Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні icon

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України "Про авторське право І суміжніНазваниеЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України "Про авторське право І суміжні
страница6/6
Дата конвертации27.09.2012
Размер0.77 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6
1. /З А К О Н У К Р А ф Н И.docЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України "Про авторське право І суміжні

особами грошей чи передачі інших матеріальних цінностей. Розмір

застави (гарантії) визначається судом з урахуванням обставин

справи, але не повинен бути меншим від 100 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян і не більшим від розміру заявленої

шкоди.

У разі застосування визначених в абзаці першому цієї частини

тимчасових заходів відповідач має право вимагати їх зміни чи

скасування, а заявник зобов'язаний подати позов до суду про захист

порушених авторських чи суміжних прав не пізніше 15 календарних

днів від дня застосування тимчасового заходу.

Застава повертається повністю заявникові при відмові суду у

прийнятті позову до розгляду чи задоволенні позову повністю або

частково. У противному разі застава звертається на виконання

рішення про компенсацію шкоди відповідачеві, завданої

застосуванням тимчасових заходів.

При скасуванні визначених в абзаці першому цієї частини

тимчасових заходів або якщо при розгляді справи з'ясується

відсутність факту порушення чи загрози порушення авторського права

і (або) суміжних прав, суд має право на клопотання відповідача

прийняти судове рішення щодо надання відповідачу належної

компенсації позивачем за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.

РОЗДІЛ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і

застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним

чинності.

2. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк з дня

набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України

свої пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з

прийняттям цього Закону, а також прийняти необхідні

нормативно-правові акти і привести свої нормативно-правові акти у

відповідність із цим Законом.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим

Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в

частині, що не суперечить цьому Закону.

4.
Установити, що починаючи з дня набрання чинності цим

Законом строки охорони авторського права, передбачені статтею 28 і

частинами першою і другою статті 44 цього Закону, застосовуються у

всіх випадках, коли 50-річний строк дії авторського права після

смерті автора або строк дії суміжних прав не закінчився до дня

набрання чинності цим Законом.

5. Установити, що цей Закон застосовується до виконань і

фонограм, створених чи вперше опублікованих до дня набрання

чинності цим Законом, якщо на цей день не минуло 50 років після їх

першого запису або опублікування.

6. Установити, що об'єкти авторського права і суміжних прав,

які є предметом міжнародного договору, до якого Україна

приєдналася і згоду на обов'язковість якого дала Верховна Рада

України, і які створені чи вперше опубліковані до дня набрання

чинності цим Законом, підлягають захисту за цим Законом від дня

набрання ним чинності, якщо на цей день зазначені об'єкти не стали

суспільним надбанням в країні походження у зв'язку із закінченням

строку їх охорони в цій країні.

7. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної

Ради України від 23 грудня 1993 року "Про порядок введення в дію

Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3793-12 )

(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 65).

8. У статті 2 Закону України "Про приєднання України до

Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів

(Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня

1979 року)" ( 189/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,

1995 р., N 21, ст. 155) виключити слова "повідомивши при цьому, що

дія зазначеної Конвенції не поширюється на твори, які на дату

набрання чинності цією Конвенцією для України вже є на її

території суспільним надбанням".

9. Доручити Міністерству закордонних справ України повідомити

Генеральному директорові Всесвітньої організації інтелектуальної

власності про те, що стаття 18 Бернської конвенції про охорону

літературних і художніх творів ( 995_051 ) (Паризького акта від 24

липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року) від дня набрання

чинності цим Законом діє на території України в повному обсязі.

10. Доповнити абзац другий Закону України "Про приєднання до

Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від

незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року"

( 738-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32,

ст. 265) реченням такого змісту: "З метою виконання вимог

зазначеної Конвенції поширити, на взаємній основі, національний

режим захисту суміжних прав, передбачений Законом України "Про

авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), на виробників

фонограм з країн - учасниць Конвенції та їхні фонограми, якщо

строк охорони цих фонограм не закінчився в країні походження".

11. Доручити Міністерству закордонних справ України

повідомити Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй про

доповнення Закону України "Про приєднання до Конвенції про охорону

інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх

фонограм від 29 жовтня 1971 року".


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 11 липня 2001 року

N 2627-III
1   2   3   4   5   6Похожие:

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconРішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік
Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням районної ради від 30....
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗвіт про науково-дослідну роботу за договором № Е3-15-1-07 від 27 листопада 2007 р. Розроблення проекту Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному господарстві» Керівник ндр
Виконано збір та аналіз матеріалів, які обґрунтовують необхідність розробки Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconПовідомлення про оприлюднення
Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗакон України „Про рекламу від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями. Цивільний кодекс України вiд 16-01-2003 №435-iv
Закон України „Про рекламу” від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗакон україни про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 45, ст. 397 )

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗакон україни про громадянство України ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 13, ст. 65 )
України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconДокументы
1. /Закони Украхни/Про ?нформац?ю.doc
2. /Закони...

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconРегламент роботи Сєдовської селищної ради VI скликання. Розділ загальні положення
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗакон україни про об’єднання громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 34, ст. 504) ( Вводиться в дію Постановою вр
Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Союзу” до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства єс відносяться, зокрема, довкілля та енергетика, включаючи...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconАналіз регуляторного впливу до проекту Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”
Визначення проблеми, яку пропонується розв‘язати шляхом прийняття запропонованого законопроекту
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы