р. Стир, луки, 12.05.07, 1 самець (Хрокало).

20. Ophiogomphus cecilia (Fourcroy)*: Маневицький р-н: Черемський заповідник, 6.07.06, 1 самка (І. Плющ).

21. Cordulia aenea (Linnaeus, 1758): Горохівський р-н: окол. с. Холонів, ставок, 14.05.07, екзувії 1 самки, 1 самця.

22. Somatochlora flavomaculata (VD Linden): Маневицький р-н: Черемський заповідник, 6.07.06, 1 самець (Плющ).

23. Epitheca bimaculata (Charp.): Горохівський р-н: окол. с. Холонів, ставок, 14.05.07, 1 самець, 1 самка, екзувії 2 самців (Хрокало).

24. Orthetrum cancellatum (L.): Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 21–22.08.05, 1 самець, 1 самка (Вервес).

25. Libellula quadrimaculata L.: Горохівський р-н: окол. с. Холонів, ставок, 14.05.07, екзувії 3 самок (Хрокало).

26. Sympetrum flaveolum (L.): Маневицький р-н: Черемський заповідник, 6.07.2006, 1 самка (Плющ). Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 17.08.2005, 1 самець; 10 км на Пн від смт Шацьк, оз. Піщане, 20.08.2005, 1 самка (Вервес).

27. S. danae (Sulzer): Шацький р-н: 10 км на Пн від смт Шацьк, оз. Піщане, луки, 20.08.05, 3 самки (Вервес); оз. Світязь, зарості комишу, 13.08.08, 14 самців, 20 самок (Хрокало).

28. S. vulgatum (L.): Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08. 05, 1 самець; там само, 18.08.05, 1 самка; там само, 22.08.05, 2 самки (Вервес).

29. S. striolatum (Charp.): Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14-22.08.2005, 8 самців, 7 самок (Вервес).

30. S. sanguineum (Muell.): Маневицький р-н: Черемський заповідник, 6.07.06, 2 самці, 2 самки (Плющ). Шацький р-н: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14–22.08.05, 13 самців, 27 самок (Вервес); оз. Світязь, зарості комишу, 13.08.08, 37 самців, 25 самок (Хрокало); 10 км на Пн від смт Шацьк, оз. Піщане, 20.08.05, 17 самців, 8 самок (Вервес).

31. Leucorrhinia pectoralis (Charp.): Горохівський р-н: окол. с. Холонів, ставок, 14.05.07, ювенільні особини: 7 самців, 7 самок; екзувії 1 самця, 3 самок (Хрокало).


Diptera

Calliphoridae

 1. Bellardia pandia (Wlk.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08, 1 самець.

 2. Bellardia stricta (Vill.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 19.08, 1 самка.

 3. Calliphora loewi End.*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 17 та 18.08, 2 самця, 1 самка.

 4. Calliphora subalpina (Ringdahl)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08, 1 самець; там само, болото, 15.08, 1 самець.

 5. C. uralensis Vill.: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, болото, 15.08, 1 самець; там само, на квітах Daucus carota, 20.08, 1 самка.

 6. C. vicina (R.-D.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17 та 22.08, 3 самці, 1 самка; там само, на квітах Daucus carota, 16.08, 1 самка.

 7. Calliphora vomitoria (L.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 17.08, 1 самець, 1 самка.

 8. Lucilia caesar (L.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17, 18 та 22.08, 30 самців, 6 самок; там само, болото, 15.08, 9 самців; там само, на квітах Daucus carota, 16, 19 та 20.08, 13 самців, 1 самка.

 9. L. illustris (Mg.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 18 та 22.08, 5 самців; на квітах Daucus carota, 16 та 19.08, 5 самців.

 10. L. sericata (Mg.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17, 18 та 22.08, 14 самців; там само на квітах Daucus carota, 19 та 20.08, 11 самців.

 11. L. silvarum (Mg.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14 та 18.08, 5 самців, 3 самки; там само, на квітах Daucus carota, 16.08, 8 самців.

 12. Melinda viridicyanea (R.-D.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, болото, 15.08, 1 самець; там само, луки, 18.08, 1 самка.

 13. Pollenia amentaria (mg.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14 та 18.08, 1 самець, 1 самка.

 14. Pollenia hungarica Rognes*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16.08, 1 самець.

 15. P. labialis R.-D.*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17 та 18.08, 8 самців, 11 самок; там само, болото, 15.08, 5 самців, 7 самок.

 16. P. rudis (F.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17 та 18.08, 7 самців.

 17. Protocalliphora azurea (Fll.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16, 19 та 20.08, 3 самки; там само, луки, 17 та 18.08, 2 самки.

 18. P. proxima Grunin*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16.08, 1 самець.

 19. P. rognesi Thompson & Pont*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16.08, 2 самки; там само, луки, 22.08, 1 самка.

 20. Protophormia terraenovae (R.-D.): 22 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14 та 18.08, 1 самець, 1 самка; там само, на квітах Daucus carota, 19 та 20.08, 3 самці.

 21. Eurychaeta palpalis (R.-D.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16 та 19.08, 2 самки; там само, луки, 17.08, 1 самка.


Sarcophagidae

 1. Senotainіa conica (Fll.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16.08, 1 самець.

 2. Taxigramma heteroneura (Mg.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16.08, 1 самка.

 3. Metopia campestris (Fll.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08, 1 самка.

 4. Brachicoma devia (Fll.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14. та 17.08, 1 самець, 2 самки; там само, болото, 15.08, 1 самка; там само, на квітах Daucus carota, 16.08, 1 самець.

 5. Sarcophila latifrons (Fll.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 19.08, 1 самка.

 6. Helicophagella crassimargo (Pand.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16.08, 3 самці, 1 самка; там само, луки, 17.08, 1 самець, 1 самка.

 7. H. melanura (Mg.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17 та 18.08, 5 самців, 1 самка; там само, болото, 15.08, 1 самець, 1 самка; там само, на квітах Daucus carota, 19 та 20.08, 3 самці; 10 км на Пн від смт Шацьк, берег оз. Піщане, 20.08, 1 самець.

 8. Heteronychia depressifrons (Ztt.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, болото, 15.08, 1 самка.

 9. H. haemorrhoides (Boettcher)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17 та 18.08, 5 самців, 5 самок; там само, болото, 15.08, 3 самці, 2 самки; там само, на квітах Daucus carota, 16.08, 3 самки.

 10. H. vagans (Mg.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17 та 18.08, 12 самців, 3 самки; там само, болото, 15.08, 1 самець; там само, на квітах Daucus carota, 16, 19 та 20.08, 2 самці, 1 самка.

 11. Heteronychia vicina (Mcq.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 17.08, 1 самець; там само, на квітах Daucus carota, 20.08, 1 самець.

 12. Bellieriomima subulata (Pand.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 17.08, 1 самець.

 13. Bercaea africa (Mcq.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16.08, 1 самець; 10 км на Пн від смт Шацьк, берег оз. Піщане, 20.08, 1 самець.

 14. Liosarcophaga similis (Meade): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17 та 18.08, 12 самців; там само, болото, 15.08, 6 самців.

 15. L. tuberosa (Pand.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14.08, 1 самець.

 16. Parasarcophaga albiceps (Mg.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 18.08, 1 самець.

 17. Robineauella caerulescens (Ztt.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14. та 17.08, 1 самець, 1 самка.

 18. Kramerea schuetzei (Kr.)*: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 18.08, 1 самець.

 19. Rosellea aratrix (Pand.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17, 18 та 22.08, 17 самців; там само, болото, 15.08, 3 самці; там само, на квітах Daucus carota, 20.08, 1 самець.

 20. Sarcophaga carnaria (L.): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17, 18 та 22.08, 18 самців; там само, болото, 15.08, 4 самці; там само, на квітах Daucus carota, 16 та 19.08, 11 самців.

 21. S. lehmanni Muell.: 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, на квітах Daucus carota, 16 та 19.08, 3 самці; там само, луки, 17.08, 2 самця; 10 км на Пн від смт Шацьк, берег оз. Піщане, 20.08, 1 самець.

 22. S. variegata (Scopoli): 2 км на Пн від с. Світязь, оз. Світязь, луки, 14, 17, 18 та 22.08, 28 самців; там само, болото, 15.08, 4 самці; там само, на квітах Daucus carota, 16, 19 та 20.08, 11 самців.


Висновки і перспективи подальших досліджень. У результаті наших досліджень новими для фауни бабок Волинської області виявились 3 види (Sympecma fusca, Aeshna isoceles, Ophiogomphus cecilia) та один підвид (Calopteryx splendens ancilla). Таким чином, видовий список бабок Волині складає 49 видів. Вперше для району Шацьких озер вказані 2 види (Sympecma fusca та Sympetrum striolatum), що розширило регіональний список до 30 видів.

На території Шацьких озер ми знайшли 21 вид мух-каліфорид та 22 види мух-саркофагід; усі вони наведені вперше для цього регіону. За наслідками оригінальних досліджень та аналізу літературних даних, на теренах Волині загалом зареєстровано 21 вид каліфорид (з них уперше для області вказано 15 видів) та 32 види саркофагід (з них уперше для області вказано 9 видів).

Подяки. Автори щиро вдячні канд. біол. наук І. Плющу (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ) за надання власних зборів бабок для вивчення.

Література

 1. Горб С. Н. Стрекозы (Odonata) Украины: фаунистический обзор / С. Н. Горб, Р. С. Павлюк, З. Д. Спу­рис // Вестник зоологии.– 2000.– Отд. вып. № 15.– С. 3–155.

 2. Павлюк Р. С. Фауна бабок (Insecta, Odonata) північно-західної частини Волинського полісся // Вісн. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. Сер. Біологія.– 1974.– Вип. 7.– С. 74–84.

 3. Павлюк Р. С. Стрекозы западных областей Украины // Latv. Entomol.– 1990.– Vol. 33.– S. 38–80.

 4. Ханина И. С. Синантропные мухи г. Луцка и их санитарно-эпидемиологическое значение / И. С. Ха­нина, В. П. Хвесик // Пробл. паразитологии: Труды 4-й науч. конф. паразитологов УССР.– К.: Изд-во КГУ, 1963.– С. 414–415.

 5. Verves Yu. G. A checklist of species of the Ukrainian Sarcophagidae (Diptera) with a description of a new species // Journal of Ukrainian Entomological Society.– Kyiv, 1998.– Vol. 4, № 3/4.– P. 49–57.

 6. Verves Yu. G. An annotated list of the Ukrainian Calliphoridae (Diptera) / Yu. G. Verves // Proceedings of Zoological Museum of Kyiv Taras Shevchenko National University.– Kyiv, 2005.– Issue 3.– P. 64–121.


Статтю подано до редколегії

21.01.2009 р.


УДК 591.5:595.727(477.82) Т. І. Пушкар – молодший науковий співробітник відділу загальної та прикладної ентомології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ

Фауна й екологія коротковусих прямокрилих (Orthoptera, Caelifera)

Шацького національного природного парку

Роботу виконано в Інституті

зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

У роботі розглянуто видовий склад коротковусих прямокрилих семи біотопів Шацького національного природного парку. Всього відзначено 21 вид, з яких 19 є новими для фауни Волинського Полісся. Виділено чотири екологічні групи коротковусих прямокрилих відносно вологи.

Ключові слова: екологічний аналіз, Caelifera, фауністичні комплекси.

© Хрокало Л. А., Вервес Ю. Г., 2009

© Пушкар Т. І., 2009


Похожие:

Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconНезрівнянний світ краси

Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconСвіт щаслив й рад, скрізь любов І лад

Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconРозділ Слово Значення

Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconРозділ 1 (Загальна хірургія)
Хімічна антисептика, групи антисептичних речовин, характеристика, покази до застосування
Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconРегламент роботи Сєдовської селищної ради VI скликання. Розділ загальні положення
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної...
Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconСтатут кiнологiчноi спiлки украiни розділ І загальні положення
Всеукраїнська громадська організація "Кінологічна Спілка України" (надалі по тексту ксу) є всеукраїнською громадською організацією,...
Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconОб образовании
З, от 23 июля 2008 г. №160-фз, от 27 октября 2008 г. №180-фз, от 25 декабря 2008 г. №281-фз и 286-фз, от 10 февраля 2009 г. №18-фз,...
Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconЗагальний огляд екологічного стану верхнього І середнього дністра
Тирасполь (182 тис на­се­лен­ня), Бендери (159 тис.), а також міста Новий Розділ з во “Сірка”, Заліщики, Могилів-По­діль­ський, Сороки,...
Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconМетодические рекомендации по опк на 2009-10 уч год Автор Храмова С. Н. 23. 08. 2009 г
Методические рекомендациидля оу краснодарского краяпо преподаванию регионального учебного курса«Основы православной культуры»в 2009...
Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconПротокол заседания стипендиальной комиссии №4 от 23. 04. 2009 о назначении стипендии студентам дневного отделения
Назначить социальную стипендию с 01. 04. 2009 г по 31. 12. 2009 г студентам, из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей...
Розділ II. Тваринний світ. 2, 2009 iconЗакон российской федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1
ФЗ, от 21. 12. 2009 n 329-фз, от 27. 12. 2009 n 365-фз, от 27. 12. 2009 n 374-фз, с изм., внесенными Постановлением Конституционного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов