Основні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу icon

Основні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобуНазваниеОсновні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу
Дата конвертации29.07.2012
Размер118.42 Kb.
ТипДокументы
1. /Dysplazija_Kulsh_Sugl.docОсновні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу

ОСНОВНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДИСПЛАСТИЧНИХ ЗМІН КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ ДИТЯЧОГО ВІКУ


Дисплазія кульшового суглобу найбільш поширена патологія серед вроджених захворювань кісток скелету. Дана патологія ха­рактеризується вадою розвитку усіх складових компонентів куль­шового суглобу /суглобової впадини, голівки стегна, оточуючих м'язів, сухожильно-зв'язкового апарату суглобу/.

Згідно даних Є.П.Меженіної, Я.Б.Куценка /1991р./ частота дисплазій кульшових суглобів становить по Україні 5,3 випадки на 1000 новонароджених.

Численні теорії виникнення цього захворювання не можуть в повній мірі пояснити його етіопатогенез. Згідно су­часних даних літератури дисплазія кульшових суглобів - захво­рювання поліетіологічне.

Розрізняють три ступені дисплазії кульшового суглобу:

- передвивих /без зміщення стегнової кістки/,

- підвивих /з частковим зміщенням стегнової кістки/,

- вивих /повне зміщення стегнової кістки по відно­шенню до суглобової впадини/.

Згідно даних вітчизняної та зарубіжної літератури дисп­лазія кульшових суглобів у новонароджених та дітей до року характеризується такими симптомами.

Симптом вправлення та вивихування голівки стегна /симп­том Маркса-Ортолані, симптом Маркса, симптом Ортолані, симптом лускання/.

Даний симптом перевіряють у дитини в положенні лежачи на спині з зігнутими під прямим кутом ніжками в кульшових та ко­лінних суглобах. Створюється помірна тяга по вісі стегон в дистальному напрямі з одночасним відведенням та натисканням на великі вертели. При цьому голівка стегна на стороні вивиху вправляється в суглобову впадину з характерним лусканням. При приведенні та внутрішній ротації ніжок наступає вивихування голівки стегна з характерним поштовхом та лусканням. Даний симптом зникає на другому тижні життя внаслідок підвищення м'язового тонусу.

Симптом обмеження розведення стегон. Згідно даних літера­тури даний симптом був виявлений у 70-75 % дітей, які знаходи­лись на лікуванні з приводу дисплазії кульшових суглобів. Обмеження розведення стегон спостерігається також при варусній деформації шийок стегон, спазмі мускулатури, артрогрипозі.

Цей симптом перевіряють у дитини, яка лежить на спині. Зігнуті під прямим кутом ніжки в кульшових та колінних суглобах розво­дять в сторони. У більшості новонароджених при максимальному розведенні досягаємо кута 70-80°. При однобічному вивиху стегна спостерігається обмеження розведення стегна на стороні вивиху.

Асиметрія шкірних складок на стегнах.
При дисплазії кульшових суглобів спостерігається асиметричне розташування шкірних складок на стегнах, підколінних ямках, зміщення стате­вої щілини у дівчаток.

Асиметрія шкірних складок може спостерігатись і в нор­мальних дітей. Даний симптом часто відсутній при дисплазії кульшових суглобів, якщо диспластичні зміни виражені в однако­вій мірі з обох сторін.

Важливим клінічним симптомом при дисплазії кульшових суглобів є вкорочення ніжки, яке найбільш виражене при положен­ні дитини на спині з зігнутими ніжками під прямим кутом. При двобічній дисплазії даний симптом може бути від'ємним.

Непостійними симптомами є вимушене положення ноги /зовнішня ротація стегна на стороні вивиху/ та надмірна рухли­вість в кульшовому суглобі.

Симптом Ляндреса - зниження сили пульсової хвилі стег­нової артерії на стороні вивиху. При натисканні на стегнову артерію над голівкою стегна на стороні вивиху спостерігається послаблення пульсової хвилі в порівнянні з здоровою стороною.

Симптом Богданова - при натисканні на артерію під пупартовою зв'язкою пульс на периферичній частині кінцівки зникає, при вивиху артерія не перетискається, тому пульс не зникає.

Симптом Дюпюітрена - при натисканні на п'ятку спостері­гається зміщення стегна вверх. Даний симптом від'ємний при нор­мальному кульшовому суглобі.

Симптом Ортолані є абсолютно достовірним при вивиху в кульшовому суглобі. Інші симптоми є відносними. Але наявність . хоча б одного із них вимагає лікування. Гіпердіагностика даного захворювання оправдана і не несе ніякої шкоди новонародженому.

За кожним пологовим будинком повинен бути закріплений спеціаліст, який може визначити вище перелічені симптоми. Цей спеціаліст /неонатолог, акушер-гінеколог, хірург, ортопед/ проводить огляд усіх новонароджених зразу після пологів, або на наступний день, а також е момент виписки з пологового будинку.

Для профілактики постнатального прогресування дисплас­тичних змін в кульшовому суглобі матерів навчають правильному широкому пеленанню новонароджених. Якщо врахувати, що 3-15% новонароджених мають "німі", безсимптомні дисплазії, які не можуть діагностувати і досвідчені ортопеди, то питання про широке пеленання є особливо актуальним.

Списки усіх дітей з виявленою ортопедичною патологією з пологового будинку передають в дитячу поліклініку за місцем проживання.

При першому відвідуванні дитиною поліклініки в місяч­ному віці обов'язково проводиться ортопедичний огляд.

Третій ортопедичний огляд здійснюється в трьохмісяч­ному віці, у тих випадках, де є підозра на дисплазію кульшових суглобів, або вона не викликає сумніву, обов'язково проводять рентгенологічне обстеження кульшових суглобів. Трактування рентгенограм новонароджених досить важке, так як анатомічні співвідношення кісткової та хрящової тканини у дитини постійно змінюються і до 3-х місячного віку голівка стегна не контуру­ється. Тому кістковими орієнтирами при відсутності ядра окос­теніння голівки стегна служить медіальна та латеральна частини проксимального кінця стегна і ряд допоміжних ліній.

Слід звернути увагу на правильність укладок при вико­нанні фасної проекції кульшових суглобів. При неправильному виконанні рентгенограм спостерігається асиметричне розташуван­ня сідничих вирізок, затулкових отворів, неоднакова величина та форма крил здухвинних кісток.

Для ранньої діагностики вроджених дисплазій кульшових суглобів запропоновано багато рентгенологічних схем. Найбільш вдалими є схеми М.Х.Хільгенрейнера /1925р/ /мал.1/, С.А.Рей­берга /1964р/ /Мал.2/; тріада Путті.

Тріада Путті - підвищена скошеність даху суглобової впадини кульшового суглобу, зміщення проксимального кінця стег­на вверх та в латеральну сторону по відношенню до суглобу, піз­ня поява ядер окостеніння голівок стегон. Згідно схеми Путті перпендикуляр опущений з самої медіальної точки шийки стегна на горизонтальну лінію Келлера, в нормі ділить дах суглобової впадини навпіл. При вивиху стегна точка перетину перпендикуляра, проведеного з медіальної частини шийки стегна на суглобову поверхню даху зміщується латеральніше.

Четвертий ортопедичний огляд проводять в дитячій полік­лініці при досягнені дитиною річного віку. Як правило, у цьому віці діти починають ходити, тому у них можна виявити кульгавість або розхитуючу ходу. Особливу увагу звертають на дітей, які у віці дванадцять місяців іще не ходять.

Таким чином, профілактика та діагностика дисплазій куль­шових суглобів в постнатальному періоді проводиться в умовах поліклініки за місцем проживання дільничим педіатром.

Клінічні ознаки вродженого вивиху стегна у дітей стар­шого віку більш виражені. Вони характеризуються такими симпто­мами.

Діти з вродженим вивихом стегна починають пізно ходити.

При однобічному вивиху стегна спостерігається кульга­вість на хвору ногу. При двобічному вивиху стегон, кульгає на обидві ноги, така кульгавість називається "качиною".

Характерним для однобічного і двобічного вивиху стегон є високе розташування великого вертела стегна. В нормі верхівка великого вертела розташована на рівні лінії Розер-Нелатона.

Дуже важливим симптомом при вродженому вивиху стегна є симптом Тренделенбурга.

Згідно даних Я.Б.Куценка /1992р./ розрізняють 4 ступені вираженості даного симптому.

1. Від'ємний - спостерігається невеликий перекіс тазу в сторону опорної ноги.

2. Сумнівний - таз розташований горизонтально.

3. Позитивний - таз перекошений в сторону неопорної ноги.

4. Різко позитивний - перекошується не лише таз, а й хребет.

При однобічному вивиху стегна спостерігається функціо­нальне вкорочення хворої ноги. При симетричному вивиху стегон з обох сторін вкорочення виявити важко.

При вивиху стегна спостерігається обмеження розведення стегон, атрофія м'язів сідниці, стегна, гомілки на стороні ви­виху. В запущених випадках наступають компенсаторні зміни - перекіс тазу у двох площинах, викривлення хребта.

Остаточний діагноз встановлюється після рентгенологіч­ного обстеження.

Фасна проекція кульшових суглобів проводиться в лежачому положенні на спині, при ротації стегна 0°, повному розгинанні та невеликому відведенні обох стегон, трубку рентгенапарату центру­ють на ділянку лобка.

Бокова проекція здійснюється в положенні пацієнта на спи­ні при ротації 0°, розгинанні та відведенні стегна 0°. Трубка рентгенапарата розташована горизонтально і медіолатерально з цен­тром фіксації на ділянку вертела. Касету встановлюють вертикально до поверхні кульшового суглобу, перпендикулярно до трубки рент­генапарата.

На фасній проекції ми отримуємо проекційний шийково-діа­фізарний кут /ШКД/.

На боковій проекції отримаємо проекційний кут антеторсії. Згідно таблиць Д.Є.Коваля та Я.Б.Куценка отримуємо істинні шийко­во-діафізарний кут та кут антеторсії.

Рентгенологічно розрізняють 5 ступенів вивиху стегна /по М.В.Волкову/.

1.ст. Голівка стегна знаходиться на рівні суглобової щі­лини, але зміщена в латеральну сторону - передвивих.

2ст. Голівка стегна знаходиться вище лінії Кальве /лінія проведена через обидва Y-подібних хрящі/ біля верхнього полюса скошеного даху суглобової впадини - підвивих.

3cт. Голівка стегна розташована над дахом суглобової впа­дини - вивих.

4ст. Голівка стегна розташована за рентгенологічною тінню крила здухвинної кістки.

5ст. Голівка стегна розташована на рівні верхньої частини крила здухвинної кістки.

При читанні рентгенограм кульшових суглобів слід звернути увагу на такі ознаки.

Основні ознаки, які характеризують суглобову впадину:

- форма суглобової впадини /мал.3/,

- ацетабулярний індекс,

- кут нахилу площини входу в суглобову впадину /мал.5/,

- кут фронтальної інклінації впадини.

Основні ознаки, які характеризують проксимальний кінець стегна:

- форма голівки /мал.6/,

- шийково-діафізарний кут /мал.7/,

- кут антеторсії /мал.8/.

Основні ознаки, які характеризують співвідношення прок­симального кінця стегна та суглобової впадини:

- кут Віберга /мал. 9/,

- величина h на схемі Хільгенрейнера /мал.1/,

- величина d на схемі Хільгенрейнера /мал.1/,

- лінія Шентона /мал.11-13/,

- лінія Кальве /мал.11-13/,

- кут вертикальної відповідності,

- кут фронтальної відповідності.

Схема ХільгенрейнераМал. 1 Схема Хільгенрейнера.

Проводимо горизонтальну лінію через обидва Y-подібних хрящі /лінія Келлера/. Потім від найвищої частини діафіза стег­на проводимо перпендикулярну лінію до лінії Келлера. Отримаємо відрізок прямої h , що характеризує висоту розташування діафіза. В нормі величина h дорівнює 1-1,5см. На горизонтальній лінії відкладаємо відрізок прямої d, що вказує на відстань від суг­лобової впадини до медіальної частини стегна. В нормі d дорів­нює 1-1,5см. При вивиху стегна величина d більша від вказаних цифр. Наступна лінія дотична до суглобової впадини. В місці пе­ретину її з лінією Келлера утворюється кут - кут Хільгенрейнера. В нормі його величина становить до 30°, при дисплазії кульшових суглобів величина кута збільшується.

Схема Рейнберга

Схему Рейнберга застосовуємо у дітей старшого віку. Прово­димо горизонтальну лінію А В через Y-подібні хрящі. Потім прово­димо дві вертикальних лінії СД та КЛ, які починаються з верхньо-латерального краю суглобових впадин. Якщо спостерігається вираже­не сплощення суглобової впадини, то проводять три вертикальних лінії. Одна лінія ВГ проводиться по середині тіла, друга через верхньо-латеральний край суглобової впадини і на рівній відстані від середньої лінії на стороні вивиху. Відрізок прямої ДГ дорів­нює відрізку прямої ГЛ. В нормі зовнішня вертикальна лінія прохо­дить через діафіз стегна, а при вивиху - медіальніше. В нормі го­лівка стегна розташована медіальніше зовнішньої вертикальної лі­нії і нижче горизонтальної лінії, при вивиху - латеральніше і ви­ще цих ліній.Мал. 2 Схема Рейнберга.Мал. 3 Різні форми суглобових впадин /нормальна, сплощена, відсутня/

Кут ХільгенрейнераМал. 4 Схема побудови кута Хільгенрейнера.

Даний кут називають іще ацетабулярним кутом, кутом альфа, ацетабулярним індексом. Кут утворений горизонтальною лінією, яка проведена через обидва Y-подібних хрящі, та дотичною до суглобо­вої впадини кульшового суглобу. У новонароджених ацетабулярний індекс становить 20-30°. У здорових дітей після 5-ти років дах має горизонтальне розташування суглобової впадини. В диспластич­них суглобах ацетабулярний індекс збільшений в середньому на 10° для дітей першого року життя і з віком недорозвиток даху стає більш вираженим.

Кут нахилу площини входу в суглобову впадину:

Кут утворений перетином вертикальної лінії і дотичної до суглобової впадини.
Мал. 5 Схема побудови кута нахилу площини входу в суглобову впадину.Мал. 6 Різні форми голівки стегна /нормальна, сплощена, відсутня/.

Шийково-діафізарний кут:Мал. 7 Схема побудови шийково-діафізарного кута - ШДК.

ШДК утворений перетином двох прямих ліній. Одна, лінія проведена через середину діафіза стегна. Друга - через середину шийки та голівки стегна. Утворений кут дещо відрізняється від істинного ШДК. Тому такий кут називають проекційним. Істинний ШДК отримують, враховуючи величину антеверсії згідно таблиць Д.Й.Коваля, Я.Б.Куценка.Мал. 8 Динаміка зміни величини кута ЩДК при збільшенні антеторсії.

Центрально-краєвий кут Віберга:Мал. 9 Схема побудови центрально-краєвого кута Віберга.

Кут утворений двома прямими лініями, проведеними через центр голівки стегна, одна з яких вертикальна, інша дотична до суглобової впадини. Відображає ступінь заглиблення голівки у суглобову впадину в фронтальній площині. В нормі у дітей /4-13 років/ величина кута становить 15-20°. Зменшення кута Віберга вказує на недорозвиток суглобової впадини, кульшового суглобу.

Лінії Шентона та Кальве:Мал. 10 Схема проведення ліній Шентона та Кальве.

Лінія Шентона /С Д/ - дугоподібна лінія проведена при сполученні медіального контуру шийки стегна та горизонтальної частини лобкової кістки в затулковому отворі.

Лінія Кальве /А В/ - дугоподібна лінія, що проходить по зовнішньому контуру здухвинної кістки та зовнішній частині проксимального кінця стегна. При вивиху, підвивиху стегна плавність перелічених ліній порушується.Мал. 11 Різні величини розриву лінії Шентона /норма, підвивих, вивих стегна/.

Ознаки вродженого вивиху стегна:Мал. 12 Схема вродженого вивиху стегна.

Різке збільшення шийково-діафізарного кута ШДК- Розрив лінії Кальве - дугоподібна лінія /А В/ не співпадає з дугопо­дібною лінією /С Д/. Розрив лінії Шентона - дугоподібна лінія /К Л/ не співпадає з дугоподібною лінією /О П/. Сплощення даху суглобової впадини, збільшення кута альфа. Проксимальний кінець стегна зміщений вверх та в латеральну сторону. Повна дислока­ція голівки стегна /невідповідність суглобової поверхні голівки стегна та суглобової впадини кульшового суглобу/.


Список ілюстрацій:

Мал. 1 Схема Хільгенрейнера. 4

Мал. 2 Схема Рейнберга. 5

Мал. 3 Різні форми суглобових впадин /нормальна, сплощена, відсутня/ 6

Мал. 4 Схема побудови кута Хільгенрейнера. 6

Мал. 5 Схема побудови кута нахилу площини входу в суглобову впадину. 7

Мал. 6 Різні форми голівки стегна /нормальна, сплощена, відсутня/. 7

Мал. 7 Схема побудови шийково-діафізарного кута - ШДК. 8

Мал. 8 Динаміка зміни величини кута ЩДК при збільшенні антеторсії. 8

Мал. 9 Схема побудови центрально-краєвого кута Віберга. 9

Мал. 10 Схема проведення ліній Шентона та Кальве. 10

Мал. 11 Різні величини розриву лінії Шентона /норма, підвивих, вивих стегна/. 10

Мал. 12 Схема вродженого вивиху стегна. 11

Похожие:

Основні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу iconПоліщук В. М. Головний військовий клінічний госпіталь мо україни відділення анестезіології та реанімації
Порівняльна характеристика методів загальної та регіонарної анестезії, та запобігання гемодинамічних порушень під час операцій з...
Основні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу iconОрганізація медичного забезпечення
Основні завдання медичної служби Збройних Сил України воєнного часу, їх зміст та призначення
Основні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу iconКласифікація складів
Класифікувати складські приміщення можна за різними критеріями, найбільш вагомою І найчастіше використовуваною при подібному аналізі...
Основні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу iconЕнергозбереження в системах освітлення
Основний потенціал енергозбереження в освітлювальних установках лежить підвищенні ефективності перетворення електричної енергію в...
Основні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу iconПоложення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих
Про внесення змін І доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна
Основні діагностичні критерії диспластичних змін кульшового суглобу дитячого віку дисплазія кульшового суглобу iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 26 грудня 2010 р. Завдання Школа-семінар (50 балів) Організовуючи роботу школи-семінару «Нові інформаційні технології в освіті»
Так для прикладу, припустивши, що серед тем лекцій, які виносяться на семінар є такі: а Методи сортування масивів; б Основні способи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов