Додатки додаток А icon

Додатки додаток АНазваниеДодатки додаток А
Дата конвертации14.07.2012
Размер129.53 Kb.
ТипДокументыДОДАТКИ

Додаток А

Таб. 1.1.


Використання інтернет-послуг в маркетинговій діяльності

Сфери застосування Інтернету в маркетингу

Засоби Інтернету

Цільові групи

Способи здійснення маркетингових заходів

Інтернет-послуги

1

2

3

4

5

Підтримка ділового зв'язку

e-mail (електронна пошта) usenet (електронні дошки оголошень) -listserv (поштові реєстри в електронній пошті) -voice mail (голосова пошта) -video conferencing (проведення відеоконференції) -muds (розрахований на багато користувачів діалог) IRC – Internet Relay Chat (ретрансляція бесіди в Інтернеті)

Постачальники, споживачі, агенти, дистриб'ютори, партнери, центри досліджень, урядові установи

персоніфіковане звернення; звернення в конференцію або дискусійний аркуш використання дощок оголошень

списки-рассылки і спеціалізовані дискусійні листи (у тому числі по послуги з підписки і моніторингу) -услуги по комплектуванню матеріалів з преси -рассилки новин сервера Рекламні послуги на дошках оголошень -международниє організації зв'язку

Вивчення ринку

WWW, інформаційний пошук і його програмне забезпечення – Netscape, Microsoft, Gopher і так далі, e-mail, власний сайт

Звіти по дослідженню країн і ринків, специфічні звіти галузей, торгівельні контакти, агенти і дистриб'ютори, ринкові лідери, споживачі (потенційні і фактичні), агенти і дистриб'ютори

Пошук вторинної інформації: 1. друк ключових слів з використань однієї з пошукових систем WWW 2.
звернення до одного з ділових міжнародних каталогів Первинні дослідження з використанням різних класичних методів таких як опит, анкетування, інтерв'ю

Надання інформації державним установам на власних сайтах Webстраніци періодичних видань Комерційні Web сторінки Послуги з комплектування матеріалів преси Спеціальні програми по фільтрації через спостереження і через співпрацю

Покупка в Інтернеті

Такі ж як в попередніх рядках

Постачальники, агенти, дистриб'ютори, партнери

Інтернети-магазини, Аукціонні продажі Інтернет супермаркети Віртуальні виставки-продажі E=mail маркетинг

Надання фінансових послуг через інтернет Розвиток Інтернет банків, брокерських серверів і платіжних систем Побудова співтовариств, націлених на електронну комерцію


Продовження таблиці 1.1.

1

2

3

4

5

Продаж через інтернет

WWW-сайт

Глобальні покупці (фактичні і потенційні)

Business to business –торговля промисловими товарами або бізнес послугами між підприємствами, а також оптові продажі Business to consumer –рознічниє продажу споживчих товарів кінцевому споживачеві

Такі ж як і в попередніх рядках

Реклама товарів в Мережі

Www-сайт, дошки оголошень

Потенційні покупці

Розміщення реклами на тематичних і інформаційних сайтах, створення каталогів і брошур, баннерниє мережі, обмін засланнями, партнерські і спонсорські програми

Послуги із створення сайту, реєстрація місця зі всіма інтерактивними двигунами пошуку Безкоштовна реєстрація сайту у всіх значимих серверах Фіксоване розташування банера на головній сторінці сервера, контекстні показ реклами, спеціалізовані агентства Інтернет реклами

Сервіс і післяпродажне обслуговування

Такі ж як в попередніх рядках

Фактичні покупці

Консультування по e-mail, інформування на Web сайтах про новини

Розсилки новин сервераДодаток Б

Таблиця 2.5

Аналіз балансу ТОВ РА «AD-WORLD» за 2008-2009 роки

Актив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Зміни

на

2008

рік

на

2009

рік

на

2008

рік

на

2009

рік

в абс.

величинах
(3 - 2)

у питомій вазі

(5 - 4)

у % на 2008 рік (6:2)*100

у % до зміни підсумку балансу (6:6б)*100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.Необоротні активи

112355,00

111853,00

71,34

73,63

-502,00

+2,29

-0,45

+8,96

II.Оборотні активи

45106,00

40024,00

28,64

26,35

-5082,00

-2,29

-11,27

+90,75

у тому числі
- запаси

7313,00

5452,00

4,64

3,59

-1861,00

-1,05

-25,45

+33,23

- векселі одержані

167,00

0,00

0,11

0,00

-167,00

-0,11

-100,00

+2,98

- дебіторська заборгованість за товари, роботи

1003,00

1554,00

0,64

1,02

+551,00

+0,38

+54,94

-9,84

- дебіторська заборгованісь за розрахунками та інша

1661,00

32706,00

1,05

21,53

+31045,00

+20,48

+1869,05

-554,38

- грошові кошти та їх еквіваленти

33866,00

240,00

21,50

0,16

-33626,00

-21,34

-99,29

+600,46

- інше

1096,00

72,00

0,70

0,05

-1024,00

-0,65

-93,43

+18,29

III.Витрати майбутніх періодів

42,00

26,00

0,03

0,02

-16,00

-0,01

-38,10

+0,29

Баланс

157503,00

151903,00

100,00

100,00

-5600,00

0,00

-3,56

+100,00


Продовження табл. 2.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.Власний капітал

111555,00

148401,00

70,83

97,69

+36846,00

+26,86

+33,03

-657,96

II.Забезпечення наступних витрат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

III.Довгострокові зобов'язання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

IV.Поточні зобов'язання

45948,00

3502,00

29,17

2,31

-42446,00

-26,86

-92,38

+757,96

у тому числі
- короткострокові кредити банків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

- поточна заборгованість за довгос. зобов'язаннями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

- векселі видані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

- кредиторська заборгованість за товари, роботи

1374,00

1019,00

0,87

0,67

-355,00

-0,20

-25,84

+6,34

- поточні зобовязання за розрахунками та інші

44574,00

2483,00

28,30

1,63

-42091,00

-26,67

-94,43

+751,63

V.Доходи майбутніх періодів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

Баланс

157503,00

151903,00

100,00

100,00

-5600,00

0,00

-3,56

+100,00Додаток Г

Таблиця 3.1.

Функціональна структура сайту ТОВ «AD-WORLD»

^ Список сервісів web сайту ТОВ «AD-WORLD»

Функціональна приналежність сервісу

Цільова група, для якої призначений сервіс

1

2

3

Елементи навігації: карта сайту, гіперпосилання для повернення до попередньої сторінки сайту, меню — список основних розділів сайту

Елементи навігації повинні дозволяти не лише швидко знайти саме те, що необхідне, але і відразу давати уявлення про склад сайту.

Для всіх цільових груп.

Інформація про компанію: історія розвитку, організаційна структура, основні принципи роботи з клієнтами

Даний сервіс повинен давати загальне уявлення відвідувачам сайту про компанію і викликати бажання до співпраці.

Споживачі

Координати, контактні телефони, e-mail і контактні особи рекламного агентства

Даний сервіс полегшить зворотний зв'язок з відвідувачем сайту, при появі у нього бажання відвідати агентство

Для всіх цільових груп.

Пропоновані послуги в розбитті по розділах

Цей сервіс призначений для повнішого ознайомлення відвідувачів сайту з номенклатурою і асортиментом пропонованих рекламних послуг і продукції

Споживачі

Бланк заявки на виконання послуг рекламного характеру

Цей сервіс спрощує процес здійснення замовлення, виключаючи необхідність особистого контакту і скорочуючи витрати часу.

Споживачі

Новинний блок

Даний сервіс повинен давати загальне уявлення відвідувачам сайту про компанію і викликати бажання до співпраці

Для всіх відвідувачів

Сервіс розсилки новин

Даний сервіс носить характер реклами, що нагадує

Споживачі

Наші вакансії

Сервіс призначений для додаткового джерела вступу інформації про кадри і поповнення кадрової бази підприємства

Для всіх відвідувачів

Наші клієнти (партнери)

Даний сервіс повинен давати загальне уявлення відвідувачам сайту про компанію і викликати бажання до співпраці

Споживачі

Гостьова книга

Даний сервіс призначений для здійснення зворотного зв'язку з відвідувачами сайту

Для всіх відвідувачів

Наші потреби

Сервіс, спеціально призначений для оптимізації роботи з постачальниками, в якому мають бути відбиті всі необхідні позиції матеріалів, сировини, комплектуючих і устаткування для виробництва рекламної продукції

Постачальники

Похожие:

Додатки додаток А iconДодатки додаток А
Постачальники, споживачі, агенти, дистриб'ютори, партнери, центри досліджень, урядові установи
Додатки додаток А iconДокументы
1. /9 Стародубцев/Графический чертёж ь1 (ТС).doc
2. /9...

Додатки додаток А iconДокументы
1. /наказ ь637 суц_льнох _нвентаризац_х 2010/Додаток 3- Сан_тарний паспорт каб_нету компю'тернох...
Додатки додаток А iconДокументы
1. /додаток.doc
Додатки додаток А iconДодаток №1 до рішення селищної ради від 30. 12. 2010р. №VI/3-28 Доходи місцевого бюджету на 2011 рік

Додатки додаток А iconДокументы
1. /1 Акжигитов/kurs/Додаток 1.doc
2. /1...

Додатки додаток А iconРішення сесії міської ради від 25. 02. 2009 року). Але суд відмовив мені щодо скасування та вилучення пункту 2 розділу 8 «Програми розвитку та функціонування української мови у місті Івано-Франківську на 2009-2011 роки» (додаток 2 до рішення сесії міської ради від 25.
Франківську міську раду виключити пункт 3 розділу 5, пункт 1 розділу 7 з «Програми розвитку та функціонування української мови у...
Додатки додаток А iconДодаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009»
Активізації творчої молоді, пошуку молодих талантів та сприяння їхній самореалізації, творчому зростанню
Додатки додаток А iconДокументы
1. /Спогади/Спогади/Iнвалiд вiйни.doc
2. /Спогади/Спогади/~$ЗМIСТ.doc
Додатки додаток А iconПозовна заява (адміністративний позов)
Рішенням Івано-Франківської міської ради (XXXIX сесія) п’ятого демократичного скликання від 25. 02. 2009 року затверджено «Програму...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов