Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер icon

Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилерНазваниеШиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер
страница1/3
Дата конвертации18.11.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3
1. /Лезги _Нямет.docШиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер

Лезги Нямет

Шиирар

Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я

Махачкала, 1992

КЬИЛЕР

ШИИРАР 5

УЬМУЬР ЖЕНГЕРА ФЕЙИ ШАИР 5

ТУЬТУЬКЪУШ 7

ХАРУБИЛБИЛ 7

ШАГЬНАБАТ 8

БИЛБИЛ 8

ЖЕ ДАЙ ТУШ 9

КЪЕКЪВЕМИР, РУШ 9

ПАШМАНВАЛ 10

РИКIИНГАФАР 10

АМУКЬНА ЗУН ТАМАШИЗ 11

ЖАВАБЦЕ 12

САМУРДИ 13

НАЛУГЬУЗВА 13

МЕСЛЯТ 14

ЖАВАБ 14

ДУСТАР АВА ЗАХЪ 15

ЯЛГЪУЗ 15

КУЗ АМУКЬНА ЗУН 16

ЯРДИ 16

САЯДПЕРИ 17

АШКЪИДИНЦУЬК 17

ЗАРАФАТ 18

ГАДАНИРУШ 18

БЕМБЕЦI 19

ЖЕ ДА ЖАЛ? 20

ГЬИКIТАМАШДА? 20

САМУРКЬАТIНА 21

ХЪЕЛЯЗАВ 21

ГАФЦЕ АТIАЙ 22

ПЕХИЛЯЗУН 22

ЗИРИКIХАНАЧ 23

КIАНЖЕМИР 23

СИРАХЪАЮН 24

* ** 25

ЗУНВУЖЯ? 26

НИЗ ЛУГЬУН? 26

БЕСВУЧИЗ? 27

ЯРДИНПАТАВ 28

ГЬАЙИФ 29

СУДЬЯ ЧАКЪ АЛ 29

ПУДКАС 30

ХУЬРУЬН ЧIЕХИДИ 30

ПУЛГУМАЧИРЛА 30

КАНАЗИРИКI 31

КЦIАР 31

ХУШХЬАНАЗАЗ 32

ВУЧИЗ? 32

МАДСАЙИС 35

ФАД ЧАРА ХЬУХЬ 35

ГЬАРСАМУРДАЛАТАЙЛА 36

ВУНА 36

КУЬН ХВАШГЕЛДИ 37

ХЪЕЛКЪВЕМИР 38

ГАЗЕТ КIЕЛА 41

ГЬАЙИФ 43

ХЬАНАЧБАТIУЛ 44

ИТИМРИЗ 45

ЧИНЕБА 46

ЗУЛ 47

САРУШАН АШКЪИ 47

КИМЕЛ 48

«СУВАР» 49

КЬИСМЕТЯ 52

НИЗРАХАН? 53

РАЗИ ХЬУХЬ 53

ЗИКIВАЛИЗША! 55

ТАМА 56

ЧИЗВАЗАЗ 57

ФЕХРИХИЯБАН 58

ТАРИХКIЕЛНА 59

ЗИКЦIАР 62

ЛЕЗГИЯР 63

ХЪЕЛАТАНА 65

ХЕР АЛАЙ МАНИ 65

МЕХЪЕРИН МАНИЯР 66

ЛЕЗГИНАМУС 69

ХЪИЯХЪКЪЕЛЕМ 70

КЬУДАР 71

ВАДАР 72

РУГУДАР 75

МУЬЖУЬДАР 77

Лезги Нямет

ШИИРАР

Уьмуьр женгера фейи шаир

XIX асирдин зурба кавказовед алимрикай сад хьайи П. К. Услара вичин са макъалада къейднава: «Яраб и халкьдихъ (лезгийрихъ - А.М.
) гьикьван шаирар хьайиди ятIа?»

РикIивайни, Кавказдин бинелу халкьарикай чи халкь кьван гзаф шаирар хьайи кьвед лагьай са халкь къалурун четин я. Чи халкьдин ихьтин шаир рухвайрикай садни чи арадай вахтсуз фейи Лезги Нямет я.

Мамедалиев Нямет Нифталидин хва 1932-йисан майдин 20-аз КцIар райондин ЭчIехуьре дидедиз хьана. Хуьруьн мектеб акьалтIарайдалай кьулухъ ам Бакудиз фена, сифте пеше чирдай мектебда, гуьгъуьнай Азербайжандин педагогигадин институтдин филологиядин фаультетда кIелна 1956-йисуз институт куьтягьна хайи райондиз хтай Нямет сифте са кьадар вахтунда Вурварин хуьруьн мектеба, ахпа Самур поселкадин мектебда ва гуьгъуьнай уьмуьрдин эхирдалди КцIар шегьердин 3-нумрадин мектебда муаллимвиле кIвалахна.

Лезги Нямета шиирар кхьиз ЭчIехуьруьн мектебда кIелзавай йисарилай башламишнай. Адан сад лагьай шиир 1947-йисуз Бакуда акъатзавай «Азербайжан генжлери» («Азербайжандин жегьилар») газетда чап хьанвай. Гуьгъуьнай шаирдин лап хъсан шиирар лезги газетра ва альманахра акъатнай. Вич сагъ амаз шаирдин Бакуда кьуд ктаб: «Дагълара» (1964), «БембецI» (1966), «Зегьметдикай баядар» (1975) ва «Зи хиялра» (1984) чап хьанай.

1959-йисуз КцIар районда «РикIин гаф» тIвар алай эдебиятдин кIватIал арадал атана. Лезги Няметани и кIватIалда иштиракиз башламишна. КIватIалди вичин вилик гегьенш макьсадар эцигнавай: лезги чIалал кхьизвай шаирар ва прозаикар санал кIватIун, дидед чIал, хайи халкьдин тарих, эдебият, меденият, мифология, фольклор дериндай чирун ва абур чирунин рекье халкьдин гегьенш къатариз куьмек гун. Са тIимил чIавалай кIватIалдиз лезги чIалалди кхьизвай хейлин къуватар желб хьана. Абуру вирида коллективди вичин вилик эцигнавай макьсадар кьилиз акъудиз башламишна. Анжах и кIвалахрикай Азербайжанда авай кьадардиз тIимил халкьар ассимиляция авуна са халкь - азербайжан халкь арадал гъун вилик макьсад эцигнавай туьрк шовинистриз хуш къвезвачир. Абур жезмай кьван кIватIалдин кIвалахиз манийвализ, кIватIалдин активисттихъ сурматIар акализ, абурал буьгьтенар вегьиз, абур халкьдин виляй вегьиз алахъзавай. ЯтIани, кIватIалдин членри чпин женг са легьзедани акъвазарнач.

1976-йисалай «РикIин гаф» кIватIалдиз регьберваун Лезги Няметан хиве гьатзава. Шаирди и чIавалай кIватIалдин карда мадни активдаказ иштиракзава. Ада кIватIалдиз хейлин цIийи къуватар - жегьил шаирар ва прозаикар желбзава. Абурун эсерар «Къизил Къусар» газетдин чинриз акъудзава, абурун ктабар чапдиз гьазурзава. Районда лезги поэзиядин нянар кьиле тухузва. Халкьдин арада лезги чIал, эдебият, меденият таблигъ ийизва. Азербайжандин шовинист

регьберри кьиле тухузвай ассимиляторвилин сиясат негьзава. Бакудин ва Москвадин чIехи идарайрин вилик лезги халкьдин месэлаяр эцигзава.

Шаирдин и гьерекатрикай туьрк шовинистриз ва чкадин нигилистриз гзаф хъел къвезвай ва абур, алакьнайтIа, адан хамни алажиз гьазур тир. Абур ам желеда тваз алахъзавай. Эхир хьи, 1985-йисуз абур чпин мураддиз агакьна...

Туьрк шовинистрин гъилибанри кьве жегьил лезги шаир (чна абурун тIварар кьазвач) алцурарна, абурун республикадин чIехи тешкилатриз Лезги Няметалай шикаятдин арзаяр кхьиз туна. А арзайрин мана-метлеб вири кьуру буьгьтенрикай ибарат тир. Абуру Лезги Нямет миллетчи хьиз, халкьарин арада душманвал твазвай са кас хьиз кьелемдиз ганвай. Гьа арза гъиле асас кьуна, и алчах къемеда тешкилнавай ксари Лезги Няметаз гьукуматдин хсуси идарайриз эвериз, ам силисиз, адаз кичIерар гуз, ам инжиклу ийизбашламишзава. Кар анал алай хьи, чеб кьилелай кIвачелди шовиниствилин азарди кьунвай ксари вичин халкьдин милли ихтиярар патал женг тухузвай патриот шаирдал миллетчивилин тагъма алкIурзавай. Туьркверин са мисалда лагьанвайвал» «Адымы сене къоярам, сени яна-яна къоярам», «зи тIвар за вал эцигда, вун куз хъукъуз амукьда».

Вири и буьгьтенри, сурматIри, силисри, руьгьдин террорди шаирдин гьакIни азарди заифарнавай сагъламвилиз пис таъсирна. Ам 1986-йисан январдин 9-аз рагьметдиз фена.

Шаирдин са шиирда лагьанва:

Шаирар фад рекьида, Дагъ рекьидач. Ваъ. Шаирар фад рекьида. Рагъ рекьидач. Ваъ. Шаирар фад рекьида. Ваъ! Рекьидач шаирар. Чилни цавни рекъида, Гьич садрани рекъидач. Эл паталди абуру кхьей Даим дири шиирар.

Эхь! Лезги Нямет чи арада амачтIани, адан шиирар, адан фикирар, идеяяр гьамиша сагъ я. Абуру чаз дуьз рехъ, экуь рехъ, гьахълу рехъ къалурзава!

АЗИЗ МИРЗАБЕГОВ

Са пакамахъ туьтуькъуш Юлдашривай къакъатна Билбилри кеф чIугвазвай Багъдин юкьваз аватна.

Вичин асул юлдашар РикIелай фад алудна, Ина ада са тегьер Варцар-йикъар акъудна.

Вичиз чешне къачуна Абурун хуш ванцелай, ТуькIуьрна са макьамни Алакьдайвал вичелай.

Вичиз вири макьамар Чир хьанвайди хьиз хьана, Туьтуькъушар акурла Рахан тийиз кис хьана.

ГьакI ятIани фагъирдин Манийри ван авунач. Билбилрикай садазни Ам билбил яз акунач.

1959

Гьар юкъуз са сару билбил Зи бахчада къвез ацукьна. Хура тваз зи гаравай кьил, РикI къакъатиз шех ацукьна.

Лагьана за: вуч хьана вахъ ИкI зарул жез, сару билбил? Лагьана заз: къелкъвемир захъ, Зун я элдин хару билбил.

А билбилдиз виридаз хьиз, Цуькни кIан хьун чир хьанач заз. Цуьк гудамаз кIанидаз хьиз, РикIни кIан хьун чир хьанач заз.

Къе пакамахъ «хару билбил» Зи бахчадай катна фена. Гарамаз зи хуравай кьил, РикI вилерив кьатIна фена.

Туьтуькъуш

Хару билбил

1960

Шагьнабат

Дагъларин къуьнерлай нек хьиз алахьиз, Бахтавар булахрин церик какахьиз, Бегьер гваз багъларин къужахда гьахьиз, Къвезва вун чуьлда ван туна, Шагьнабат.

Чиз верцIи тир дад Салариз фад-фад Гузва а ви яд Чина, Шагьнабат.

Зегьметдив диганвай мублагь никIера, Дашлудин кIамара, суван кикера, Ашкъидив ацIанвай гумрагь рикIера Къунва хас тир чка вуна, Шагьнабат.

Ви ван я азиз Гьар садан рикIиз, Чпин рикIер хьиз Чина, Шагьнабат.

КцIар вацI тIвар алаз хъсан я чаз вун, УрусризВволга хьиз масан я чаз вун. АцIура багъларив тала, тIул, дугун, Самурдин гъил гъиле къуна, Шагьнабат.

Ша чун ая шад Гьамиша хьиз мад Ватандин азад Ччина, Шагьнабат.

1960

Билбил

Iакьунамаз дагълара рагъ, Багълара вун туна, билбил, Авудна на эл ахварай Гьар пакамахъ, суна билбил.

ЧидачтIани кIелиз-кхьиз, Шиир кIани рикIер михьиз, ТIвар-ван авай шаирди хьиз, Ухшатмишда вуна билбил.

Сад элдин, сад юкьва чуьлдин Ша экв жен гьар шад гуьгьулдин,

Вун - ви гуьзел къизилгуьлдин, Зун ярдин гъил кьуна билбил.

Чид я лугьуз кIани девран, Кеф чIугвадай азад ватан. Какадарна сад садак ван, Мани лугьун чна, билбил.

1960

Жедай туш

Вичиз рехъ чин тийирдивай Масад рекье тваз жедай туш. КIан хьуналди кьемкьердивай Вечрен кака хаз жедай туш.

ТахьайтIа са аял себеб, УстIарди гьич илигич кьеб. Ухшар ятIан сад садаз чеб, Уьрдегдикай къаз жедай туш.

Бубайрилай амай гаф я: «Кар мукьуфдив, кьилив ая». Iарасдикай ракьун пая, Къалгъандикай таз жедай туш.

Рахадайбур гзаф цавай, Яргъал хьана акъваз чавай. Чпин гафар шаирривай РикIин къене таз жедай туш.

1960

Къекъвемир, руш

Галатда вун, ийиз икьван наз,

къекъвемир, руш. Марал хьиз, кьил даим вине кьаз,

къекъвемир, руш. Юкъуз, таза цуькведи хьиз,

атир чукIуриз, Йифиз вацран чина куьлге тваз,

къекъвемир, руш. Гьатайла жув хьтин гуьзел

рушарин юкьва, Сабур ая, абур чараз таз

къекъвемир, руш. Ви тупIук ваъ, кутунва за

вилерик лишан,

9

КIанзавачтIа, а зи лишан кваз

къекъвемир, руш. Эгер ви рикI туштIа къванцин,

закай хабар яхъ, Кьван хьиз жуван гуьгъуьнаваз

гваз къекъвемир, руш. Килигайла, беневшад хьиз,

гардан патал кьаз, ЧIулав вилер къалур тийиз заз,

къекъвемир, руш. Къадир чир хьухь Нямета ваз

лагьай гафарин, Адан жегьил рикI жувакай хаз,

къекъвемир, руш.

1960

Пашманвал

Къе хьиз гуьзел, накь акунайтIа, Вун бубадин кIвале тачир за. Вядедамаз хабар кьунайтIа, Гъил дидедин гъиле тачир за, Вун бубадин кIвале тачир за,

гъиле тачир за.

Лугьудайла ам зи кIани яр Авай ширин мез, седеф сарар. Перишан яз а бурма чIарарал Темен гудай, пеле тачир за,

гъиле тачир за.

Заз свас ава. Жува лагь, вучин? Адахъни зун кIанид яз вичин. ТахьайтIа, руш, ви рагъ хьтин чин МичIи цавун геле тачир за, Вун масадан кIвале тачир за,

гъиле твачир за.

1960

РикIин гафар

Дидедин нек са чIавузни ивидикай

хкатдай туш.

Рикьидалди кьегьал касдин рикIелай эл

алатдай туш.

Таладив дагъ, гатфарив зул, ракъинив

варз агатайтIан,

Азадвални зулум-зиллет мад са-садав

10

агатдайд туш. Цавар цурцун, чилер ракьун, гьуьлер

азгъун хьайитIани, Чпин Ватан кIандайбурук душмандин сас

акатдай туш. Кьисмет хьана къакъатайтIан бедендивай

гъилер-кIвачер, Зи эл диде Ватандивай, рикI чандивай

къакъатдай туш. Зегьмет чIугна эгъуьналди хъуртан

кIаняй къизил-гимиш, Кьеж галачир кьуру чиляй стIални яд

акъатдай туш. Асул михьи къизил я чи рагъ хьиз экуь

яру пайдах. Ам чи азад элдин гъиляй садран чилел

аватдайд туш. Йифиз-йукъуз шиир кхьиз ацукьайтIан

а пайдахдик, Вичел кIус чан аламай кьван Няметан гъил

галатдай туш.

1960

Амукьна зун тамашиз

ТиртIан ялгъуз, жаваб тагуз, Мадни наз гуз акурла, ЧIулав вилер, лацу гъилер Iай кьуна куз акурла, РикI цIрана, мез кьурана, Рахадай гуж кумачиз, Амукьна зун нефес кьуна, Ярдин чиниз тамашиз.

Хьана секин, кIани рикIин Фикир якъин жедалди, КIватI хъувуна къуват кьилин Рахаз мумкин жедалди. РикI цIрана, мез кьурана, Чанда тIакьат амачиз, Амукьна зун нефес кьуна, Ярдин чиниз тамашиз.

«Жемир пашман, зи ширин чан Хьуй ваз къурбанд» - лагьайла, «Тек са вун я заз вун жув кьван Iани инсан» - лагьайла, РикI зурзана, гьекь кьурана, Маса затIни кIамачиз,

11

Акъвазна зун гъилер кьуна, Ярдин чиниз тамашиз.

1960

Жаваб це

ЧIарар сару, вилер чIулав, Хам пIузарар сад са ялав, Акваз жеда рушар къвалав Гуьзелрин таж-цуьк хьана вун. Лагь, гьи хуьруьз акъатнава, Муаллим руш, гьикI хьана вун?

Дуьшуьш хьайла зал, Твамир чина шал. РикIиз хуш я зи, Руш ви гуьзелвал.

Iакьунамаз экуьн ярар, Чанда гьатна къайи гарар, Эвягъдайла чуьлди чIарар, Чилел атай чиг хьана вун. Лагь, гьи хуьруьз акъатнава, Иер суна, гьикI хьана вун?

Патав гвайла вун, Акатна зурзун, Мекьеди кьур хьиз Амукьзава зун.

Лацу гъилихъ сят, цам галаз, Шумал буйдал ипек алаз, Школьникриз рекьер къалаз Акурла, зи рикI хьана вун, Лагь, гьи хуьруьз акъатнава, Я Саният, гьикI хьана вун?

Це заз са жаваб, Хьурай ваз суваб. Мад зи рикIивай Хъижеч амач таб.

1960

Вучиз хьана?

Я руш, ваз и рикIин ширин хуш къведай ван,

тан вучиз хьана? Гуьзелвилин асул шартIар: шумал буй,

12

тан вучиз хьана? Магнитди хьиз вичел ялдай алмас хьтин

хци вилер, Душманарни гьейранардай лацу гардан

вучиз хьана? Хуш килигун, хъуьтуьл рахун, вацран акун

авай касдин Къеневай рикI ял тежедай мармардин къван

вучиз хьана? РикIна патав эгечI тежез, физва зун ви

яргъарилай. Икьван факъир са жегьил ваз сифтедай кIан

вучиз хьана? Къвез-хъфена даим патав, хесетарни

чирна жуван, Михьиз мукьув агатайла, ахпа тIакIан

вучиз хьана? КIан тахьун са айиб кар туш, жувакай хуш

татай чIавуз. Зазни чира асул себеб, гила пашман

вучиз хьана? Ви гъавурда акьадамаз лугьузва за

жува жуваз: Няметдикай и тагуран эхдай инсан

вучиз хьана?

1960

Самурди...

Вучиз ятIан... къе зи кефи хана Самурди... Къужахдаваз рагъул ятар гъана Самурди... Хайи хци дидедлай хьиз чIехи хьун патал Дагъларин экв, булахрин нек хъвана Самурди. Чи багълариз шуьрбет гъана ара датIана, Гагь чими жез, гагьни мурк хьиз къана Самурди. Гьикьван чIав я, ширин-ширин лайлаяр ягъиз, Чи эллериз савкьатар гъиз гана Самурди. Ябни гузвач ягъидиз хьиз, себеб аватIа, Зи гафариз вучиз секин хьана Самурди? Ийизвай туш гугрумар къе, тарих шагьид я, Чун вилив хуьз, гьахъ авачиз, чIана Самурди. Чир хьухь, Нямет, кьабулзавач са кIвалин хзан Чарабур хьиз хьунухь гьарам сана Самурди.

1961

На лугьузва...

На лугьузва: килигмир заз.

13

Иердаз бес килигдачни? Жув акурла секин акъваз Тежердаз бес килигдачни?

Къекъведайла рикIин хиял, Хъуьредайла саки аял Килигайла ван, нефес, ял Техвердаз бес килигдачни?

За килигин, нани килиг. Къуй рахйрай кьве гьисс, кьве рикI, Килигдайла яргъаз, вилик Хквердаз бес килигдачни?

1961

Меслят

Вилерив вилер диндирмишайдан РикIикай хабар кьун хъсан я ваз. Вун жерягь я ви патав атайдан, Дердиниз дарман гун хъсан я ваз.

Уьмуьрдин рекьяй агагъна паяр, Хиялдай ракъугъ танишар, таяр. Жагъурна жуваз кIани тир са яр, Гьисс кьилин геле тун хъсан я ваз.

РикIин вулкандал атай чIавуз звал Фикир це, рекьер жуваз тахьуй сал. Аял чIавалай ви ашкъидин цIал Iрайдаз сагьиб хьун хъсан я ваз.

Яргъариз фимир, зи нефес, зи рикI, Ширин билбилар тахьурай гъарикI. Эвел ашкъидин ялавдиз килиг, Ахпа лагь: даим зун хъсан я ваз.

1961

Жаваб

Вири жегьил рушариз хас ВикIегьвилиз къуш тир пери. Вичел дуьшуьш хьайи гьар са кас Гьейранардай руш тир Пери.

Ширин мецел рахайбуруз

Ширин жаваб гудай ада.

Фурс гудайбур «зун, зун» лугьуз,

14

Вергеди хьиз кудай ада.

Ихьтин маса шартIар тамам Яз, авайтIан акьул, камал, Ашукь хьанай чи хуьре ам Сифет кIвечIи, чупур садал

Лагьай чIавуз чна адаз: «Жагъаначни са масад ваз?» Ада жаваб хгудай чаз «Яр хьанва зун чин михьид ваъ, РикIиз кIани, рикI михьидаз».

1961

Дустар ава захъ

Сифет мублагь гатфар хьтин дустар ава захъ. РикIер цIуру сафар хьтин дустар ава захъ.

Гьатай чIавуз сагьиб зиян хкIадай кIеве, Шагьиддизни авур зиян такьадай хиве, »Чан, рикI - лугьуз, хъуьтуьл хьана къекъведай сиве, Ягьсуз папан гафар хьтин дустар ава захъ. Себеб: фад-фад дегиш жедай къастар ава захъ.

Титаз лацу живедални жуван чIулав гел, Абру даим гьейранарда дуьзвилелди эл. Темягь фидай цуьквер, векьер хунча яз кьилел, КIаник лил квай чIафар хьтин дустар ава захъ. Себеб: фад-фад дегиш жедай къастар ава захъ.

Атай чIавуз ферли са кар гъиляй хатадай, Мухал хвейи верчери хьиз лувар гатадай, Гагь-гагь кьуру гугрумариз цава ван твадай, Гатуз къвадай марфар хьтин дустар ава захъ. Себеб: фад-фад дегиш жедай къастар ава захъ.

Дамахда за и дустарал, гзаф шад я зун. Икьван чIавалд тахьай хьтин бахтлу сад я зун. Абрухъ галаз санал гагь кьуьд, гагьни гад я зун. Кьве чин алай афар хьтин дустар ава захъ. Себеб: фад-фад дегиш жедай къастар ава захъ.

1961

Ялгъуз

Гьар пакамахъ ичин багъда вучзава на, суна ялгъуз? Цуькверикай чин чуьнуьхиз туна пеле жуна, ялгъуз?

15

Гьикьван чIав я зи ашкъидин сиве туна дегьне кьенер, Алчударна вуна гъилел ахъай тийиз кьуна ялгъуз.

Гьикьван чIав я зи гьиссерин симер яз ви рикIин телер. Къуй абур мад гьакI амукьрай. Ша гафарин чна ялгъуз. Йифиз-йукъуз ара тагуз цIапIрапIар гуз къверигзава, Зи рикI экв хьиз яймиш хьана а ви гуьзел чина ялгъуз.

Якъут хьтин пIузарринни, шиве хьтин хам чIарари Зи ашкъидив ацIанвай рикI гьа и геле туна ялгъуз. Инсаф ая, акъваз, рахух. Муьгьуьббатдин есир я зун, Кат хъийимир, яр, ачкар хьиз, зун и гьалда туна ялгъуз. Кар я бирдан, Няметан чан амукьайтIа цIай кьуна куз, Дарман ая вуна ялгъуз, вуна ялгъуз, вуна ялгъуз.

1961

Куз амукьна зун

Акуна ялавдив ацIанвай вилер, Авуна вилери зуз амукьна зун. Вилерай вилериз чIуг хьана телер, Аватна ашкъидин цIуз амукьна зун.

Чиниз килигайла акуна заз цуьк, Цуькведиз килигна зурзана зи рикI. Жув жував гумачиз акъвазна вилик, Са чIав адаз фикир гуз амукьна зун.

Къизилгуьлдин чинал алай чIулав хал Акуна, кIусни чан амукьнач хьи зал. Акурла, тупIук квай къизилдин тупIал, Кам къулухъ чIугуна, куз амукьна зун.

1962

Ярди

Муьгьуьббатдин калзамай цуьк ашкъидин цIув хьурна ярди. Ашкъидин цIув ацIанвай рикI муьгьуьббатдив кьурна ярди. Гагь жейран хьиз, гагь марал хьиз къекъвез, тергиз кагьулвал зи, Дигмишарна бахтарин ник, гьиссерин чиг кьурна ярди.

Гьар жузурдаз вичин кIан хьун, вич зи чан хьун чирнатIан мад, Зун акур кьван яргъарай физ, рикI цIивиндин фурна ярди. Гьар са кардиз эхиз, таб гуз, жув секин хуьз алакьдай зун Кеврекарна, чIал течир са хам аял хьиз, шурна ярди.

Чирна ариф акьулдив къе уьмуьрлух ян, тушни ашкъи, Муьгьуьббатдин гур цIаяркай гьахъ жагъурдай турна ярди.

16

Ахпа даим хуш вилеркай Няметаз мад ачух дуьнья, Теквилин тум квай чилеркай чIулав алем - сурна ярди.

Саядпери

Багъдин хура экуьн яра

Килигдайла хъуьхъвериз ви.

Пелен гьекьни гъилин къабар

Элкъведайла цуьквериз ви.

АквазватIан, тамарзу яз

Килигзава зи рикIи ваз, Саядпери! Саядпери!

Iанидаз хьиз жаваб це заз:

Лагь кван, я цуьк, цуьк галачиз

Билбилдивай жедан акъваз?

Нянихъ кар куьтягьайла,

Гьазур жен чун санал хъфиз.

Къе кIвал-югъни садин чна,

Чи пешеяр, фикиарр хьиз.

Гьазур ятIа гъил гъиле кьаз,

Сабур ая, жемир яргъаз, Саядпери! Саядпери!

Iанидаз хьиз жаваб це заз. Лагь кван, я рикI, рикI галачиз Жегьилдивай жедан акъваз?

1962

Ашкъидин цуьк

Вун акуна, вили кьуна, течиз кIани хьун, Гуьзелвилел рикI цIурурна гьейран хьанай зун. Фена йисар, фена варцар гьижрандин гъапа, Хиялдайни амачир зи вун вилиз ахкун.

Эй ашкъидин цуьк Вун галачиз рикI Iвале шадвал хьайилани Жез ава гъарикI.

Рча гъана, вун хтана, йиф акур рагъ хьиз. РикI зи хура чIехи хьана, тах такур дагъ хьиз. Аламукьнач адал садни гьижрандин гелер. Хтана чан, хьана кIубан, цуьквед кьур багъ хьиз.

Эй ашкъидин цуьк Вун галачиз рикI Гъиле шадвал хьайилани Жез ава гъарикI.

17

Мад вилериз сифтегьан хьиз ахквадамаз вун, Гьейран хьанач, кIубан хьанач, ашукь хьана зун. ХъуьтIер акур, къаяр акур цуькни билбил хьиз, Хвена гьуьрмет, хьана кьисмет, бахтавар я зун.

Эй ашкъидин цуьк Вун галачиз рикI Кьиле шадвал хьайилани Жез ава гъарикI.

1963

Зарафат

«Зегьмет чIугна Алиди кIвал эцигна муркIадал. Гьава хьайла чимиди, Мурк цIрана, цIвена кIвал.

ХъуьтIуьз кIукIна Периди Гъери авай бекьедал. Гатуз цIрай гъериди Адан рикIе туна тIал.

И ван хьайи Шихкамал Зарафатриз къекъвена. Алидални Перидал Аяларни хъуьрена.

Инал зунни рахана Шагьид кьуна жувакай, Демек рикIел тахьана, Верчер квахьай папакай.

МуркIвар гатуз кIевиди, Гъери хъуьтIуьз жими туш. Зарафатар я зиди, Амма гьахъни кими туш.

  1   2   3Похожие:

Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconДокументы
1. /1992 - Гуляй Мужик/01 - Гуляй, мужик!.txt
2. /1992...

Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconДокументы
1. /1992 - Гуляй Мужик/01 - Гуляй, мужик!.txt
2. /1992...

Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconДокументы
1. /(1992)5150ep/Merry Muthafuckin X-Mas.txt
2. /(1992)5150ep/Neighborhood...

Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconДокументы
1. /(1992)5150ep/Merry Muthafuckin X-Mas.txt
2. /(1992)5150ep/Neighborhood...

Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconТурции судебное решение от 18 декабря 1996 г
Главном управлении по безопасности в Кизилтепе на юго-востоке Турции в конце ноября 1992 г. Его содержали под стражей по меньшей...
Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconУважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции «Модернизация системы непрерывного образования»...
Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconН. Н. Моисеев пишет, что его рассуждения, приводимые в статье, стимулированы статьей С. И. Яковенко «Об организующем и разрушающем воздействиях в природе» («Вопросы философии» 1992 №2). Но статья Моисеева не коммент
Список литературы: Моисеев Н. Н. Проблемы возникновения системных свойств//Вопр философии. М. 1992, №11
Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconМинистерство образования и науки российской федерации (минобрнауки россии) приказ
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» Ведомости Съезда народных депутатов...
Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconМинистерство образования и науки российской федерации (минобрнауки россии) приказ
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» Ведомости Съезда народных депутатов...
Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconМинистерство образования и науки российской федерации (минобрнауки россии) приказ
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» Ведомости Съезда народных депутатов...
Шиирар Ктаб туькIуьрайди Н. Мамедалиев я Махачкала, 1992 кьилер iconДемьянов в. И
Демьянов в. И., капитан на судах Мурманского тралового флота. Возглавлял экипажи траулеров «И. Сивко», «Лот», «Джугба» в 1960-х годах....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов