1. лінійне програмування icon

1. лінійне програмуванняНазвание1. лінійне програмування
страница3/5
Дата конвертации12.12.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
1. /Оптимизация 1.DOC1. лінійне програмування
Загальний випадок двоїстості

Вище встановлено основні співвідношення для пари двоїстих задач ЛП при обмеженнях у формі нерівностей. Узагальнимо ці результати на випадок довільних обмежень.

Нехай пряма задача ЛП задана у вигляді

максимізувати (1.4.14)

при обмеженнях

(1.4.15)

; (1.4.16)

xj  0 , j = 1, 2, …, n1  n. (1.4.17)

Тоді двоїста задача стосовно задачі (1.4.14) - (1.4.17) записується так:

мінімізувати (1.4.18)

при обмеженнях

(1.4.19)

(1.4.20)

yi  0; i=1, 2, …, m1  m. (1.4.21)

Приклад 1.4.2.

Записати двоїсту задачу :

максимізувати (x1+x2)

при обмеженнях

2 x1 - x2 = 6,

-x1 + x22,

x1 + x2 10,

x1 0,

Двоїста задача записується так:

мінімізувати 6y1 + 2y2 + 10y3

при обмеженнях

2y1 - y2 + y3  1

-y1 + y2 + y3 = 1

y2 , y3  0

1.5. Двоїстий симплекс-метод


Задача ЛП в канонічній формі має вигляд

максимізувати L(x) = (1.5.1.)

при обмеженнях

() (1.5.
2)

абоПрипустимо, що nm і ранг матриці А дорівнює m.

Двоїста задача до задачі (1.5.1), (1.5.2) записується так:

мінімізувати (1.5.3)

при обмеженнях

, , (1.5.4)

Назвемо спряженим базисом або базисом двоїстої задачі таку систему з m лінійно–незалежних векторів матриці обмежень прямої задачі , для якої базисний розв’язок y відповідної системи лінійних рівнянь вигляду

, i є (1.5.5)

задовольняє всім обмеженням (1.5.4).

Розкладемо вектор b за спряженим базисом

(1.5.6)

Розв’язавши систему (1.5.6), знайдемо деякий її базисний розв’язок {} i є, який зветься псевдопланом прямої задачі, оскільки для нього може виконуватися умова невід’ємності змінних .

Опис алгоритму. Задача ЛП має бути задана в канонічній формі (1.5.1), (1.5.2) бо зведена до неї. Відшукують спряжений базис двоїстої задачі й позначають його {Ai}, iIб . Розкладемо А0 за векторами базису Аі1, … , Аіm й знайдемо псевдоплан {}, iIб прямої задачі.

Дослідимо знаки {хi0}. Якщо має місце випадок хi00, iIб , то початковий псевдоплан є оптимальним планом прямої задачі. При наявності від’ємних компонент {хi0} обчислюємо коефіцієнти розкладання векторів Aj за векторами спряженого базису {хij} .

Якщо для деякого r такого, що хr0<0, всі хrj0 то задача не розв‘язна, і на цьому процес обчисленнь закінчується.

Якщо має місце випадок - для кожного r такого, що хr0<0, хоча б одна компонента хrj<0 переходимо до другого етапу. З цією метою складають таблицю k-і - ітерації ( аналогічну симплекс-таблиці ), яка містить (m + 2) рядків і (n + 1) стовпців (табл. 1.5.1).

Стовпець Вх таблиці, як і звичайно, містить вектори {Ai} базису псевдоплану хК, а стовпець А0 – базисні компоненти псевдоплану { хi0(К) }. Рядок (m + 1)-індексний, його заповнюють параметрами , що є оцінками векторів Аj:величина - значення цільової функції при псевдоплані

Ітерація k закінчиться заповненням головної частини таблиці ( від першого до (m + 1)-го рядків).

Таблиця 1.5.1.

cіc1

C2cjcn
Bx

A0

A1

A2AjAn

c1

x1

x10

x11

x11x1jx1n

c2

x2

x20

x21

x22x2jx2nci

xi

xi0

xi1

xi2xijxincm

xm

xm0

xm1

Xm2xmjxmn


0

1

2jn

1

2j


На першому етапі (k + 1)-і ітерації з’ясовують, чи має місце перший, другий або третій випадок.

У третьому випадку переходимо до другого етапу. Спочатку визначають вектор Аr, який треба вивести з базису. Його індекс r визначають із умови

хr0=. (1.5.7)

Тобто за максимальною за модулем від’ємною компонентою базисного розв’язку.

Далі заповнюють елементи {} (m + 2)-го рядка, які обчислюють за формулою

={}. (1.5.8)

У рядку заповнюють лише ті позиції, для яких xrj<0. Вектор Аі , який треба звести до базису, знаходять із умови

.

Після визначення напрямного рядка і стовпця обчислюють елементи головної частини таблиці -ї ітерації за рекурентними співвідношеннямиде - напрямний елемент перетворення.

Приклад 1.5.1.. Розв’язати задачу лінійного програмування двоїстим симплекс-методом.

максимізувати (x1+4x2)

при обмеженнях

2 x1 - x26,

-x1 + x22,

x1 + x2 10,

x1, x2 0,

або в розширеній формі

2 x1 - x2 + x3 + 0 x4 + 0 x5 = 6,

- x1 + x2 + 0 x3 + x4 + 0 x5 = 2,

x1 + x2 + 0 x3 + 0 x4 + x5 = 10,

x1, … , x5 0.

Двоїста задача записується так:

мінімізувати 6y1 + 2y2 + 10y3

при обмеженнях

2y1 - y2 + y3  1 {A1}

-y1 + y2 + y3  4 {A2}

y1 , y2 , y3  0 {A3} {A4} {A5}

Виберемо за спряжений базис вектори {A2, A3, A4}.

Тоді розв’язком системи лінійних рівнянь є

y1 =0

y2 =0

y3 =4

Підставивши цей розв’язок в обмеження {A1} і {A5}, бачимо, що вони також виконується, а тому {A2, A3, A4} – спряжений базис двоїстої задачі.

Знайдемо псевдоплан X0 прямої задачі. Для цього розв’яжемо систему рівнянь A0 = A2х20 + A3х30 + A4х40. Звідси х20 = 10; х30 = 16; х40 = -8.

Обчислюємо коефіцієнт рокладання { хij }

A1 = A2х21 + A3х31 + A4х41

і знаходимо

х21 = 1; х31 = 3; х41 = -2.

Аналогічно маємо

A5 = A2х25 + A3х35 + A4х45

Розв’язок цієї системи рівнянь: х25 = 1; х35 = 1; х45 = -1.

Таблиця. 1.5.2.

Cj1

4

0

0

0
Bx

A0

A1

A2

A3

A4

A5

4

X2

10

1

1

0

0

1

0

X3

16

3

0

1

0

1

0

X4

-8

-2

0

0

1

-1


40

3

0

0

0

4

3/2


4


Перша ітерація.

Визначимо напрямний рядок. Це рядок X4 оскільки X40 = -8 < 0. Знаходимо напрямний стовпець, для цього заповнимо рядок . Напрямний стовпець А1, тому що

1=3/2 <  5=4/2

Отже, напрямний елемент Х41 = -2. Виконавши першу ітерацію симплекс-методу, одержимо таблицю 1.5.3

Таблиця 1.5.3.

Сj1

4

0

0

0
Bx

A0

A1

A2

A3

A4

A5

4

X2

6

0

1

0

1/2

1/2

0

X3

4

0

0

1

3/2

-1/2

1

X1

4

1

0

0

-1/2

1/2


28

0

0

0

3/2

5/2

Оскільки всі елементи стовпця А0 , то знайдено оптимальний план, причому

x1опт=4 x2опт= 6.

Цільова функція Lmax =28

Розв’язати задачi лінійного програмування двоїстим симплекс-методом.

1.5.2.

F=x1+2x2max;

2x1+3x28,

2x1+x26,

x1+x21;

x1, x2 0.

1.5.3.

F=-2x1+x2min;

2x1+x28,

x1+3x26,

3x1+x23;

x1, x20.

1.5.4.

F=x1-2x2max;

5x1-2x23,

x1+x21,

-3x1+x23;

x1, x20.

1.5.5.

F=8x1+2x2max;

x1-4x24,

-4x1+x24,

x1+x26;

x1, x20.

1.5.6.

F=7x1-2x2max;

X1+x25,

2x1-3x26,

3x1+x2-3;

x1, x20.

1.5.7.

F=2x1+x2-3x3max;

x1+3x2-2x34,

-5x1+x3-12,

2x1+x2-3x3-4,

x1, x2, x30.

1.5.8.

F=6x1+4x2min;

2x1+x23,

x1-2x22,

3x1+2x21;

x1, x20.1.5.9.

F=-x1-2x2min;

5x1-2x24,

-x1+2x24,

x1+x24;

x1, x20.

1.5.10.

F=x1+2x2min;

5x1-2x220,

x1-2x2-20,

x1+x216;

x1, x20.

1.5.11.

F=x1+x2max;

2x1+x218,

x1+2x216;

x1, x20.

1.5.12.

F=x1+x2min;

2x1+x28,

x1+3x26,

x1, x20.

1.5.13.

F=2x1-3x2min;

5x1+2x210,

x1+3x212;

x1, x20.1.6. Дослідження моделей задач лінійного програмування на чутливість.


Теорія двоїстості дає змогу аналізувати моделі ЛП на чутливість.

Розглянемо звичайну задач ЛП вигляді

максимізувати (1.6.1)

при обмеженнях (1.6.2)

xj 0. (1.6.3)

Нагадаємо її економічну інтерпретацію. Цільова функція L(x) - це дохід від реалізації плану виробництва x; aij - інтенсивність використання i-го ресурсу при j-му способі виробництва; bi-наявний рівень i-го ресурсу.

1. Варіювання обмежених ресурсів. Припустимо, що значення ресурсів b=|| bi || варіюються. Тоді виникають питання: при яких варіаціях правих частин обмежень знайдений оптимальний план x0 не змінюється; як ці варіації впливають на функцію максимального доходу Lmax? Відповідь на ці питання дає аналіз відповідної задачі ЛП на чутливість.

Нехай обмеження bi одержують деякі варіації bi, що приводять до варіації плану x0, x0= x0(b+b) і функції Lmax (x0(b0+b)).

Позначимо через Ax матрицю оптимального базису задачі ЛП при векторі ресурсів b. Очевидно відповідний оптимальний розв‘язок

xопт= A-1x b. (1.6.4)

xн = А-1хbн = А-1х(b+b). (1.6.5)

Якщо всі компоненти xiн 0, то цей розв‘язок xн =[ xiн] оптимальний (тобто оптимальний базис не змінився). У противному разі треба реалізувати пошук нового розв‘язку, для цього можна застосувати двоїстий симплекс-метод, починаючи з поточного базисного розв‘язку xн.

2. Варіювання цільової функції. Тепер розглянемо випадок, коли варіюються коефіцієнти {cj}, j= 1.2…..n. Спробуємо визначити умови, за яких знайдений раніше оптимальний план лишається оптимальним при таких варіаціях.

Нехай варіація стосується коефіцієнта . Позначимо через Jб, Jнеб множину індексів базисних та небазисних векторів в оптимальному плані x0 відповідно.

Знайдемо значення оцінок після варіації cr для двох випадків:

1) r Jнеб , тоді для усіх jr;

для j=r ; (1.6.6)

2) r Jб,

j Jнеб (1.6.7)

Очевидно, для збереження оптимальності попереднього плану при варіаціях коефіцієнта cr необхідно і достатньо, щоб не змінилися знаки оцінок для всіх небазисних змінних.

3. Варіювання елементів матриці обмежень A. Розглянемо лише випадок варіації компонентів небазисних векторів Aj=[aij], i=1.2…..m, оскільки дослідження варіацій компонент базисних векторів Ai досить складне, легше заново розв‘язати задачу з новими умовами.

Отже, припустимо, що небазисний вектор Aj=[amj] змінився. Треба з‘ясувати, чи залишиться оптимальним поточний базис. Для цього корисно застосувати теорію двоїстості. Нехай оптимальний базис прямої задачі Ax, а відповідні оптимальні значення двоїстих змінних . Як відомо, умова оптимальності 0,  j Jнеб Водночас, . Отже якщо , то попередній базис лишається оптимальним.

4. Додавання ще одного способу виробництва. Припустимо, що додається ще один (n+1)-й спосіб виробництва, якому відповідає вектор технологічних витрат An+1=[ai n+1] і коефіцієнт ц.ф. функції cn+1.

Треба визначити, чи зміниться при цьому попередній оптимальний розв‘язок і при якому значенні коефіцієнта cn+1 випуск (n+1)-го продукту буде рентабельним (тобто ).

Щоб оптимальний розв‘язок після введення вектора An+1 не змінився, необхідно, щоб вектор An+1 і змінна xn+1 лишалися небазисними, тобто, щоб n+10. На основі теорії двоїстості одержимо .

Якщо , то попередній оптимальний план не зміниться після включення випуску (n+1)-го виду продукції.

Якщо ж , то випуск (n+1)-го виду продукції стає рентабельним, і попередній оптимальний план змінюється.

Приклад 1.6.1. Підприємство випускає вироби двох видів, для виготовлення яких використовуються ресурси двох типів. Нехай прибуток від продажу виробів становить відповідно c1=2 та c2=1, обсяг ресурсів дорівнюють b1=40, b2=56 відповідно. Норми витрат ресурсів на одиницю випуску задаються такою матрицею:  1. Треба знайти оптимальний план випуску, що максимізує сумарний доход та дослідити чутливість цільової функції до варіації обмежених ресурсів, тобто як зміниться сумарний доход при збільшенні на одиницю кожного з видів ресурсів.

  2. Нехай перший ресурс b1 зменшився до 36, а другий збільшився до 60. Як зміниться при цьому оптимальний розв‘язок, чи залишиться оптимальним попередній базис?

  3. Нехай вводиться додаткове обмеження на випуск першого продукту x1 9. Визначити новий оптимальний план.

  4. Нехай підприємство може додатково випускати третій вид продукції, для якого c3=2, а норми витрат ресурсів дорівнюють a13=2; a23=4. Знайти оптимальний план за цієї умови і визначити, при якому значенні c3 виробництво третього виду виробів буде рентабельним.

Розв‘язання . Математична модель задачі:

max (2 x1+ x2)

при обмеженнях 4 x1+ x2  40;

2 x1+5 x2  56;

x10, x20.

Розв‘яжемо цю задачу симплекс-методом і через дві ітерації знайдемо оптимальний план (таблиця 1.6.1).

Таблиця 1.6.1

cj2

1

0

0
Bx

A0

A1

A2

A4

A5

2

х1

8

1

0-

3

х2

8

0

1

-
24

0

0

Одержимо =8; =8; max (2 x1+ x2)=24.

Матриця утворена небазисними векторами A4, A5 в табл.1.6.1Оптимальні значення двоїстих змінних знаходимо в індексному рядку табл.1.6.1: ; Аналізуючи значення , , бачимо, що при збільшенні на одиницю першого ресурсу ми одержимо приріст ц.ф. а при збільшенні на одиницю другого ресурсу . Отже, перший ресурс виявляється більш важливим для системи і його підвищення вигідніше.

Нехай перший ресурс зменшився до 36 одиниць, а другий збільшено до 60 одиниць, тоді новий вектор =[ 36; 60 ]T. Знайдемо новий базисний розв‘язок для цього вектора:Оскільки , то цей розв‘язок буде оптимальним (бо не змінилися оцінки 4 та 5 для небазисних векторів).

Нехай введено додаткове обмеження x19. Зведемо його до стандартного вигляду:

x1 - x6 = 9  -x1 + x6 = - 9.

Допишемо цей рядок до симплекс-таблиці 1.6.1, і одночасно праворуч до неї стовпець A6. Одержимо головну частину табл. 1,6.2.

Таблиця 1.6.2.

ci2

3

Bx

A0

A1

A2

A4

A5

A6

2

x1

8

1

0-

0

3

x2

8

0

1

-0
x6

-9

-1

0

0

0

1


-1

0

0-

1


Аналізуючи її бачимо, що базисний стовпець A1 не є одиничним, і треба виключити змінну x1 в рядку x6. Для цього додамо до рядка x6 рядок x1, в результаті одержимо новий рядок , який дописуємо до табл.1.6.2. знизу, а рядок x6 можна викреслити.

Оскільки компонента = -1<0, то базисний розв‘язок { x1 , x6 , } -це псевдоплан: і далі для продовження ітерацій застосуємо двоїстий симплекс-метод.

Напрямний рядок , напрямний стовпець A5. Виконавши одну ітерацію двоїстого симплекс-методу, отримаємо симплекс-таблицю 1.6.3.


Таблиця 1.6.3.

ci


Bx

A0

2

x1

9

1

x2

4

0

x5

18


33


Оскільки =9>0,=4>0, то цей новий розв‘язок оптимальний. При цьому Lmax=22.

Перевіримо доцільність введення третього способу виробництва. Для цього розглянемо стовпець .

Згідно з теорією двоїстості . Оскільки 3<0 , то стовпець A3 доцільно ввести до базису. Згідно з методом оберненої матриці обчислюємо його вигляд , в якому можна дописати до таблиці 1.6.1:Дописавши стовпець A3 до симплекс-таблиці оптимального розв‘язку вихідної задачі (табл.1.6.1), одержимо таблицю 1.6.4.

Таблиця 1.6.4.

ci2

32
Bx

A0

A1

A2

A4

A5

A3

2

x1

8

1

0-1

x2

8

0

1

-


24

0

0

-


При цьому .

Виконавши першу ітерацію симплекс-методу, одержимо симплекс-таблицю 1.6.5.


Таблиця 1.6.5..

ci2

14
Bx

A0

A1

A2

A4

A5

A3

2

x1

4

1

--

0

2

x3

12

0-1


32

0

1

0

Оскільки всі елементи її індексного рядка j  0, то цей розв‘язок оптимальний: =4; =12. При цьому значення ц.ф. збільшилося до 32 одиниць.


1.7. Транспортна задача лінійного програмування


1.7.1. Постановка і основні властивості транспортної задачі


Постановка Т-задачі. Нехай в пунктах А1, …. , Am випускають деякий однорідний продукт, причому обсяг виробництва в пункті Ai становить ai одиниць, i = 1,m. Припустимо, що цей продукт споживають в пунктах B1, … , Bn , a обсяг споживання в пункті Вj становить bj одиниць j = 1,n. Припустимо, що з кожного пункту виробництва можливе перевезення продукту в будь-який пункт споживання. Транспортні витрати на перевезення одиниці продукту з пункту Ai в пункт Вj дорівнюють Cij (i = 1,m j = 1,n ). Задача полягає у визначенні такого плану перевезень, при якому попит всіх споживачів Вj повністю задовольняється, увесь продукт з пунктів виробництва вивезений і сумарні транспортні витрати мінімальні.

Треба визначити множину змінних , i = 1,m , j = 1,n , що задовольняють умови

(1.7.1)

(1.7.2)

і таких, що цільова функція

(1.7.3)

досягає мінімального значення.

Умова (1.7.1) гарантує повний вивіз продукту з усіх пунктів виробництва, а (1.7.2) означає повне задоволення попиту в усіх пунктах споживання.

Таким чином, Т-задача являє собою задачу ЛП з числом змінних, та ( m + n ) обмеженнями рівностями.

Змінні зручно задавати у вигляді матриці

(1.7.4)

Матрицю X, що задовольняє умови Т-задачі (1.7.1) і (1.7.2) називають планом перевезень, а змінні - перевезеннями. План , при якому цільова функція мінімальна, зветься оптимальним, а матриця С= - матрицею транспортних витрат.

Властивості транспортної задачі

1. Для розв’язання Т-задачі необхідно і достатньо, щоб задовольнялась умова балансу

(1.7.5)

тобто, щоб сумарний обсяг виробництва дорівнював обсягу споживання.

2. Ранг системи обмежень (1.7.1), (1.7.2) дорівнює

Двоїста транспортна задача (-задача). Для Т-задачі, як і для довільної задачі ЛП, існує двоїста задача до неї -задача.

Змінні -задачі позначимо V1, V2, …, Vn, -U1, -U2, …,-Um

Теорема . Для оптимальності плану Х0 Т-задачі необхідне і достатнє існування таких чисел V1, V2, …, Vn, -U1, -U2, …,-Um , що

Vj – Ui Cij , i = 1,m; j = 1,n; (1.7.6)

При цьому, якщо

то Vj – Ui = Cij

Опорні плани Т-задачі

Опорним (базисним) планом Т-задачі зветься будь-який її допустимий, базисний розв’язок. и довільного плану на опорність.

План Т-задачі є опорним (базисним), якщо з його основних комунікацій не можна скласти замкнений маршрут.
1   2   3   4   5Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов