Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції icon

Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекціїНазваниеАрхів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції
страница1/3
Дата конвертации08.07.2012
Размер407.17 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
1. /граф Г.А.Милорадович/polovnikova.rtf
2. /граф Г.А.Милорадович/Милорадовичи дворяне.doc
3. /граф Г.А.Милорадович/граф Милорадович Григорий Александрович.doc
Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції
Милорадовичи дворяне
Граф Милорадович Григорий Александрович

С. Половнікова

Архів Милорадовичів у зібранні

Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського.

Каталог колекції

У Чернігівському історичному музеї ім. В.В. Тарновського зберігаються документи і матеріали, пов'язані з історією дворянського і графського роду Милорадовичів. Більша їх частина увійшла до складу окремої збірки під інвентарним номером АЛ-506. Колекційний опис до неї - № 19 - був складений у 1948 році і переписаний у 1953. Він має 9 розділів, але їхні назви часто не відповідають складу включених до них матеріалів. Тому нині зроблене спробу розподілу документів за особовою приналежністю та хронологією. До цього архівного масиву додано матеріали, які стосуються роду Милорадовичів, але записані під окремими номерами тієї ж архівно-літературної групи зберігання.

Перший розділ пропонованого каталогу містить копії документів, що стосуються землеволодінь галицького полковника Михайла Ілліча Милорадовича (?-09.1726).

Другий розділ складають грамоти на одержання чинів Петра Степановича Милорадовича (1725-1798) та універсал гетьмана Кирила Розумовського про призначення його полковником Чернігівського козацького полку.

Матеріали третього розділу присвячені діяльності чернігівського намісника Андрія Степановича Милорадовича (1726-1796). Крім формулярного списку, атестатів тощо, до нього включено окрему справу з документами про будівництво та облаштування дорожніх станцій до проїзду територією Чернігівського намісництва імператриці Катерини II, яким опікувався А.С.Милорадович.

Майнові документи колезького асесора Андрія Степановича Милорадовича (1785-1866) представлені в четвертому розділі.

Багато оригінальних документів другої половини XVIII ст., завірених печатками, про землеволодіння, передачу маєтностей у спадок, духовний тестамент, пов'язані з іменем Марфи Яківни Милорадович, уродженої Тарновської (?-1834). Вони складають п'ятий розділ.

Шостий і сьомий розділи присвячені родині Олександра Григоровича та Софії Григорівни Милорадович.

У восьмому, дев'ятому, десятому та одинадцятому розділах знаходяться матеріали братів Милорадовичів - Іларіона, Дмитра, Сергія та Льва Григоровичів.
Більшу частину складають грамоти на одержання чинів та документи про розподіл майна.

Найбільш чисельним є дванадцятий розділ, де зосереджено матеріали генерал-лейтенанта, графа Григорія Олександровича Милорадовича (1839-1905). Він був відомим істориком і генеалогом, громадським діячем, тому і характер документів дуже строкатий. Окрім тих, що стосуються безпосередньо діяльності Григорія Олександровича, сюди потрапили і документи, які, очевидно, зацікавили його з історичного боку (№52, 71) або зачіпали особисті почуття - наприклад, ревнощі до Михайла Позена (1798-1871) - відомого громадського діяча на теренах Полтавської губернії. Окрему добірку складають 16 листів до чернігівського адвоката, активіста українських національно-визвольних змагань Іллі Людвиговича Шрага.

У тринадцятому розділі зібрані поодинокі документи представників роду Милорадовичів. Серед них зустрічаються й унікальні, наприклад, жалувана грамота австрійської імператриці Марії Терезії, видана 1760 року на дворянство Ієроніму Милорадовичу-Храбреновичу.

Документи, приналежність яких конкретним особам встановити не вдалося, увійшли до чотирнадцятого розділу.

Під час складання опису колекції в кінці 1940-х років до неї помилково були віднесені листи Пантелеймона Олександровича Куліша до сестер Олександри та Марії Милорадович, які мають інвентарні номери Музею українських старожитностей В.В. Тарновського. Вони увійшли і до музейного каталогу Бориса та Марії Гринченків.1 Оскільки детальний опис цих листів здійснено у виданні „Пантелеймон Куліш. Матеріали і дослідження”2, повторення його у нашій публікації визнане недоцільним.

Невелика кількість та різнорідність матеріалів з історії роду Милорадовичів дають змогу зробити припущення, що це залишки величезного архівного фонду, який зберігався в Чернігівському історичному архіві (нині Державний архів Чернігівської області), але вважається втраченим під час Великої Вітчизняної війни, або ж документи потрапили до музею з іншого джерела, досі не з'ясованого.

Одну цікаву збірку - листи Єлизавети Іванівни Милорадович, уродженої Скоропадської до її племінника Григорія Олександровича Милорадовича було виявлено в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. За характером оформлення і власноручним підписом графа Милорадовича - це також часточка родинного архіву, так дбайливо ним упорядкованого. Листи видані Чернігівським історичним музеєм під назвою „До тебе прихильна, дарма, що кавалергард”.3

Один з листів Григорія Милорадовича до Іллі Шрага був повністю відтворений упорядниками книги „І.Л. Шраг. Документи і матеріали”.4

Щоб уявити, яким унікальним, багатопрофільним був фамільний архів Милорадовичів, пропонуємо як додаток до каталогу статтю П.К. Федоренка „Архів Милорадовичів”, написану ним на початку 30-х років XX ст., а оприлюднену 1998 року О.Б. Коваленком у „Студіях з архівної справи та документознавства”5 накладом 250 примірників.

Документи каталогу - їх описано 137 - розташовані у хронологічному порядку, назви відтворені українською мовою згідно з нормами сучасного правопису, в деяких випадках збережена специфіка діловодства XVIII ст. Копійність документів оговорюється.

Описова стаття містить дату і місце створення (якщо відомо) документа, його назву, дані про те, ким і кому був виданий, техніку відтворення, кількість сторінок, заповнених текстом, наявність оригінальних печаток. У зв'язку з тим, що матеріалом більшорті документів слугує папір, то оговорюється тільки використання пергаменту. Наприкінці вказується інвентарний шифр документа.


Каталог

1. Михайло Ілліч Милорадович (? -09.1726), полковник гадяцький. Дружина - Уляна Степанівна Бутович.

1. 07. 1726.

Указ Генеральної військової канцелярії чернігівському полковнику Михайлу Богданову про проведення слідства щодо землеволодіння гадяцького полковника Михайла Милорадовича у с. Бутівці Городнянського повіту.

Рукопис. З с. Копію зняв О. Ковалевський. 31.01.1898.

АЛ

19-7 / 6

506

2. 22.09.1726.

Указ імператриці Катерини І чернігівському полковнику Михайлу Богданову про грунти, сіножаті тощо в с. Бутівці Городнянського повіту, що належали Михайлу Милорадовичу.

Рукопис. 1 с. Копію зняв О. Ковалевський. 31.01.1898.

АЛ

19-7 / 6

506

3. 26.12.1726.

Указ імператриці Катерини І про арешт старости с. Бутівки Городнянського повіту Семена Сербиновича.

Рукопис. 1 с. Копію зняв О. Ковалевський. 31.01.1898.

АЛ

19-7 / 6

506

ІІ. Петро Степанович Милорадович (1725 -1798), генерал-майор. Дружина - Софія Семенівна Полуботок.

4. 29.01.1762.

Універсал гетьмана Кирила Григоровича Розумовського про призначення Петра Степановича Милорадовича полковником Чернігівського козацького полку.

Рукопис. 36х52см

АЛ-100

5. 14.05.1762.

Грамота царя Петра III, видана Петру Степановичу Милорадовичу про присвоєння чину армійського полковника.

Пергамент. Друк. 28,5x35,5см

АЛ-27

6. 13.03.1773.

Грамота імператриці Катерини II Петру Степановичу Милорадовичу про присвоєння чину бригадира.

Пергамент. Друк. З2x38см

АЛ-28

ІІІ. Андрій Степанович Милорадович (1726-1796), генерал-поручик, намісник Чернігівського намісництва. Дружина - Марія Андріївна Горленко.

7. 06. 1774.

Атестат генерал майора Андрія Степановича Милорадовича про воєнні дії під м. Козлуджах за підписом О. Суворова.

Рукопис. 2 с. Копія з копії.

АЛ

19-5 / 3

506

8. 06.1774.

Атестат генерал-майора Андрія Степановича Милорадовича про воєнні дії під Козличем, підписаний генерал-поручиком М. Каменським.

Рукопис. 1 с. Копія з копії.

АЛ

19-5 / 4

506

9. [Після 1781.]

Формулярний список Андрія Степановича Милорадовича - намісника Чернігівського намісництва.

Рукопис. 7 с. Копія.

АЛ

19-5 / 5

506

10. 7.08.1781. Глухів.

Лист Андрія Степановича Милорадовича до Данила Петровича [Апостола?].

„Государь мой и любезный друг Данило Петрович! Общий мой и ваш приятель господин коллежский советник Григорий Андреевич Полетика, зная честность и правосудие ваше, просил Малороссийской коллегии о определении вас коммисаром...”

Рукопис. 2 с.

АЛ

15-32 / 14

506

11. [1782?].

Лист Андрія Степановича Милорадовича до Андрія Андрійовича Полетики.

„Государь мой Андрей Андреевич. Господин Губернский предводитель дворянства пример-майор Иван Андреевич Горленко при отъезде своем в Санкт-Петербург, имея препорученный от меня ему Губернский мундир, с апробации его сиятельства графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского за возвращением своим в Чернигов объявил рапортом...”

Рукопис. 4 с

АЛ

15-26 / 12

506

12. 1784.

Справа про будівництво та облаштування дорожніх станцій у Чернігівському намісництві.

237 документів - ордери, креслення, рапорти, чернетки листування тощо - надісланих на ім'я А.С. Милорадовича. Оригінали, копії. 584 арк.

АЛ

19-4

506

13. 1789.

Указ правління Чернігівського намісництва про заборону ґуральництва.

Рукопис. 6 с. Копія.

АЛ

9-7 / 1

506

IV. Андрій Степанович Милорадович (1785-1866), колезький асесор. Дружина - Ольга Юріївна Ходолєй.

14. 01.02.1802.

Витяг із постанови Чернігівської дворянської комісії про дворянське походження Андрія Степановича Милорадовича.

Рукопис. 12 с. Оригінал, завірений печаткою.

АЛ

19-5 / 17

506

15. 3.07.1814.

Купча на придбання колезьким асесором Андрієм Степановичем Милорадовичем у поміщика Сосницького повіту Чернігівської губернії. Івана Яковича Троїцького хутора Нехаївського.

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений печаткою.

АЛ

19-5 / 18

506

16. 3.07.1814.

Увідний („Вводовий”) лист Андрію Степановичу Милорадовичу на володіння хутором Нехаївським Сосницького повіту Чернігівської губернії.

Рукопис. 4 с.

АЛ

19-5 / 19

506

V. Марфа Яківна Милорадович, уроджена Тарновська (7-1834), дружина секунд-майора, предводителя дворянства Глинського повіту Прилуцького полку Андрія Антоновича Милорадовича.

17. 20.09.1754.

Купча на придбання млина біля с. Харитонівки Прилуцького полку Яковом Степановичем Тарновським, батьком М.Я. Милорадович.

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений 3 печатками

АЛ

19-5 / 1

506

18. 10.09.1767.

Увідний лист Якова Степановича Тарновського, виданий його дочці Марфі на володіння с. Харитонівкою Прилуцького полку.

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений 7 печатками.

АЛ

19-5 / 2

506

19. 10.03.1782.

18.04.1784.

„Уступний запис” Марфи Яківни Милорадович на володіння с. Харитонівкою Глинського повіту після смерті її чоловіка Андрія Антоновича Милорадовича його братам - Степану і Петру.

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений 5 печатками.

АЛ

19-5 / 6

506

20. 9.06.1782.

Повідомлення дворянської опіки Глинського повіту Марфі Яківні Милорадович про одержану від її брата Василя Тарновського скаргу на передачу с. Харитонівки у володіння Петру і Степану Милорадовичам.

Рукопис. 2 с.

АЛ

19-5 / 7

506

21. 13.06.1782.

Зобов'язання Степана і Петра Милорадовичів щодо Марфи Яківни Милорадович після отримання від неї уступного запису на с. Харитонівку Глинського повіту (див.№19).

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений 5 печатками

АЛ

19-5 / 8

506

22. 24.07.1782.

Витяг Глинського повітового суду із зобов'язання Степана і Петра Милорадовичів щодо Марфи Яківни Милорадович.

Рукопис. З с. Оригінал, завірений 2 печатками.

АЛ

19-5 / 9

506

23. 8.11.1782.

„Уступний запис” Марфи Яківни Милорадович на с. Харитонівку Глинського повіту братам її покійного чоловіка Степану і Петру Милорадовичам.

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений 6 печатками.

АЛ

19-5 / 10

506

24. 7.12.1784.

„Указной лист” на сіножать біля хутора, що належить Марфі Яківні Милорадович.

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений 2 печатками.

АЛ

19-5 / 11

506

25. 6.07.1786.

„Письмовий вид” Глинського нижнього земського суду про незаконне отримання братами Милорадовичами с. Харитонівки Глинського повіту.

Рукопис. 7 с. Оригінал, завірений печаткою.

АЛ

19-5 / 12

506

26. 6.07.1786.

Відмова Глинського нижнього земського суду братам Милорадовичам у володінні с. Харитонівкою Глинського повіту.

Рукопис. 7 с. Оригінал, завірений печаткою.

АЛ

19-5 / 13

506

27. 1.12.1789.

Заставний лист лейб-гвардії сержанта Семена Дубравського на сіножать біля с. Харитонівки Марфі Яківні Милорадович, від якої отримав 150 рублів.

Рукопис. З с. Оригінал, завірений 3 печатками.

АЛ

19-5 / 14

506

28. 5.07.1800.

„Купчий запис” Пелагеї Бойкової, її синів Тита і Петра на землю та угіддя біля с. Харитонівки, які переходять у власність Марфи Яківни Милорадович як сплата за накопичений борг.

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений 5 печатками.

АЛ

19-5 / 15

506

29. 5.07.1800.

Увідний лист Марфі Яківні Милорадович на землю та угіддя згідно з купчим записом від 5.07.1800 (див. №28).

Рукопис. 4 с. Оригінал, завірений 3 печатками

АЛ

19-5 / 16

506

30. 12.05.1827-1834.

Духовний тестамент (заповіт) Марфи Яківни Милорадович.

Рукопис. 7 с. Оригінал, завірений печаткою

АЛ

19-5 / 21

506

VI. Олександр Григорович Милорадович (1793-1868), дійсний статський радник. Дружина - Софія Григорівна Туманська.

31. 28.08.1830.

Грамота царя Миколи І Олександру Григоровичу Милорадовичу про присвоєння звання дійсного статського радника.

Пергамент. Друк. 40х46см

АЛ-62

32. [Кін. 40-х-поч.50-х pp. XIX ст.].

Лист Олександру Григоровичу Милорадовичу про навчання його сина Григорія у приватному пансіоні.

Рукопис. 4 с

АЛ

19-1 / 3

506

33. 30.10.1865. Чернігів.

Похвальний лист, одержаний Олександром Григоровичем Милорадовичем за сир, що експонувався на виставці в Чернігові.

Друк. 1 с.

АЛ

19-2 / 3

506

  1   2   3Похожие:

Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconФайл fond 845. xls Державний архів Харківської області. Путівник,1959р
Державний архів Харківської області. Путівник / Упоряд. М. П. Авдушева, Є. Н. Адамська, Л. Г. Антонець, С. Г. Бєлєнкіна, Л. О
Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconДержавний архів Харківської області. Путівник,1959р
Державний архів Харківської області. Путівник / Упоряд. М. П. Авдушева, Є. Н. Адамська, Л. Г. Антонець, С. Г. Бєлєнкіна, Л. О
Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconДокументы
1. /Каталог/Инструментальные программные средства.doc
2. /Каталог/Информационная...

Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconКлуб любителей шахмат Самарской области
Вашему вниманию каталог шахматной литературы, которую Вы можете приобрести в нашем клубе. (Каталог обновляется и дополняется еженедельно,...
Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconЗарабатывайте с «O r I f L a m e» Сотрудничество с «Орифлэйм»
Все, что необходимо, каталог «Орифлэйм» и Ваше желание зарабатывать. Красочный каталог, Ваш «магазин в кармане» обновляется каждые...
Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconДержавний архів Государственный архив Донецької області Донецкой области
Бахмутского уезда (Артемовский район Донецкой области), в метрической книге записей о рождении за 1906 год имеется актовая
Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconC:\Учеба\Математика\Задания
Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на...
Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconМузей Боевой Славы и истории села Палкино
В сентябре месяце 2010 года музею Боевой славы и истории села Палкино исполнится 40 лет
Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconКаталог координат

Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconКаталог координат

Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Каталог колекції iconКаталог продукции

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов