Тема. Послідовності icon

Тема. ПослідовностіНазваниеТема. Послідовності
Дата конвертации14.07.2012
Размер52.5 Kb.
ТипДокументы

М. Е. Абрамян Електронний задачник Programming Taskbook 4.6

ТЕМА. Послідовності.


В усіх завданнях передбачається, що вихідний набір даних містить ненульову кількість елементів (зокрема, число N завжди більше нуля). В завданнях на опрацювання декількох наборів чисел (Series29-Series40) кількість наборів К також не дорівнює нулю.


 1. Дано десять дійсних чисел. Знайти їх суму.

 2. Дано десять дійсних чисел. Знайти їх добуток.

 3. Дано десять дійсних чисел. Знайти їх середнє арифметичне.

 4. Дано ціле число N і набір з N дійсних чисел. Вивести суму і добуток чисел даного набору.

 5. Дано ціле число N і набір з N додатних дійсних чисел. Вивести в тому ж порядку цілі частини всіх чисел даного набору (як дійсні числа з нульовою дробовою частиною), а також суму всіх цілих частин.

 6. Дано ціле число N і набір з N додатних дійсних чисел. Вивести в тому ж порядку дробові частини всіх чисел даного набору (як дійсні числа з нульовою цілою частиною), а також добуток всіх дробових частин.

 7. Дано ціле число N і набір з N дійсних чисел. Вивести в тому ж порядку округлені значення всіх чисел даного набору (як цілі числа), а також суму всіх округлених значень.

 8. Дано ціле число N і набір з N цілих чисел. Вивести в тому ж порядку всі парні числа даного набору і кількість К таких чисел.

 9. Дано ціле число N і набір з N цілих чисел. Вивести в тому ж порядку всі непарні числа даного набору і кількість К таких чисел.

 10. Дано ціле число N і набір з N цілих чисел. Якщо в наборі є додатні числа, то вивести TRUE; в протилежному випадку FALSE.

 11. Дано цілі числа К, N і набір із N цілих чисел. Якщо в наборі є числа менші К то вивести TRUE; в протилежному випадку FALSE.

 12. Дано набір ненульових цілих чисел; ознакою його завершення – число 0. Вивести кількість чисел в наборі.

 13. Дано набір ненульових цілих чисел; ознакою його завершення – число 0. Вивести суму всіх додатних парних чисел даного набору. Якщо таких чисел в наборі немає, то вивести 0.

 14. Дано ціле число К і набір ненульових цілих чисел; ознакою його завершення – число 0. Вивести кількість чисел в наборі, менших К.

 15. Дано ціле число К і набір ненульових цілих чисел; ознакою його завершення – число 0. Вивести номер першого числа в наборі; більшого К. Якщо таких чисел немає, то вивести 0.

 16. Дано ціле число К і набір ненульових цілих чисел; ознакою його завершення – число 0. Вивести номер останнього числа в наборі, більшого К. Якщо таких чисел немає, то вивести 0.


 17. Дано дійсне число В, ціле число N і набір із N дійсних чисел, впорядкованих за зростанням. Вивести елементи набору разом з числом В, зберігши впорядкування виведених чисел.

 18. Дано ціле число N і набір із N цілих чисел, впорядкований за зростанням. Даний набір може містити однакові елементи. Вивести в тому ж порядку всі різні елементи даного набору.

 19. Дано ціле число N (>1) і набір із N цілих чисел. Вивести елементи в наборі, які менші свого лівого сусіда, і кількість таких елементів.

 20. Дано ціле число N (>1) і набір із N цілих чисел. Вивести елементи в наборі, які менші свого правого сусіда, і кількість таких елементів.

 21. Дано ціле число N (>1) і набір із N дійсних чисел. Перевірити, чи утворює даний набір зростаючу послідовність. Якщо утворюють, то вивести TRUE, якщо ні – вивести FALSE.

 22. Дано ціле число N (>1) і набір із N дійсних чисел. Якщо даний набір утворює спадаючу послідовність, то вивести 0; в протилежному випадку вивести номер першого числа, який порушує закономірність.

 23. Дано ціле число N (>2) і набір із N дійсних чисел. Набір називається пилкоподібним, якщо кожний його внутрішній елемент або більший, або менший обох своїх сусідів (тобто – «зубець»). Якщо даний набір пилкоподібний, то вивести 0; в протилежному випадку вивести номер першого елемента, який не є зубцем.

 24. Дано ціле число N і набір із N цілих чисел, який містить в крайньому випадку два нулі. Вивести суму чисел з даного набору, розміщених між останніми двома нулями (якщо останні нулі ідуть підряд, то вивести 0).

 25. Дано ціле Дано ціле число N і набір із N цілих чисел, який містить в крайньому випадку два нулі. Вивести суму чисел з даного набору, розміщених між першим і останнім нулем (якщо перший і останній нуль ідуть підряд, то вивести 0).


Вкладені цикли


 1. Дано цілі числа К, N і набір із N дійсних чисел: А1, А2, …, АN. Вивести К-ті степені чисел даного набору:

(А1)К, (А2)К, …, (АN)К

 1. Дано ціле число N і набір N дійсних чисел А1, А2, …, АN. Вивести наступні числа:

А1, (А2)2, …, (АN-1)N-1, (АN)N

 1. Дано ціле число N і набір N дійсних чисел А1, А2, …, АN. Вивести наступні числа:

(А1)N, (А2)N-1, …, (АN-1)2, АN

 1. Дано цілі числа К, N, а також К наборів цілих чисел по N елементів в кожному наборі. Вивести загальну суму всіх елементів, які входять в дані набори.

 2. Дано цілі числа К, N, а також К наборів цілих чисел по N елементів в кожному наборі. Для кожного набору виведіть суму його елементів.

 3. Дано цілі числа К, N, а також К наборів цілих чисел по N елементів в кожному наборі. Знайти кількість наборів, які містять число 2. Якщо таких наборів немає, то вивести 0.

 4. Дано цілі числа К, N, а також К наборів цілих чисел по N елементів в кожному наборі. Для кожного набору вивести номер його першого елемента, який дорівнює 2, або число 0, якщо в даному наборі немає двійок.

 5. Дано цілі числа К, N, а також К наборів цілих чисел по N елементів в кожному наборі. Для кожного набору вивести номер його останнього елемента, який дорівнює 2, або число 0, якщо в даному наборі немає двійок.

 6. Дано цілі числа К, N, а також К наборів цілих чисел по N елементів в кожному наборі. Для кожного набору виконати наступні дії: якщо в наборі міститься число 2, то вивести суму його елементів; якщо в наборі немає двійок, то вивести 0.

 7. Дано ціле число К, а також К наборів ненульових цілих чисел. Ознакою завершення кожного набору є число 0. Для кожного набору вивести кількість його елементів. Вивести також загальну кількість елементів в усіх наборах.

 8. Дано ціле число К, а також К наборів ненульових цілих чисел. Кожний набір містить не менше двох елементів, ознакою його завершення є число 0. Знайти кількість наборів, елементи яких зростають.

 9. Дано ціле число К, а також К наборів ненульових цілих чисел. Кожний набір містить не менше двох елементів, ознакою його завершення є число 0. Знайти кількість наборів, елементи яких зростають або спадають.

 10. Дано ціле число К, а також К наборів ненульових цілих чисел. Кожний набір містить не менше двох елементів, ознакою його завершення є число 0. Для кожного набору виконати наступні дії: якщо елементи набору зростають, то вивести 1; якщо елементи набору спадають, то вивести -1; якщо елементи набору не зростають і не спадають, то вивести 0.

 11. Дано ціле число К, а також К наборів ненульових цілих чисел. Кожний набір містить не менше трьох елементів, ознакою його завершення є число 0. Знайти кількість пилкоподібних наборів (визначення пилкоподібності набору дано в завданні Series23).

 12. Дано ціле число К, а також К наборів ненульових цілих чисел. Кожний набір містить не менше трьох елементів, ознакою його завершення є число 0. Для кожного набору виконати наступні дії: якщо набір пилкоподібний (див. завдання Series23), то вивести кількість його елементів; в протилежному випадку вивести номер першого елемента, який не є зубцем.Похожие:

Тема. Послідовності iconДокументы
1. /Авторский коллектив.doc
2. /Введение.doc
Тема. Послідовності iconДокументы
1. /Авторский коллектив.doc
2. /Введение.doc
Тема. Послідовності iconДокументы
1. /Гинекология-методичка/New Folder/Тема 7 (ЗППП).doc
2. /Гинекология-методичка/Литература.doc
Тема. Послідовності iconОтчет по учебно-исследовательской работе Студент Группы Тема
Тема
Тема. Послідовності iconТемы рефератов по литературе в 2008/2009 учебном году. № п/п Тема реферата фио ученика Класс Учитель 1
«Тема «маленького человека» в творчестве Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского»
Тема. Послідовності iconТема оу на кпмо
Тема оу на кпмо: Оценка эффективности образовательной деятельности оу на основе мониторинга индивидуальных достижений учащихся
Тема. Послідовності iconТематическое планирование Тема занятия Форма проведения
...
Тема. Послідовності iconТема заседания
Тема заседания : «Возможности школы «Ресурсный центр». План сетевого взаимодействия»
Тема. Послідовності iconТема урока: «Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей»
Тема кмо: «Организация практической и исследовательской деятельности на уроке или во внеурочное время»
Тема. Послідовності iconМосковский государственный университет имени М. В. Ломоносова
И. наоборот, рассуждая о культуре, мы очень часто забываем о христианстве. Тема культуры и тема христианства на первый взгляд имеют...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов