Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” icon

Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”НазваниеМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”
Дата конвертации01.11.2012
Размер58.18 Kb.
ТипДокументы
1. /Информатика Лабы 2005/лабораторна 3б.doc
2. /Информатика Лабы 2005/лабораторна робота ь 10a.doc
3. /Информатика Лабы 2005/лабораторна робота ь 10б.doc
4. /Информатика Лабы 2005/лабораторна робота ь 12.doc
5. /Информатика Лабы 2005/лабораторна робота ь 4б.doc
6. /Информатика Лабы 2005/лабораторна робота ь 5.doc
7. /Информатика Лабы 2005/лабораторна робота ь 6.doc
8. /Информатика Лабы 2005/лабораторна робота ь 7б.doc
9. /Информатика Лабы 2005/лабораторна робота ь 8.doc
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”
Міністерство освіти та науки України Національний технічний університет України,, кпі ” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №10a з курсу,, Програмування та алгоритмічні мови”
Міністерство освіти та науки України Національний технічний університет України,, кпі ” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №10б з курсу,, Програмування та алгоритмічні мови”
Міністерство освіти та науки України Національний технічний університет України,, кпі ” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №12 з курсу,, Програмування та алгоритмічні мови”
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №4б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №5 з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №6 з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №7б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”
html">Міністерство освіти та науки України Національний технічний університет України,, кпі ” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №8 з курсу,, Програмування та алгоритмічні мови”

powerpluswatermarkobject1Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України “КПІ”

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації


Лабораторна робота № 3б

з курсу “Програмування та алгоритмічні мови”

(мова програмування “PASCAL”)


Виконав: Перевірив:

ст. 1-го курсу проф. Корнієнко Г. І.

група ДЗ-41 асист. Тітков Д. В.

Парфенюк А. М.


2005


Тема: Програмування алгоритмів розгалуженої та циклічної структури.


Мета: Оволодіння практичними навиками розробки, програмування обчислювального процесу розгалуженої і циклічної структур, отримання подальших навиків по відладці та тестуванню програм.


Завдання до роботи[3]: Обчислити на ЕОМ значення заданої функції , використовуючи три циклічні структури(FOR, WHILE, REPEAT). На друк вивести значення аргументу, значення функції та кількості ітерацій, необхідних для здійснення обрахунку в межах заданого проміжку.

Дані для обрахунку:

Функція Умова Вхідні дані Діапазон і крок зміни аргументу


Теоретичні відомостіДля організації програми було використано наступні структури:

– Оператор вибору CASE. Дозволяє здійснити вибір з довільного числа варіантів, що пропонуються. Він складається з виразу, який називається селектором, списку параметрів, кожному з яких передує список вибору констант. Константа може бути однією. Формат оператора:

CASE <вираз-селектор> of

<список 1>:<оператор 1>;

<список 2>:<оператор 2>;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<список n>:<оператор n>;

ELSE <оператор >;

END;

– Оператор повтору(циклу) FOR. Даний оператор використовується для організації циклічних структур, коли завчасно відома кількість повторів. Формат оператора:

FOR <параметр циклу>:= TO DO <оператор>;

Якщо в тілі циклу використовується велика кількість операторів, то формат запису наступний:

FOR <параметр циклу>:= TO DO

begin

<оператор>;

…………….

<оператор>;

end;

– Оператор повтору REPEAT і WHILE(використовуються, коли кількість повторень невідома).Формат оператора REPEAT:

REPEAT

<оператор>;

…………….

<оператор>;

UNTIL <умова>;

Формат оператора WHILE:

WHILE <умова> DO <тіло циклу>;

– Процедура(програма, яка може бути викликана з інших частин програми). Формат поцедури:

Procedure <ім'я>; {<параметри>}

<розділ описів>; {не є обов'язковим, якщо змінні описані в основній програмі}

begin

<розділ операторів>;

end;

Блок-схема алгоритму[2]Лістинг програмиProgram labor3b;

Uses crt;

label M1,M2;

Var

l,n,i,tp,tk,k:integer;

p:string;

t,w,a,b,dt:real;

PROCEDURE R1;

begin

if t<0.2+1e-4 then w:=sqrt(a*t*t+b*sin(t)+1);

if abs(t-0.2)<=1e-5 then w:=a*t+b;

if t>0.2+1e-4 then w:=sqrt(a*t*t+b*cos(t)+1);

writeln(t:10:2,' ',w:10:6,' ',n);

t:=t+dt;

n:=n+1;

end;

Begin

clrscr;

writeln('a,b,tp,tk,dt ');

readln(a,b,tp,tk,dt);

writeln('vhidni dani: a=',a:2:1,' ','b=',b:2:1,' ','tp=',tp:2,' ','tk=',tk:2,' ','dt=',dt:2:1);

M1:writeln('vyberete odin iz metodov vychislenia 1,2,3');

readln(l);

writeln(' TABLYTSIA ZNACHEN W(T) I KILKIST ITERATSIY ');

WRITELN(' T W(T) N ');

t:=-1;

n:=1; {lichylnyk kilkosti iteratsiy}

k:=round((tk-tp)/dt)+1;

Case l of

1: FOR i:=1 to k do

R1;

2: WHILE t<=1 do

R1;

3: REPEAT

R1;

UNTIL t>=1;

end;

writeln('prodovzhyty? y/n');

readln(p);

if p='y' then goto M1;

End.

Розв’язок. Аналіз результатівПісля запуску програми були отримані такі результати:

vhidni dani: a=2.5 b=0.4 tp=-1 tk= 1 dt=0.2

TABLYTSIA ZNACHEN W(T) I KILKIST ITERATSIY

T W(T) N

-1.00 1.778598 1

-0.80 1.520874 2

-0.60 1.293887 3

-0.40 1.115452 4

-0.20 1.010214 5

0.00 1.000000 6

0.20 0.900000 7

0.40 1.329821 8

0.60 1.493363 9

0.80 1.696668 10

1.00 1.927724 11
Перевірка результатів

Обрахунок на мікрокалькуляторі

-1

1,778598214

-0,8

1,520873947

-0,6

1,293886784

0

1

0,2

0,9

0,6

1,49336527

0,8

1,69666855

1

1,92772436


Висновок: результати отримані після запуску програми були вибірково перевірені за допомогою тестового варіанту(обрахунку на калькуляторі). Правильність обрахунків на мікрокалькуляторі є наочним доказом правильності функціонування програми.


ВисновкиНа основі аналізу блок – схеми алгоритму було написано програму для обчислення значення функції з використанням трьох типів операторів повтору(FOR, WHILE, REPEAT). Результати роботи програми ретельно обгрунтовані та перевірені за допомогою тестового варіанту. Таким чином поставлене перед нами завдання було виконано.

Звіт по лабораторній роботі оформлено згідно вимог і правил документів [1],[2]. В результаті виконання роботи були набуті навички алгоритмізації і програмування задач з використанням підпрограм.


Перелік посилань

  1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Видавництво стандартів, 1995. – 37с.

  2. ГОСТ 19.701-90. Единая система програмной документации. Схемы алгоритмов, программ данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 26с.
  1. Алексеев В. Е. и др. Вычислительная техника и программирование. Практикум по программированию: Практическое пособие/ В.Е. Алексеев, А.С. Ваулин, Г. Б. Петрова; Под. ред. А.В. Петрова. – М.: Высш. шк., 1991. – 400 с.

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги!
Кафедри українознавства та філософії І політології Харківського національного економічного університету запрошують узяти участь у...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconКазаков юрій Миколайович
...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconWww economycs narod ru Міністерство освіти та науки України

Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconWww phylosophy narod ru Міністерство освіти та науки України

Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconМіністерство охорони здоров’я національний медичний університет україни імені о. О. Богомольця «Затверджено»
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу випускна робота бакалавра

Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconПроблемы теории и практики
...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconН. М. Духаніна аспірант Інституту вищої освіти апн україни медіатехнології як мотивація студентів до навчання
Духаніна Н. М. Медіатехнології як мотивація студентів до навчання // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconПоложення про проведення фіналу 23-го, півфіналів 24-го, 1/4 фіналу 25-го, 1/8 фіналу 26-го та 1/16 фіналів 27-го чемпіонатів України з заочних шахів Мета змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється департаментом фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства України...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconЗакон україни про громадянство України ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 13, ст. 65 )
України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України “кпі” Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації Лабораторна робота №3б з курсу “Програмування та алгоритмічні мови” iconМитний кодекс України
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов