1. 1пам’ятки архітектури долини дністра icon

1. 1пам’ятки архітектури долини дністраНазвание1. 1пам’ятки архітектури долини дністра
Дата конвертации20.10.2012
Размер64.76 Kb.
ТипДокументы

1.1ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ДОЛИНИ ДНІСТРА


М.І.Жарких

(Ілюстрації до статті можна знайти на сайті „Дністровські ремінісценції)

В 1995 р. я перебував в експедиції з 29.07 по 12.08, на ділянці від с.Велика Слобідка до с.Стара Ушиця Хмельницької області.

С.Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району. Раніше звалося Велика Мукша, відоме з 1460 року. Церква Успіння в цьому селі згадується з 1735 року; в 1802 р. збудована нова одноверха кам’яна церква1. Гадаю,. що саме ця споруда збереглась до наших днів. Новодністровське водосховище підступає до обійстя церкви, вся забудова, яка раніше знаходилась на схилі нижче церкви, знесена, і церква фактично опинилась на березі. Але руйнування берега на цій ділянці непомітно.

С.Тарасівка Кам’янець-Подільського району знаходиться вище Великої Слобідки за течією р.Мукші. Церква св.Іоана Богослова в цьому селі заснована в 1788 р. Споруда, що існує нині – це нова кам’яна церква, збудована в 1865 р.2 Церква знаходиться на західній околиці села, на правому березі р.Мукша. Це невелика одноверха тридільна кам’яна споруда, дзвіниця прибудована до церкви з заходу.

С.Ленківці Кельменецького району. Цегляна церква знаходиться в центрі села. Основу її складає кубічний об’єм нави з ледь наміченими північним та південним раменами хреста. З заходу до нави прибудовано бабинець, вужчий за наву, а до бабинця – двоярусну дзвіницю. Церква увінчана одним верхом з чотирма вікнами. В цілому вона є досить показовою спорудою єпархіальної російської архітектури 2 половини 19 ст.

С.Коновка Кельменецького району. Дерев’яна церква в цьому селі повторює за своїми формами кам’яну церкву в Ленківцях : така сама кубічна нава, вужчий бабинець і дзвіниця, прибудована до бабинця, такий самий верх з 4 вікнами, такий самий чотирисхилий залізний дах. Знаходиться вона в центрі села. Датувати її слід 2 половиною 19 ст.

С.Вороновиця Кельменецького району. На південній околиці села на цвинтарі стоїть маленька безверха церковця з прибудованою до бабинця дзвіницею. Огорожа цвинтаря була замкнена і докладно оглянути цю споруду я не зміг. Всі три споруди в Кельменецькому районі не числяться серед пам’яток архітектури (укладачі 4-го тому “Памятников градостроительства и архитерктуры” взагалі не знайшли жодної пам’ятки в цілому районі).

С.Китайгород Кам’янець-Подільського району, колись містечко, засноване в 1607 р. власником – Андрієм Потоцьким. Його син Станіслав Потоцький збудував тут замок, на території якого знаходиться панський палац3.


Малюнок 4:1. Картосхема розташування пам’яток архітектури.

Це – мис над крутими обривами до р.Тернави (на захід) та до р.Окунь (на південь). Слідів оборонних споруд, про які згадував Ю.Сіцінський, нині не видно (принаймні чогось виразного).
В палаці довгий час зна­хо­ди­лась школа, тепер вона перейшля в інше примішення, і палац стоїть безгосподарний, поступово руйнується.

Поруч з палацом знаходиться костел діви Марії, збудований в 1773 – 1776 рр.4 Костел відреставровано, він знаходиться в доброму стані. Поруч з ним стоїть трипролітна кам’яна дзвіниця.

Церква в селі відома з 1703 р. В 1 половині 18 ст. вона звалась церковою Собору богородиці, хоча в деяких документах названа церквою Різдва Христа. Дерев’яна споруда була розібрана в 188 р. і продана до с.Субич, а замість неї збудована в 1872 – 1876 рр. кам’яна церква разом з дзвіницею5. Люди в селі розповідали так : спочатку була дерев’яна церква, яка згоріла. Потім на новому місці була збудована нова кам’яна 7-верха церква Різдва. Вона 35 років простояла закритою, і за Хрущова її зруйнували. Отже, в оповіданнях жителів є розбіжності з документальними свідченнями.

В 1989 р. церкву відбудували на місці попередньої споруди і назвали церковю Пантелеймона. Це дуже маленька цегляна церква хатнього типу, з чотирисхилим залізним дахом і глухою главкою на ньому. До головного об’єму прибудовано бабинець чи притвор, а до нього – невеличку дзвіницю.

До заповнення Новодністровського водосховища частина села знаходилась внизу, в долині р.Тернава. Тепер ця забудова знесена, але лишилась стара дорога по березі р.Тернава. На цій дорозі зберігся старий кам’яний міст через р.Окунь, який спирається на дві кам’яні арки. Спуск із села до р.Тернава, надзвичайно крутий та небезпечний, колись був огорожений кам’яними стовпами з отворами – я гадаю, для того, щоб натягувати канати, які страхували рух. Ці кам’яні стовпи це подекуди збереглися, на фотографії їх видно чотири.

С.Врублівці Кам’янець-Подільського району відоме з 1460 р. Про існування церкви в селі свідчать поборові реєстри 1530 та 1565 рр. Докладніші відомості про церкву Покрови з’являються з 18 ст. Стара церква, що знаходилась в центрі села, згоріла в 1821 р. Нову церкву побудували на новому, дуже ефектному місці – на брівці схилу до р.Тернава на південно-східній околиці села. Будівництво закінчене в 1830 р. Це невелика 8-гранна ротонда, перекрита глухим куполом. В 1879 р. до західного фасаду прибудовано дерев’яний притвор. Нині його нема, а є кам’яний притвор з невеликою 2-ярусною шатровою дзвіницею. Сіцінський повідомляє, що довкола церкви була галерея на 12 стовпах. Нині її нема – можливо, вона розібрана під час прибудови нового притвору. Гонтовий дах на церкві замінено бляшаним в 1883 р.6 Нині церква діє, стан її добрий.

С.Рогізна Кам’янець-Подільського району. Церква св.Іоана Богослова існувала до 1879 р. Нова церква збудована в 1857 – 1879 рр. на новому місці7 – на південно-східній околиці села. Церква складається з кубічного об’єму нави, увінчаного одним верхом з 8 вікнами в барабані. Зі сходу до нави примикає півкругла апсида, з заходу – бабинець, до бабанця прибудована триярусна дзвіниця(четверик та два восьмерики з конічним дахом). Церква прикрашена кілеподібники брівками над вікнами та дверима; барабан має аркатурно-колончастий пояс. Над південним входом знаходиться восьмикутна ніша з іконою. Прикраси, запозичені з московської архітектури 16 ст., абсолютно нехарактерні для України. Церква відремонтована, стан її добрий.

Місце м-ка Студениця в гирлі річки Студениця повністю покрите водами Новодністровського водосховища, які утворили тут трикутну затоку зі стороню десь 1.5 км. На західному боці цієї затоки, ка передмісті старого містечка, знаходяться залишки цвинтаря, які поступово розмиваються водами сховища. Місця, де знаходились пам’ятки Студениці – церква та залишки замку 1 половини 17 ст. – також затоплені.

Місце монастиря в Бакоті. Село Бакота повністю затоплене водосховищем; навіть підвищення в центрі колишнього села, на якому знаходився дитинець давньоруського міста8, затоплене і знаходиться на значній глибині. На фотографії представлено вигляд скелі, в якій на половині висоти обриву містяться залишки печер монастиря. Трохи нижче по Дністру, за мисом, розбудовується дачна дільниця.

С.Комарів Сокирянського району. Невелика, дуже гарна дерев’яна церква знаходиться в центрі села, на високому плато над Дністром. Церква тридільна одноверха, нава лише незначно ширша за бабинець та вівтар. В невисокому восьмикутному барабані прорізано два вікна, верх увінчано глухим ліхтариком. З півдня до бабинця та до вівтаря прибудовано додаткові приміщення, певно, притвор та паламарня. Мурована двоярусна дзвіниця прибудована з заходу, вона квадратна в плані. Церква та дзвіниця покриті залізом, церква має вертикальне шалювання дошками. Стан церкви добрий.


Малюнок 4:2. Дзвіниця церкви в с.Велика Слобідка.
Малюнок 4:3. Церква в с.Тарасівка.Малюнок 4:4. Церква в с.Вороновиця.
Малюнок 4:5. Фасад палацу в с.Китайгород.
Малюнок 4:6. Церква в с.Ленківці.


Малюнок 4:7. Церква в с.Коновка.

Малюнок 4:8. Рештки кам’яної огорожі на крутому спуску з с.Китайгород до р.Тернава.Малюнок 4:9. Костел в с.Китайгород.Малюнок 4:10. Церква в с.Врублівці.
Малюнок 4:11. Церква в с.Китайгород.Малюнок 4:12. Залишки старого цвинтаря на місці с.Студениця.Малюнок 4:13. Церква в с.Рогізна.Малюнок 4:14. Церква в с.Комарів.

Малюнок 4:15. Скеля над Дністром, в якій знаходився Бакотський печерний монастир.
1 Ñåöèíñêèé Å.È. Èñòîðè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î ïðèõîäàõ è öåðêâÿõ Ïîäîëüñêîé åïàðõèè. – Òðóäû Ïîäîëüñêîãî åïàðõèàëüíîãî èñòîðèêî-ñòàòèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà, 1895 ã., ò. 7, ñ. 181 – 185.

2 Ñåöèíñêèé Å.È. Èñòîðè÷åñêèå ñâåäåíèÿ..., ñ. 184 – 185.

3 [Ñåöèíñêèé Å.È.] Ïðèõîäû è öåðêâè Ïîäîëüñêîé åïàðõèè. – Òðóäû Ïîäîëüñêîãî åïàðõèàëüíîãî èñòîðèêî-ñòàòèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà, 1901 ã., ò. 9, ñ. 929 – 930.

4 Ïàìÿòíèêè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ÓÑÑÐ. – Ê. : 1986 ã., ò. 4, ñ. 211.

5 [Ñåöèíñêèé Å.È.] Ïðèõîäû è öåðêâè..., ñ. 929 – 930.

6 Ñåöèíñêèé Å.È. Èñòîðè÷åñêèå ñâåäåíèÿ..., ñ. 153 – 156.

7 Ñåöèíñêèé Å.È.] Ïðèõîäû è öåðêâè..., ñ. 935.

8 Âèíîêóð ²., Ãîð³øí³é Ï. Áàêîòà. - Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé : 1994 ð. - 363 ñ.Похожие:

1. 1пам’ятки архітектури долини дністра iconПам'ятки архітектури долини дністра
Товариства Лева працював в експедиції "Дністер-94" у своїй тра­ди­цій­ній ролі обстеження пам'яток архітектури. Пригадуючи, що експедиція...
1. 1пам’ятки архітектури долини дністра icon1. пам’ятки архітектури дністра та стрия
Метою роботи було виявлення та зовнішня фотографічна фіксація пам’­яток. В даній статті представлені підсумки проведеної роботи....
1. 1пам’ятки архітектури долини дністра iconТаблиця 14: 9, Деякі характеристики якості води джерел долини Дністра

1. 1пам’ятки архітектури долини дністра iconТовариство лева дослідження дністра
Дослідження Дністра : 10 років громадської екологічної експедиції “дні­С­тер” / Редактор М.І. Жарких. – Львів-Київ : 1998 р. – с
1. 1пам’ятки архітектури долини дністра iconДовгі вали середньої течії дністра
З технічних причин малюнки до тексту не подаються. Більшість з насипних валів середнього Дністра є загадковими. Невідомі докладно...
1. 1пам’ятки архітектури долини дністра iconТаблиця 14 Концентрації біогенних компонентів у водах Дністра та його допливів

1. 1пам’ятки архітектури долини дністра iconОноре де Бальзак
Завершені ним були 90 книг. Це грандіозна по широті обхвату картина французького суспільства. Його перу належать романи «Шагренева...
1. 1пам’ятки архітектури долини дністра icon1 особливості рослинного покриву долини р. Дністер
Опілля І наддністрянське Поділля1, гра­ниця між якими проходить приблизно в околицях с. Нижнів Тлумацького р-ну Івано-Франківської...
1. 1пам’ятки архітектури долини дністра iconВизначення твердості та вмісту сульфат-йонів у воді на ділянці с. Чайковичі – с. Тужанівці
Було проведено аналіз близько 50 проб во­ди з р. Дністра, його допливів, криниць у при­дні­стровських селах та стоків промислових...
1. 1пам’ятки архітектури долини дністра icon14. 3 Гідрохімічна та літохімічна характеристика басейну Дністра та Дністровського водосховища
Українські гідрохіміки у тому ж році робили колорометричні та титрометричні визначення. Поза тим, німецькі екологи проводили виміри...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов