Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів icon

Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсівНазваниеПроект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів
Дата конвертации04.12.2012
Размер48.37 Kb.
ТипДокументыПРОЕКТ РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НА

ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ

ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ


ТОМ I


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО

ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ


ДОДАТКОВІ ПОЯСНЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ

РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


2003

ПРОЕКТ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ВИКОРИСТАННЯ

^ МІСЦЕВИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ


(комплексний інноваційний проект Державної Програми реформування,

модернізації та розвитку комунальної енергетики України)

Викладено матеріали проекту “Державної Програми реформування модернізації та розвитку комунальної енергетики України” і її комплексного проекту по енергозабезпеченню комунального господарства на основі впровадження енергозберігаючих технологій, використання місцевих енергоресурсів, реформування та розвитку комунальної енергетики, як одної з найбільш соціальнозначучих підгалузей житлово-комунального господарства України.

Мета Програми – виведення комунальної енергетики України з глибокого кризового стану, в якому вона опинилася внаслідок понадмірного фізичного і морального старіння основних фондів, а також з ряду інших причин.

Проект Програми охоплює низку чітких та ефективних заходів законодавчого, інституціонального та організаційно-технічного порядку. Основою і рушійною силою цього процесу є енергоощадження і енергоефективність та відповідна державна політика щодо цього.

До складу початкового комплекту матеріалів Програми, що надаються до розгляду в Центральні державні органи, входять: текст самої Програми, коротка пояснювальна записка, два томи додаткових пояснювальних матеріалів до Програми, інвестиційний проект, приклад формування комплексного інноваційного проекту для міст.


Ініціатори Програми:


Народний депутат

України П.П.Сабашук Комітет Верховної Ради Украї­ни

з питань паливно-енерге­тичного

комплексу, ядерної політики

та ядерної безпеки


ЗМІСТ

Том І

ВСТУП 6^ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НА

ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ

ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ


ТОМ^ II


БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СХЕМ


ДОДАТКОВІ ПОЯСНЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ

РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


2003

ЗМІСТ

Том II

ВСТУП 6


ВСТУП


В цьому томі додатків до проекту “Державної Програми реформування, модернізації та розвитку комунальної енергетики України” розглянуті сучасні технології, які застосовуються, чи можуть бути застосовані в комунальній енергетиці України з метою підвищення ефективності використання палива в цій важливій галузі народного господарства, забезпечення її надійного функціонування та зменшення споживання традиційних палив і в першу чергу дефіцитного для України природного газу, а також залучення в цю сферу енергетики нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

Запропоновані для впровадження технології можна розділити умовно на дві групи:

Перша –це технології, що пов’язані з вдосконаленням існуючих процесів перетворення енергії традиційних палив в теплову та електроенергію, підвищенням ефективності їх транспорту та споживання.

Друга - це технології, основані на використанні нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, тобто залучення місцевих енергоресурсів для вирішення проблем комунальної енергетики.

Серед розглянутих технологій, найбільшу увагу приділено когенераційним технологіям, бо саме вони повинні відіграти вирішальну роль в суттєвому підвищенні показників енергетичної та економічної ефективності підприємств комунальної енергетики України. Саме когенераційні технології повинні ґрунтовно змінити виробничу структуру комунальної енергетики, забезпечивши генерування не тільки теплової, а ще й електричної енергії за рахунок перетворення існуючих котелень централізованого та районного теплопостачання в міні -ТЕЦ. З цією метою розроблені і запропоновані чотири базові технології для перетворення існуючих водогрійних та парових котлів системи теплопостачання в когенераційні установки.

Модернізація водогрійних котлів провадиться шляхом їх надбудови газотурбінним та газо поршневим двигунами. Модернізація парових котлів провадиться шляхом їх поєднання в одному технологічному процесі з теплофікаційною чи протитисковою паровою турбіною за схемою, аналогічною схемі традиційної ТЕЦ.

Друга базова модель для модернізації котелень з паровими котлами - це поєднання схеми ТЕЦ з надбудовою парового котла газовою турбіною. Це схема теплофікаційної парогазової установки.

Найбільші потенційні можливості для ресурсозбереження серед технологій першої групи мають технології глибокої утилізації скидної теплоти теплогенеруючого обладнання і в першу чергу котельних агрегатів, а також технології, пов’язані зі зменшенням втрат теплоти в навколишнє середовище – теплоізоляція труб тепломережі, будівель, тощо, а також застосування приладів обліку та регулювання теплової енергії, що споживається.

Серед нетрадиційних технологій для комунальної енергетики найбільше економічне і соціальне значення мають біотехнології – використання в тепло – та когенераційних технологіях біомаси, біогазу, сміття, тощо, та альтернативні джерела енергії – геотермальна, сонячна, вітрова та ін.

Найважливіші для комунальної енергетики технології проілюстровані прикладами їх впровадження, наведені техніко-економічні показники, результати та досвід експлуатації.Похожие:

Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconМіжнародний центр енергоефективних технологій інститут загальної енергетики нан україни

Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Форма об'єднання ресурсів місцевих громад для усунення та пом'якшення існуючих загроз у ділянках енергетики то довкілля. Асоціація "Енергоефективні міста України"
Постала у 2007 р з ініціативи міських голів Бердянська, Кам’янця-Подільського, Львова і Славутича при підтримці Європейської асоціації...
Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Форма об'єднання ресурсів місцевих громад для усунення та пом'якшення існуючих загроз у ділянках енергетики то довкілля. Асоціація "Енергоефективні міста України"
Постала у 2007 р з ініціативи міських голів Бердянська, Кам’янця-Подільського, Львова і Славутича при підтримці Європейської асоціації...
Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconПерелік енергозберегіючих та перспективних енергогенеруючих технологій, що розробляються або впроваджуються науковими установами, навчальними закладами та підприємствами України
Секретаріату Кабінету Міністрів України з метою інформування громадськості та змі про інтелектуальні та технологічні можливості держави...
Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconМитний кодекс України
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconМіжнародний центр енергоефективних технологій Ю. Г. Блавдзевич, к т. н., ст н. с
Активізація залучення інвестицій у енергозберігаючі проекти за участю енергоаудиторських компаній
Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві тов ра «ad-world»...
Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві тов ра «ad-world»...
Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві тов ра «ad-world»...
Проект розвитку комунальної енергетики україни на основі впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій І використання місцевих енергоресурсів iconЗакон україни про об’єднання громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 34, ст. 504) ( Вводиться в дію Постановою вр
Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов