ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин icon

ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машинНазваниеДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
страница1/5
Дата конвертации12.12.2012
Размер1 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
1. /III/Автоматические системы пожаротушения. Область применения. Принцип действия.doc
2. /III/Виды горения.doc
3. /III/Газовые огнетушители.doc
4. /III/Группы горючести веществ.doc
5. /III/ДСанП?Н 3.3.2.007-98.DOC
6. /III/Действия в случае возникновения пожара.doc
7. /III/Зоны пожара. Типы и условия пожара.doc
8. /III/Категории помещений по пожаро-взрывоопасности.doc
9. /III/Классы зон по пожаровзрывоопасности.doc
10. /III/Классы пожаров. Вещества и способы, применяемые для их тушения.doc
11. /III/Общие характеристики пожара и необходимые условия его возникновения..doc
12. /III/Огнестойкость зданий. Предел огнестойкости строительных конструкций.doc
13. /III/Пенные огнетушители.doc
14. /III/Пожарная сигнализация.doc
15. /III/Показатели пожарной опасности веществ и материалов.doc
16. /III/Порошковые огнетушители.doc
17. /III/Способы пожаротушения.doc
18. /III/Средства и вещества пожаротушения. Вода, пар. Свойства. Область применения при пожаротушении. Ограничения.doc
19. /III/Степени ожогов оказание помощи при ожогах.doc
20. /III/Теоретичн? основи процес?в гор?ння та вибуху.doc
21. /III/Углекислотные огнетушители.doc
22. /III/Характеристика воздействия на человека факторов пожара.doc
23. /III/Эвакуационные пути и выходы. Движение людей при эвакуации.doc
24. /III/Этапы развития пожара. Продукты горения.doc
Спринклерні установки
Виды горения
Газовые огнетушители. Марки. Состав. Принцип действия. Ограничения в применении Галогеновые углеводороды (хладон, трион)
html">Группы горючести веществ
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
21. Действия в случае возникновения пожара
Зоны пожара. Типы и условия пожара
Категории помещений по пожаро-взрывоопасности
Классы зон по пожаровзрывоопасности
Классы пожаров. Вещества и способы, применяемые для их тушения
23 Общие характеристики пожара и необходимые условия его возникновения
Огнестойкость зданий. Предел огнестойкости строительных конструкций
По составу пена бывает
Повідомлення про пожежу є електрична пожежна сигналізація автоматичної або ручної дії. Ручні сповісники встановлюються поза межами приміщень на відстані 150 м, всередині приміщень на відстані 50 м один від одного
Показатели пожарной опасности веществ и материалов
Эти вещества используются при тушении пожаров класса А, в и С
Охлаждение зоны горения или вещества ниже определенных температур
Средства и вещества пожаротушения. Вода, пар. Свойства. Область применения при пожаротушении. Ограничения
22. Степени ожогов оказание помощи при ожогах
Теоретичні основи процесів горіння та вибуху
Углекислотные огнетушители. Марки. Состав. Принцип действия. Ограничения в применении
20. Характеристика воздействия на человека факторов пожара
Эвакуационные пути и выходы. Движение людей при эвакуации
Этапы развития пожара. Продукты горения

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Зміст

 1. Загальні положення

 2. Загальні вимоги

 3. Робоча база

 4. Мікроклімат

 5. Склад повітря

 6. Шум

 7. Освітлення

а) природне

б) штучне

 1. Випромінення

 1. Електробезпека

 2. Пожежна безпека

Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

1. Загальні положення

▲ Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин


1. Загальні положення


1.1 Галузь застосування


▲ 1.1.1 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі - Правила)поширюються навсі підприємства,установи,організації,юридичні особи,крім зазначених у пункті 1.1.2,незалежно від форми власності, відомчої належності,видів діяльності(далі - підприємства)та на фізичних осіб (що займаються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили),які здійснюють розробку, виробництво та застосування електронно-обчислювальних машин і персональних комп'ютерів (далі - ЕОМ),у тому числі й на тих, які мають робочі місця,обладнані ЕОМ,або виконують обслуговування,ремонт та налагодження ЕОМ. Правила встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користувачів ЕОМ і працівників,що виконують обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ, та роботи з застосуванням ЕОМ,відповідно до сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань(директиви Ради Європейського союзу 90/270/ЄЕС,89/391/ЄЕС,89/654/ЄЕС,89/655/ЄЕС,стандарти ISO, MPRII).

▲ 1.1.2 Вимоги Правил не поширюються на:

- комп'ютерні класи вищих та середніх закладів освіти,майстерні професійно-технічних закладів освіти;

- робочі місця операторів ЕОМ,що використовуються у сфері управління та експлуатації атомних електростанцій;

- робочі місця пілотів,водіїв або операторів транспортних засобів,обладнаних ЕОМ,ЕОМ в системах обробки даних на борту засобів сполучення і ЕОМ у складі машин та обладнання,що переміщуються в процесі роботи;

- так звані портативні системи обробки даних,якщо вони непостійно використовуються на робочому місці;

- обчислювальні машинки (калькулятори),реєструвальні каси та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;

- друкарські машинки класичної конструкції,обладнані відеотерміналом (так звані дисплейні друкарські машинки);

- комп'ютерні гральні автомати та системи обробки даних,призначені для громадського користування.

Вимоги Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт,пов'язаних з експлуатацією,обслуговуванням,налагоджуванням та ремонтом ЕОМ,а також при проектуванні та реконструкції підприємств, їх виробничих об'єктів,споруд та робочих місць,обладнаних ЕОМ.

▲ 1.1.3 Робочі місця,які вперше вводяться в експлуатацію після введення в дію цих Правил,повинні в повному обсязі задовольняти їх вимоги.

Робочі місця,які вже перебували в експлуатації на час уведення в дію цих Правил,повинні бути в повному обсязі приведені у відповідність з вимогами цих Правил не пізніше ніж через рік після дати їх введення в дію.

▲ 1.1.4 У разі відсутності в нормативно-правових актах про охорону праці і в цих Правилах вимог,які необхідно виконувати для створення безпечних і нешкідливих умов праці на певному робочому місці та під час виконання певного виду робіт,пов'язаних з експлуатацією або обслуговуванням ЕОМ,власник підприємства,установи,організації або уповноважений ним орган (далі - власник)зобов'язаний прийняти погоджені з органами державного нагляду за охороною праці заходи для забезпечення безпеки працівників.

▲ 1.1.5 Власники,керівники служб та структурних підрозділів,безпосередні керівники робіт та інші посадові особи підприємств,фізичні особи,що займаються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили,забезпечують виконання вимог даних Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків відповідно до чинного законодавства.

▲ 1.1.6 Державний нагляд за дотриманням вимог даних Правил здійснюють органи державного нагляду за охороною праці.

■ 1.1 Правила поширюються на умови й організацію праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) усіх типів вітчизняного та зарубіжного виробництва на основі електронно-променевих трубок (ЕПТ), що використовуються в електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) колективного використання та персональних ЕОМ (ПЕОМ).

■ 1.2 Правила не поширюються на

- обчислювальні машинки (калькулятори), реєструючи каси та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;

 • комп'ютерні гральні автомати, системи обробки даних, призначені для громадського користування, та побутові телевізори.

▲ 2.1.21 Власник організує проведення досліджень шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях осіб,які працюють з ЕОМ,відповідно до чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N442(442-92-п).

■ 1.5 Ці Правила поширюються на розробку нормативних документів (державних стандартів, технічних умов тощо) на ВДТ, їх виготовлення та застосування

■ 1.6 Забороняється затвердження нормативної і технічної документації на нові ВДТ, постачання їх на виробництво, продаж і використання у виробничих умовах, а також закупівлі їх і ввезення в Україну без

- гігієнічної оцінки їх безпеки для здоров'я людини,

- узгодження нормативної та технічної документації на ці види продукції з органами Держсанепідслужби і Держкомохоронпраці України;

- отримання гігієнічного сертифікату відповідно до встановлених вимог

■ 1.7 Відповідальність за виконання цих Правил покладається на посадових осіб, фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю і здійснюють розробку, виробництво, закупівлю, реалізацію й застосування ЕОМ та ПЕОМ в адміністративних і промислових приміщеннях.

■ 1.8 Керівники державних органів, підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності й підлеглості в порядку забезпечення виробничого контролю зобов'язані впорядкувати робочі місця користувачів ЕОМ та ПЕОМ з ВДТ відповідно до вимог цих Правил.

■ 1.9 Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного. благополуччя населення”.

■ 1.10 Державний санітарний нагляд за дотриманням цих Правил державними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, а також фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю, покладається на органи і установи санітарно-епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров'я України, відповідні установи, організації, частини й підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони Державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України (ст.31 Закону України ."Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення").

▲ 3.1 Відеотермінали,ЕОМ,ПЕОМ,спеціальні периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ повинні відповідати вимогам чинних в Україні стандартів,нормативних актів з охорони праці та цих Правил.

Відеотермінали,ЕОМ,ПЕОМ,спеціальні периферійні пристрої ЕОМ закордонного виробництва додатково повинні відповідати вимогам національних стандартів держав-виробників і мати відповідну позначку на корпусі,в паспорті або іншій експлуатаційній документації.

▲ 3.2 Після введення в дію цих Правил забороняється використання для виробничих потреб нових відеотерміналів, ЕОМ, ПЕОМ, спеціальних периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ,які підлягають обов'язковій сертифікації в Україні або в стандартах на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці,життя і здоров'я людей,без наявності виданого в установленому порядку або визнаного в Україні згідно з державною системою сертифікації УкрСЕПРО сертифіката,що засвідчує їхню відповідність обов'язковим вимогам.

▲ 3.3 Прийняття в експлуатацію зазначеного обладнання повинне здійснюватись тільки за умови наявності в комплекті з ним паспорта,інструкції або іншої експлуатаційної документації,перекладеної українською(або також і російською) мовою.

При наявності відхилень від вимог нормативної документації можливість використання обладнання повинна бути узгоджена з Держнаглядохоронпраці, Держстандартом та організацією-замовником до укладення контракту на постачання. Копії погоджень і сертифікати повинні бути долучені до паспорта або іншої

експлуатаційної документації обладнання.

▲ 3.4 Відеотермінали,ЕОМ,ПЕОМ,спеціальні периферійні пристрої ЕОМ,вітчизняні та імпортні,що перебувають в експлуатації на час введення з дію цих Правил і не мають вказаного в пункті 3.2 сертифіката, на протязі двох років після дати

введення в дію цих Правил повинні пройти оцінку (експертизу) їх безпечності та нешкідливості для здоров'я людини,відповідності вимогам чинних в Україні стандартів, нормативно-правових актів про охорону праці та цих Правил в організаціях (лабораторіях),що мають дозвіл органів державного нагляду за охороною праці на

проведення такої роботи.

▲ 8.2 Відповідно до Закону України "Про охорону праці" власник:

- на підставі цих Правил,інших нормативно-правових актів про охорону праці, примірних інструкцій,інструкцій з експлуатації обладнання розробляє та затверджує інструкції з охорони праці за професіями або на окремі види робіт з урахуванням фактичних умов проведення робіт,технології,наявності обладнання й інструменту, засобів захисту та рівня підготовки виконавців,проводить відповідне навчання та інструктажі з працівниками;

- вживає необхідних заходів з тим,щоб робочі місця та засоби виробництва протягом всього часу їх використання підтримувались у справному та безпечному стані, а виявлені недоліки,що впливають на охорону праці та захист здоров'я працівників, були своєчасно усунуті;

- відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці(442-92-п)проводить атестацію робочих місць для оцінки умов праці.На підставі аналізу проведеної атестації вживає заходів для унеможливлення виникнення небезпечних та шкідливих факторів;

- організовує роботу працівника таким чином,щоб повсякденна робота з відеотерміналом регулярно переривалась паузами або іншими видами діяльності,що знижують навантаження, обумовлене роботою з відеотерміналом, відповідно до вимог розділу 6 даних Правил;

- організовує проведення обстеження зору працівника окулістом не за кошти працівника перед початком роботи з відеотерміналом,потім періодично відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007-98,а також при виникненні скарг на погіршення зору.

Безкоштовно надає індивідуальні окуляри коригування зору відповідно до умов роботи з відеотерміналом,якщо результати обстеження показали,що вони є необхідними;

- забезпечує даними Правилами підприємство,керівників служб та структурних підрозділів,безпосередніх керівників робіт,робочі місця яких обладна відеотерміналами та ЕОМ,та/або які виконують обслуговування,ремонт та налагодження комп'ютерної техніки.

▲ 8.3 Працівник має право:

- на відповідне дослідження очей та зору особою відповідної кваліфікації при виникненні скарг на погіршення зору,яке може бути наслідком роботи на відеотерміналі;

- на одержання за рахунок роботодавця індивідуальних засобів коригування зору відповідно до умов роботи за відеотерміналом,якщо результати досліджень показали,що вони є необхідними;

- на інформацію про всі важливі питання його здоров'я та безпеки, пов'язані з перебуванням за робочим місцем,а також про заходи,що вживаються на виконання вимог цих Правил.

▲ 8.4 Відповідно до Закону України "Про охорону праці"(2694-12) працівник зобов'язаний:

- знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, даних Правил,інструкцій з охорони праці,інструкцій щодо експлуатації застосовуваного обладнання,правила поводження з устаткуванням,інструментом та іншими засобами

виробництва;

- використовувати засоби колективного та індивідуального захисту;

- додержуватись зобов'язань з охорони праці,передбачених колективним договором (угодою,трудовим договором)та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства,проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- негайно повідомляти власника або безпосереднього керівника робіт про кожну виявлену серйозну та безпосередню небезпеку,про будь-яке пошкодження захисних пристроїв та засобів захисту,про несправності устаткування,інструменту та інших засобів виробництва;

- не відключати захисні пристрої,не проводити самовільних змін конструкції і складу устаткування або його технічного налагоджування.

▲ 8.5 Власники,керівники служб та структурних підрозділів,безпосередні керівники робіт та інші посадові особи підприємств,фізичні особи,що займаються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили,працівники несуть відповідальність за

виконання вимог даних Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

▲ 8.6 За безпечність експлуатації,обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ,а також за відповідність обладнання,виробничих приміщень,робочих місць даним Правилам відповідає власник.

▲ 8.7 Особи,винні в порушенні цих Правил,несуть дисциплінарну,адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.


2. Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ ЕОМ та ПЕОМ [ДСанПіН]


▲ 2. Вимоги до виробничих приміщень [Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ]


▲ 2.1 Загальні вимоги


▲ 2.1.1 Облаштування робочих місць,обладнаних відеотерміналами,повинно забезпечувати:

- належні умови освітлення приміщення і робочого місця,відсутність відблисків;

- оптимальні параметри мікроклімату(температура,відносна вологість,швидкість руху,рівень іонізації повітря);

- належні ергономічні характеристики основних елементів

робочого місця;

а також враховувати такі небезпечні і шкідливі фактори:

- наявність шуму та вібрації;

- м'яке рентгенівське випромінювання;

- електромагнітне випромінювання;

- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання;

- електростатичне поле між екраном і оператором;

- наявність пилу,озону,оксидів азоту й аероіонізації.

■ 4.1. Обладнання і організація робочого місця працюючих з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ мають забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру і особливостей трудової діяльності (ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 22.269-76, ГОСТ 21.889-76).

■ 2.1 Об'ємно-планувальні рішення будівель та приміщень для роботи з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ мають відповідати вимогам цих Правил.

■ 2.2 Розміщення робочих місць з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ у підвальних приміщеннях, на цокольних поверхах заборонено.

■ 1.3 Ці правила призначені для запобігання несприятливої дії на працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу з ВДТ, пов'язаною з зоровим і нервово-емоційним напруженням, що виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м'язової активності (гіподинамії) під впливом комплексу фізичних факторів шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань.

■ 1.4 Ці Правила містять гігієнічні й ергономічні вимоги до організації робочих приміщень та робочих місць, параметрів робочого середовища, дотримання яких дасть змогу запобігти порушенням у стані здоров'я користувачів ЕОМ та ПЕОМ.

■ 2.3 Площа на одне робоче місце має становити не менше ніж 6,0 кв м, а об'єм не менше ніж 20,0 куб м

■ 2.4 Приміщення для роботи з ВДТ повинні мати природне та штучне освітлення відповідно до СНиП II-4-79.

▲ 2.1.6 Робочі місця з відеотерміналами або персональними ЕОМ у приміщеннях з джерелами шкідливих виробничих факторів повинні розміщуватися в ізольованих кабінах з обладнаним повітрообміном.Санітарно-гігієнічні параметри на робочому місці повинні відповідати вимогам,зазначеним у підрозділі 2.2.Стіни кабін виготовляються з негорючих матеріалів.Дозволяється виготовляти їх зі скла та металевих конструкцій. У кабіні мусить бути оглядове вікно (вікна).Висота оглядового вікна має бути не менше 1,5 м,а відстань від підлоги не більше 0,8 м.

▲ 2.1.7 Відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007-98 "Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналамиелектронно-обчислювальних машин",затверджених МОЗ України 10.12.98,є неприпустимим розташування приміщень для роботи з відеотерміналами та ЕОМ у підвалах та цокольних поверхах.

▲ 2.1.8 Площу приміщень,в яких розташовують відеотермінали,визначають згідно з чинними нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце,обладнане відеотерміналом: площа - не менше 6,0 кв.м,обсяг - не менше 20,0 куб.м,з урахуванням максимальної кількості осіб,які одночасно працюють у зміні.

▲ 2.1.14 Приміщення комп'ютерних класів (залів),в яких проводиться навчання на ЕОМ,крім зазначених у пункті 1.1.2,повинні мати суміжне приміщення (лаборантську) площею не менше 18 кв.м з двома входами: в учбове приміщення та в коридор(на сходову клітку).

■ 2.6 Виробничі приміщення для роботи з ВДТ (операторські, диспетчерські) не повинні межувати з приміщеннями, в яких рівні шуму і вібрації перевищують допустимі значення (виробничі цехи, майстерні тощо) за СН 3223-85, СН 3044-84, ГР 2411-81, ГОСТ 12.1.003-83.

▲ 2.1.10 Обслуговування,ремонт та налагодження ЕОМ, вузлів та блоків ЕОМ слід виконувати в окремому приміщенні (майстерні).При цьому робочі місця електромеханіків повинні бути оснащені спеціальним обладнанням та захисними засобами відповідно до підрозділу 4.2 даних Правил.

■ 2.14. Виробничі приміщення можуть обладнуватись шафами для зберігання документів, магнітних дисків, полицями, стелажами, тумбами тощо з урахуванням вимог до площі приміщень.

■ 2.15 У приміщеннях з ВДТ слід щоденно робити вологе прибирання.

■ 2.16. Приміщення з ВДТ мають бути оснащені аптечками першої медичної допомоги.

■ 2.17 При приміщеннях з ВДТ мають бути обладнані побутові приміщення для відпочинку під час роботи, кімната психологічного розвантаження В кімнаті психологічного розвантаження слід передбачити встановлення пристроїв для приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою (СНиП 2.09.04 -87).

▲ 2.1.17 У приміщеннях з ЕОМ повинні бути медичні аптечки першої допомоги.

▲ 2.1.20 Приміщення для відпочинку осіб,які працюють з ЕОМ,призначені для приймання їжі,психологічного розвантаження,та інші побутові приміщення повинні обладнуватись відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания",з урахуванням максимальної кількості працівників,що одночасно працюють у зміні.

■ 2.18. Вимоги для допоміжних приміщень повинні відповідати СНиП 2.09.04-87.

▲ 2.2.1 Умови праці осіб,які працюють з ЕОМ,повинні відповідати I або II класу згідно з Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

N 4137-86,затвердженою МОЗ СРСР 12.08.86.

▲ 2.2.2 Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення відповідно до СНиП II-4-79 "Естественное и искуственное освещение".

▲ 2.2.33 При використанні одним працівником кількох відеотерміналів або персональних ЕОМ санітарно-гігієнічні параметри виробничого середовища на робочому місці користувача повинні відповідати зазначеним вище вимогам пунктів 2.2.20 -2.2.32.

■ 4.4 При розміщенні робочих столів з ВДТ слід дотримувати такі відстані між бічними поверхнями ВДТ 1,2 м, відстань від тильної поверхні одного ВДТ до екрана іншого ВДТ - 2,5 м.

▲ 4.1.1 Організація робочого місця користувача відеотерміналу та ЕОМ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032 "ССБТ.Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"; характеру та особливостям трудової діяльності.

▲ 4.1.2 Площа,виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або персональною ЕОМ,повинна складати не менше 6кв.м,а обсяг - не менше 20куб.м.

▲ 5.1.1 Користувачі ЕОМ повинні слідкувати за тим,щоб відеотермінали,ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ були справними і випробуваними відповідно до чинних нормативних документів.

▲ 5.1.2 Щоденно перед початком роботи необхідно проводити очищення екрану відеотерміналу від пилу та інших забруднень.

▲ 5.1.3 Під час виконання робіт на ЕОМ необхідно дотримуватись режимів праці та відпочинку згідно з вимогами розділу 6.

▲ 5.1.4 Після закінчення роботи відеотермінал та персональна ЕОМ повинні бути відключені від електричної мережі.

▲ 5.1.5 У разі виникнення аварійної ситуації необхідно негайно відключити відеотермінал та ЕОМ від електричної мережі.

▲ 5.1.6 При використанні з ЕОМ та відеотерміналами лазерних принтерів потрібно дотримуватись вимог Санітарних норм та правил устрою та експлуатації лазерів

N5804-91,затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР в 1991 р.

▲ 5.1.8 Є неприпустимими такі дії:

- виконання обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ безпосередньо на робочому місці користувача ЕОМ;

- зберігання біля відеотермінала та ЕОМ паперу,дискет,інших носіїв інформації, запасних блоків,деталей тощо,якщо вони не використовуються для поточної роботи;

- відключення захисних пристроїв,самочинне проведення змін у конструкції та складіm ЕОМ,устаткування або їх технічне налагодження;

- робота з відеотерміналами,в яких під час роботи з'являються нехарактерні сигнали,нестабільне зображення на екрані тощо;

 • праця на матричному принтері зі знятою (трохи піднятою)верхньою кришкою.

■ 5.1 При організації праці, що пов'язана з використанням ВДТ ЕОМ і ПЕОМ, для збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності слід передбачити внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку.

■ 5.2 Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачати додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак втомлення і зниження працездатності.

■ 5.3 При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основну роботу з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ слід вважати таку, що займає не менше 50 % часу впродовж робочої зміни, мають передбачатися:

- перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви);

- перерви для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими нормами);

- додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності.

■ 5.5. Тривалість обідньої перерви визначається чинним законодавством про працю і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи)

■ 5.6 Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку при роботі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ розроблено з урахуванням характеру трудової діяльності, напруженості і важкості праці диференційовано для кожної професії

■ 5.7. За характером трудової діяльності виділено три професійні групи згідно з діючим класифікатором професій (ДК - 003 - 95 і Зміна N 1 до ДК - 003 - 95):

1) розробники програм (інженери-програмісти) - виконують роботу переважно з відеотерміналом та документацією при необхідності та інтенсивного обміну інформацією з ЕОМ і високою частиною прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі діалогу з ЕОМ у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу;

2) оператори електронно-обчислювальних машин - виконують роботу, яка пов'язана з обліком інформації одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов'язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі;

3) оператор комп'ютерного набору - виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея, з введенням даних з високою швидкістю, робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподенамії з напруженням зору (фіксація зору переважно на документи), нервово-емоційним напруженням

■ 5.8 Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні в залежності від характеру праці

- для розробників програм із застосуванням ЕОМ слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ВДТ;

- для операторів із застосування ЕОМ слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;

- для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожною години роботи за ВДТ

■ 5.9 У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 години

■ 5.10. При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин

■ 5.11 З метою зменшення негативного впливу монотонності є доцільним застосовувати чергування операцій усвідомленого тексту і числових даних (зміна змісту роботи). Чередування вводу даних та редагування текстів.

■ 5.12 Для зниження нервово-емоційного напруження, втомлення зорового аналізатору, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільні деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, наведених в додатку 8.

Додаток 8

(рекомендований)

Психофізіологічне розвантаження

При проведенні сеансів психофізіологічного розвантаження рекомендується використовувати деякі елементи методу аутогенного тренування, який грунтується на свідомому застосуванні комплексу взаємопов'язаних прийомів психічної саморегуляції й виконанні нескладних фізичних вправ з словесним самонавіюванням Головна увага при цьому приділяється набуванню й закріпленню навичок м'язового розслаблення (релаксації).

У рекомендованому сеансі, який має проводитися в кімнаті психофізіологічного розвантаження з відповідним інтер'єром та кольоровим оформленням, відділяються три періоди, що відповідають фазам відновлювального процесу.

Перший період - абстрагування працівників від виробничої обстановки - відповідає фазі залишкового збудження. Лунають повільна мелодійна музика, пташиний спів. Обравши зручну позу, працівники адаптуються і психологічно готуються до наступних періодів.

Другий - заспокоєння - відповідає фазі відновлювального гальмування. Пропонується показ фотослайдів із зображеннями квітучого лугу, березового гаю, гладенької поверхні ставка тощо. Через навушники транслюється спокійна музика, а на й фоні негучно, повільно висловлюються заспокійливі формули аутогенного тренування (тричі).

- "Я повністю розслаблений, спокійний";

- "Моє дихання рівне, спокійне",

- "Моє тіло важке, гаряче, розслаблене, я абсолютно розслаблений, лоб холодний, голова легка".

Як функціональне освітлення застосовують зелене світло. Яскравість світла має поступово знижуватись протягом періоду, а наприкінці його світло вимикається зовсім на одну - дві хвилини. Екран теж гасне.

Третій період - активізація - відповідає фазі підвищеної збудженості.

На початку періоду світло вимкнене, через певний час на екрані з'являється червона пряма, розміри і яскравість якої поступово збільшуються.

Наприкінці періоду лунає бадьора музика. Вимовляються тричі мобілізуючі формули аутогенного тренування, яким мають передувати глибоке вдихання та довге глибоке видихання.

- "Я бадьорий, свіжий, веселий, у мене гарний настрій";

- "Я повний енергією, я готовий діяти".

Сеанси психологічного розвантаження можуть проводитись за єдиною програмою через індивідуальні навушники і складатись із двох періодів по 5 хвилин кожний.

 1. повне розслаблення;

2) активізація працездатності.

У разі потреби на фоні музичних програм можуть вимовлятися окремі фрази навіювання відпочинку, гарного самопочуття і на заключному етапі – бадьорості.

Після сеансів психофізіологічного розвантаження у працівників зменшується відчуття втоми, з'являються бадьорість, гарний настрій Загальний стан відчутно поліпшується.

■ 5.13 В окремих випадках - при хронічних скаргах працюючих з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ на зорове втомлення, незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці і відпочинку, а також застосування засобів локального захисту очей - допускаються індивідуальних підхід до обмеження часу робіт з ВДТ, зміни характера праці, чергування з іншими видами діяльності, не пов'язаними з ВДТ.

■ 5.14 Активний відпочинок має полягати у виконанні комплексу гімнастичних вправ, спрямованих на зняття нервового напруження, м'язове розслаблення, відновлення функцій фізіологічних систем, що порушуються протягом трудового процесу, зняття втоми очей, поліпшення мозкового кровообігу і працездатності (дод.8).

■ 5.15. За умови високого рівня напруженості робіт з ВДТ показане психологічне розвантаження у спеціально обладнаних приміщеннях (в кімнатах психологічного розвантаження) під час регламентованих перерв або в кінці робочого дня (див дод.7).

▲ 6.1 Режим праці та відпочинку тих, хто працює з ЕОМ,визначається в залежності від виконуваної роботи відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007-98.

▲ 6.2 Залучення жінок до робіт у нічний час є неприпустимим,за винятком випадків,обумовлених статтею 175 Кодексу законів про працю України (322-08).

▲ 6.3 Якщо проводиться психологічне розвантаження працівників,що виконують роботи з застосуванням ЕОМ,то воно повинно проводитись у спеціально обладнаних приміщеннях (кімната психологічного розвантаження) під час регламентованих перерв, або наприкінці робочого дня - відповідно до методики проведення психофізіологічного розвантаження,викладеної в додатку 9 до ДСанПіН 3.3.2-007-98.

■ 6.1 Працюючі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ підлягають обов'язковим медичним оглядам попереднім - при влаштуванні на роботу і періодичним - протягом трудової діяльності відповідно до наказу. МОЗ України N 45 від 31.03.94 р.

■ 6.2 Періодичні медичні огляди мають проводитися раз на два роки комісією в складі терапевта, невропатолога та офтальмолога

■ 6.3 До складу комісії, що проводить попередні та періодичні медичні огляди, при необхідності (за наявністю медичних показань) можуть залучатись до оглядів лікарів інших спеціальностей.

■ 6.4 Основними критеріями оцінки придатності до роботи з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ мають бути показники стану органів зору: гострота зору, показники рефракції, акомодації, стану бінокулярного апарату ока тощо При цьому необхідно враховувати також стан організму в цілому.

■ 6.5 Жінки, що працюють в ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, обов'язково оглядаються лікарем акушером-гінекологом один раз на два роки

■ 6.6 Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми до виконання всіх робіт, пов'язаних з використанням ВДТ ЕОМ та ПЕОМ

■ 6.7. Протипоказання з боку органів зору.

- гострота зору з корекцією не нижча ніж 0,5 на одному оці і 0,2 - на другому,

- рефракція міопія вище 6,0 Д, гіперметропія вище 4,0 Д, астигматизм (будь-якого виду) вище 3,0 Д;

- відсутності бінокулярного зору;

- лагофтальм;

- хронічні захворювання переднього відрізку очей;

- захворювання зорового нерва і сітки;

 • глаукома

■ 6.8 Загальні (соматичні) протипоказання

- вроджені аномалії органів з вираженою недостатністю їхніх функцій;

- органічні захворювання центральної нервової системи з вираженими порушеннями функцій;

- хронічні форми психічних захворювань і психогенні стани, при яких хворі підлягають обов'язковому динамічному нагляду у психоневрологічних диспансерах, епілепсія з пароксизмальними порушеннями. У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до відповідних робіт вирішуються комісією психоневрологічної установи індивідуально;

- ендокринні захворювання з вираженими порушеннями функцій ендокринних залоз;

- злоякісні пухлини (після лікування питання про придатність до роботи може вирішуватись індивідуально за умови, якщо немає абсолютних протипоказань),

- всі захворювання систем крові та органів кровотворення будь-яких стадій,

- гіпертонічна хвороба IІI стадії,

- хронічні захворювання легенів з вираженою недостатністю серця і легенів,

- тяжкий ступінь бронхіальної астми з вираженими функціональними порушеннями дихання і кровообігу;

- активні форми туберкульозу будь-якої локалізації;

- виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки з хронічним рецидивуючим перебігом;

- цироз печінки і активний хронічний гепатит;

- хронічна форма хвороб нервової системи;

- хронічні захворювання нирок з проявами ниркової недостатності;

- вертебро-неврологічні захворювання (радикулярні синдроми шийного та попереково-крижового рівня);

- колагенози;

- вагітність і період лактації;

- звичайні викидні аномалії плода в анамнезі жінок, які планують народження дітей;

- порушення менструальної функції, що супроводжується матковими кровотечами.

■ 6.9 При виявленні хронічних неспецифічних захворювань (гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, хронічні захворювання бронхолегеневої, гепатобіліарної системи та ін.) працюючі з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ повинні бути взяті на диспансерний облік з метою здійснення систематичного лікарського обстеження та лікування.

▲ 7.1 Усі працівники,які виконують роботи,пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням,налагодженням та ремонтом ЕОМ,підлягають обов'язковому медичному огляду - попередньому під час оформлення на роботу та періодичному на протязі трудової діяльності - в порядку,з періодичністю та медичними протипоказаннями відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року N45 (z0136-94) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за

N136/345,та ДСанПіН 3.3.2-007-98.

▲ 7.2 Посадові особи та спеціалісти,інші працівники підприємств,які організовують та виконують роботи,пов'язані з експлуатацією,профілактичним обслуговуванням,налагодженням та ремонтом ЕОМ,проходять підготовку(підвищення кваліфікації),перевірку знань з охорони праці,даних Правил та питань пожежної

безпеки,а також інструктажі в порядку,передбаченому Типовим положенням про навчання з питань охорони праці,затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці 17.02.99 N27 (z0248-99),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N248/3541, типовим положенням про спеціальне навчання,інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах,в установах та організаціях України (z0308-94

переліком посад,при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядком її організації,затвердженими наказом МВС України від 17.11.94 N628 (z0307-94),зареєстрованими в Міністерстві

юстиції України 22.12.94 за N307/517.

▲ 7.3 До роботи безпосередньо на ЕОМ допускаються особи,які не мають медичних протипоказань.

▲ 7.5 Допускати до роботи осіб,що в установленому порядку не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки,забороняється.

▲ 7.6 Забороняється допускати осіб,молодших 18років,до самостійних робіт в електроустановках та на електрообладнанні під час профілактичного обслуговування, налагодження,ремонту ЕОМ та при інших роботах,передбачених переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,на яких забороняється застосовування праці неповнолітніх,затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N46 (z0176-94),зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N176/385.


3. Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ [ДСанПіН]

■ 4.1. Обладнання і організація робочого місця працюючих з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ мають забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру і особливостей трудової діяльності (ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 22.269-76, ГОСТ 21.889-76).

■ 4.2 Конструкція робочого місця користувача ЕОМ і ПЕОМ з ВДТ має забезпечити підтримання оптимальної робочої пози.

■ 4.5 Конструкція робочого столу має відповідати сучасним вимогам ергономіки і забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів.

■ 4.6 Висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ має регулюватися в межах 680...800 мм, а ширина і глибина - забезпечувати можливість виконання операцій у зоні досяжності моторного поля (рекомендовані розміри: 600...1400 мм, глибина - 800...1000 мм).

■ 4.7. Робочий стіл повинен мати простір для ніг заввишки не менше ніж 600 мм, завширшки не менше ніж 500 мм, завглибшки (на рівні колін) не менше ніж 450 мм, на рівні простягнутої ноги - ніж 650 мм.

■ 4.8. Робочий стілець має бути підйомно-поворотним, регульованим за висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки і за відстанню від спинки до переднього краю сидіння поверхня сидіння має бути плоскою, передній край - заокругленим. Регулювання за кожним із параметрів має здійснюватися незалежно, легко і надійно фіксуватися. Шаг регулювання елементів стільця має становити: для лінійних розмірів - 15….20 мм, для кутових - 2...5 град. Зусилля регулювання має не перевищувати 20 Н.

■ 4.9. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400 ..500 мм, а ширина і глибина становити не менше ніж 400 мм. Кут нахилу сидіння - до 15 град. вперед і до 5 град. назад.

■ 4.10 Висота спинки стільця має становити (300 ± 20) мм, ширина - не менше ніж 380 мм, радіус кривизни горизонтальної площини - 400 мм. Кут нахилу спинки має регулюватися в межах 1…30 град. від вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння має регулюватися в межах 260...400 мм.

■ 4.11. Для зниження статичного напруження м'язів верхніх кінцівок слід використовувати стаціонарні або змінні підлокітники завдовжки не менше ніж 250 мм, завширшки 50...70 мм, що регулюються за висотою над сидінням у межах 230 260 мм і відстанню між підлокітниками в межах 350...500 мм.

■ 4.12. Поверхність сидіння і спинки стільця має бути напівм'якою з нековзним, повітронепроникним покриттям, що легко чиститься і не електризується.

▲ 2.1.11 У приміщеннях для обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ слід передбачити можливість вологого очищення поверхонь комунікацій та опалювальних приладів.

■ 4.13. Робоче місце має бути обладнане підставкою для ніг завширшки не менше ніж 300 мм, завглибшки не менше ніж 400 мм, що регулюється за висотою в межах до 150 мм і за кутом нахилу опорної поверхні підставки до 20 град. Підставка повинна мати рифлену поверхню і бортик по передньому краю заввишки 10 мм.

■ 4.14. Екран ВДТ має розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, що становить 600…700 мм, але не ближче ніж за 600 мм з урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів.

■ 4.15. Розташування екрана ВДТ має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом + 30 град. до нормальної лінії погляду працюючого.

■ 4.16 Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100...300 мм від краю, звернутого до працюючого. У конструкції клавіатури має передбачатися опорний пристрій (виготовлений із матеріалу з високим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає мимовольному її зсуву), який дає змогу змінювати кут нахилу поверхні клавіатури у межах 5...15 град. Висота середнього рядка клавіш має не перевищувати 30 мм. Поверхня клавіатури має бути матовою з коефіцієнтом відбиття 0,4.

■ 4.17. Розташування пристрою введення-виведення інформації має забезпечувати добру видимість екрана ВДТ, зручність ручного керування в зоні досяжності моторного поля і за висотою 900....1300 мм, за шириною 400...500 мм.

■ 4.18. Робоче місце з ВДТ слід обладнати пюпітром для документів, що легко переміщуються.

▲ 3.8 Вимоги до клавіатури:

- виконання клавіатури у вигляді окремого пристрою з можливістю вільного переміщення;

- наявність опорного пристрою,який дає змогу змінювати кут нахилу клавіатури в межах від 5 град. до 15 град. і виготовлений з матеріалу з великим коефіцієнтом тертя,що перешкоджає його переміщенню;

- висота на рівні переднього ряду не більше 15мм;

- виділення кольором та місцем розташування окремих груп клавіш;

- наявність заглиблень посередині клавіш;

- однаковий хід всіх клавіш з мінімальним опором натисканню 0,25Н та максимальним - не більше 1,5Н;

 • виділення кольором на клавішах символів різних алфавітів(англійського, українського або російського).

▲ 4.1.1 Організація робочого місця користувача відеотерміналу та ЕОМ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032 "ССБТ.Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"; характеру та особливостям трудової діяльності.

▲ 4.1.2 Площа,виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або персональною ЕОМ,повинна складати не менше 6кв.м,а обсяг - не менше 20куб.м.

▲ 4.1.3 Робочі місця з відеотерміналами відносно світлових прорізів повинні розміщуватися так,щоб природне світло падало збоку,переважно зліва.

▲ 4.1.4 При розміщенні робочих місць з відеотерміналами та персональними ЕОМ необхідно дотримуватись таких вимог:

- робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ розміщуються на відстані не менше 1м від стін зі світловими прорізами;

- відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має бути не меншою за 1,2м;

- відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала та екраном іншого не повинна бути меншою 2,5м;

- прохід між рядами робочих місць має бути не меншим 1м.

Вимоги цього пункту щодо відстані між бічними поверхнями відеотерміналів та відстані між тильною поверхнею одного відеотерміналу та екраном іншого враховуються також при розміщенні робочих місць з відеотерміналами та персональними ЕОМ в суміжних приміщеннях,з урахуванням конструктивних особливостей стін та перегородок.

▲ 4.1.5 Організація робочого місця користувача ЕОМ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам відповідно до ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. „Общие эргономические требования",з урахуванням характеру та особливостей трудової діяльності.

▲ 4.1.6 Конструкція робочого місця користувача відеотерміналу(при роботі сидячи)має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: ступні ніг - на підлозі або на підставці для ніг; стегна - в горизонтальній площині;передпліччя - вертикально;лікті - під кутом 70-90

град.до вертикальної площини;зап'ястя зігнуті під кутом не більше 20 град. відносно горизонтальної площини, нахил голови -15-20 град. відносно вертикальної площини.

▲ 4.1.7 Якщо користування відеотерміналом та персональною ЕОМ є основним видом діяльності,то вказане обладнання розміщується на основному робочому столі,як правило, з лівого боку.

▲ 4.1.8 Якщо використання відеотерміналу та персональної ЕОМ є періодичним,то устаткування,як правило,розміщується на приставному столі, переважно з лівого боку від основного робочого столу.Кут між поздовжніми осями основного та приставного столів має бути 90-140 град.

▲ 4.1.9 Якщо використання відеотерміналу та персональної ЕОМ є періодичним, то дозволяється обладнувати в приміщенні,що відповідає вимогам даних Правил,окремі робочі місця колективного користування з відеотерміналом та персональною ЕОМ.

▲ 4.1.10 Висота робочої поверхні столу для відеотерміналу має бути в межах 680 - 800мм,а ширина - забезпечувати можливість виконання операцій в зоні досяжності моторного поля.Рекомендовані розміри столу: висота - 725мм,ширина -600-1400мм,глибина - 800 - 1000мм.

▲ 4.1.11 Робочий стіл для відеотерміналу повинен мати простір для ніг висотою не менше 600мм,шириною не менше 500мм, глибиною на рівні колін не менше 450мм, на рівні витягнутої ноги – не менше 650мм.

▲ 4.1.12 Робочий стіл для відеотерміналу,як правило,має бути обладнаним підставкою для ніг шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400мм,з можливістю регулювання по висоті в межах 150мм та кута нахилу опорної поверхні - в межах 20 град. Підставка повинна мати рифлену поверхню та бортик на передньому краї заввишки 10мм.

▲ 4.1.13 Застосування підставки для ніг тими, у кого ноги не дістають до підлоги,коли робоче сидіння знаходиться на висоті,потрібній для забезпечення оптимальної робочої пози відповідно до пункта 4.1.6,є обов'язковим.

▲ 4.1.14 Робоче сидіння (сидіння,стілець,крісло) користувача відеотерміналу та персональної ЕОМ повинно мати такі основні елементи: сидіння,спинку та стаціонарні або знімні підлокітники.

У конструкцію сидіння можуть бути введені додаткові елементи,що не є обов'язковими: підголовник та підставка для ніг.

▲ 4.1.15 Робоче сидіння користувача відеотерміналу та персональної ЕОМ повинно бути підйомно-поворотним,таким, що регулюється за висотою,кутом нахилу сидіння та спинки,за відстанню спинки до переднього краю сидіння,висотою підлокітників.

▲ 4.1.16 Регулювання кожного параметра має бути незалежним,плавним або ступінчатим, мати надійну фіксацію.

Хід ступінчатого регулювання елементів сидіння має становити

для лінійних розмірів 15 - 20мм, для кутових - 2-5град.Зусилля під час регулювання не повинні перевищувати 20Н.

▲ 4.1.17 Ширина та глибина сидіння повинні бути не меншими за 400 мм.Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400 - 500мм, а кут нахилу поверхні - від 15 град.вперед до 5 град. назад.

▲ 4.1.18 Поверхня сидіння має бути плоскою,передній край - заокругленим.

▲ 4.1.19 Висота спинки сидіння має становити 300+-20мм,ширина - не менше 380мм, радіус кривизни в горизонтальній площині - 400мм. Кут нахилу спинки повинен регулюватися в межах 0-30 град. відносно вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна регулюватись у межах 260-400мм.

▲ 4.1.20 Для зниження статичного напруження м'язів рук необхідно застосовувати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250мм, шириною - 50-70мм,що регулюються по висоті над сидінням у межах 230+-30мм та по відстані між

підлокітниками в межах 350-500мм.

▲ 4.1.21 Поверхня сидіння,спинки та підлокітників має бути напівм'якою,з неслизьким,ненаелектризовуючим,повітронепроникним покриттям та забезпечувати можливість чищення від бруду.

▲ 4.1.22 Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача,але не ближче 600 мм,з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів.

Відстань від екрана до ока працівника повинна складати:

при розмірі екрану по

діагоналі 35/38см (14"/15") -- 600 - 700мм

43см (17") --------- 700 - 800мм

48см (19") --------- 800 - 900мм

53см (21") --------- 900 - 1000мм


▲ 4.1.23 Розташування екрану відеотерміналу має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом +-30град. від лінії зору працівника.

▲ 4.1.24 Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спеціальній, регульовуваній за висотою, робочій поверхні окремо від столу на відстані 100-300мм від краю,ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури має бути в межах 5-15 град.

▲ 4.1.25 Робоче місце з відеотерміналом слід оснащувати пюпітром (тримачем) для документів,що легко переміщується.

▲ 4.1.26 Пюпітр (тримач) для документів повинен бути рухомим та встановлюватись вертикально (або з нахилом) на тому ж рівні та відстані від очей користувача ЕОМ,що і відеотермінал.

▲ 4.1.27 Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення інформації на робочому місці має забезпечувати добру видимість екрану відеотермінала,зручність ручного керування пристроєм введення-виведення інформації в зоні досяжності

моторного поля: по висоті 900-1300мм,по глибині 400-500мм.

▲ 4.1.28 Під матричні принтери потрібно підкладати вібраційні килимки для гасіння вібрації та шуму.

▲ 4.1.29 При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт з високим рівнем напруженості суміжні робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ необхідно відділяти одне від одного перегородками висотою 1,5-2м.

▲ 4.1.30 Організація робочого місця,яке передбачає використання ЕОМ для управління технологічним обладнанням (станки з програмним управлінням, роботизовані технологічні комплекси,обладнання для гнучкого автоматизованого виробництва тощо),повинна передбачати:

- достатній простір для людини-оператора;

- вільну досяжність органів ручного управління в зоні моторного поля:відстань по висоті - 900-1330мм,по глибині - 400-500мм;

- розташування екрана відеотермінала в робочій зоні, яке забезпечувало б зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом плюс-мінус 30 град. від лінії зору оператора,а також зручність використання відеотермінала під час коригування керуючих програм одночасно з виконанням основних виробничих

операцій;

- відстань від екрана до ока працівника повинна відповідати вимогам пункту 4.1.22;

 • можливість повертання екрана відеотермінала навколо горизонтальної та вертикальної осі.

▲ 4.2.1 Організація робочого місця з обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам відповідно до ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ.Рабочее место при выполнении работ сидя.Общие эргономические требования",характеру та особливостей трудової діяльності.

▲ 4.2.2 Площа робочого місця з обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ має бути не меншою 10 кв.м,робочі місця повинні бути відокремлені одне від одного перегородками.

▲ 4.2.5 Робоче місце з обслуговування,ремонту та налагодження ЕОМ має бути обладнане пристроєм, що забезпечує зберігання та розміщення інструменту та матеріалів,потрібних для виконання робіт,а також збирання відходів виробництва.

▲ 4.2.6 Робоча поверхня столів, а також поверхня ящиків для зберігання інструменту повинна бути вкрита гладеньким матеріалом,що легко може бути помитий.

■ 5.14 Активний відпочинок має полягати у виконанні комплексу гімнастичних вправ, спрямованих на зняття нервового напруження, м'язове розслаблення, відновлення функцій фізіологічних систем, що порушуються протягом трудового процесу, зняття втоми очей, поліпшення мозкового кровообігу і працездатності (дод.8).

Комплекс вправ для поліпшення мозкового кровообігу

Нахили і повороти голови справляють механічну дію на стінки шийних кровоносних судин, підвищуючи їх еластичність. Тренування вестебулярного апарату сприяє розширенню кровоносних судин головного мозку, а дихальні вправи, особливо дихання через ніс, збільшують їх кровонаповнення. Все це підсилює мозковий кровообіг, тим самим полегшуючи розумову діяльність.

  1   2   3   4   5Похожие:

ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconМіжнародна Організація Рятувальних Собак Головні правила проведення Чемпіонату Світу iro
Загалом, правила викладенні в ipo-r мають повноваження І повинні дотримуватись чітко. Далі, норми І правила доповнені І уточнені,...
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconРасчетная работа (
Определить удельные затраты энергии уборочных машин, на заготовки сенажа, и необходимое количество уборочных машин из расчета за...
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconДокументы
1. /Герасимович М.В.Довiдник з електронно-променевих приладiв.1991.djvu
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconКонтрольно кассовых машин
...
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин icon1. пам’ятки архітектури дністра та стрия
Метою роботи було виявлення та зовнішня фотографічна фіксація пам’­яток. В даній статті представлені підсумки проведеної роботи....
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconУказания по статистической оценке эффективности поисковых машин
Цель работы состоит в сравнении эффективности поиска заданных студенту поисковых машин не по одному запросу, а по статистике различных...
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconПравила игры в Го рфг(б) Предисловие Правила игры Правила соревнований Приложения
Правила проведения соревнования по системе Мак-Магона, четко прописаны права судьи, дисциплинарные Правила, Правила проведения жеребьевки,...
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconДокументы
1. /Державн_ буд_вельн_ норми Украхни..rtf
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconДокументы
1. /Державн_ буд_вельн_ норми Украхни..rtf
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconИнструкция по технике безопасности. Человек и компьютер. 1 Правила поведения в компьютерном классе. Инструкция по эксплуатации электронно-вычислительных машин. Объект изучения науки информатики. Области применения компьютера
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника-тетради «Информатика в играх и задачах» (3 класс) и контрольного...
ДСанПіН 3 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин iconДокументы
1. /ВИД СБОКУ.doc
2. /Вид с открыт крышкой...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов