Тэст. “Дзікае Паляванне караля Стаха” Падзеі, апісаныя ў аповесці, адбываюц-ца ў icon

Тэст. “Дзікае Паляванне караля Стаха” Падзеі, апісаныя ў аповесці, адбываюц-ца ўНазваниеТэст. “Дзікае Паляванне караля Стаха” Падзеі, апісаныя ў аповесці, адбываюц-ца ў
Дата конвертации21.07.2012
Размер48.35 Kb.
ТипДокументы
1. /tests/В. Быкач Жур крык тэст.doc
2. /tests/Род _ л_к назочн_кач.doc
3. /tests/Тэст Дз_кае паляванне.doc
4. /tests/Тэст складаназалежны сказ.doc
5. /tests/Тэставыя заданн Дз_кае паляванне_.doc
6. /tests/Тэставыя заданн_ л_т9.doc
В. Быкаў “Жураўліны крык”
1. Падкрэсліце назоўнікі, ужытыя ў форме адзіночнага ліку
Тэст. “Дзікае Паляванне караля Стаха” Падзеі, апісаныя ў аповесці, адбываюц-ца ў
Тэст. Складаназалежны сказ Адзначце правільнае сцвярджэнне
Тэставыя заданні “Дзікае паляване караля Стаха”
Тэставыя заданні Міфалогія гэта

Тэст. “Дзікае Паляванне караля Стаха”


1. Падзеі, апісаныя ў аповесці, адбываюц-ца ў:

1) 70-ыя гады XVIII ст.; 4) 80-ыя гады XIX ст.;

2) 30-ыя гады XIX ст.; 5) 20-ыя гады XX ст.

3) 40-ыя гады XVIII ст.;

2. Аповед у творы вядзецца ад імя:

1) Надзеі Яноўскай; 2) Андрэя Беларэцкага;

3) аўтара; 4) Ігнася Берман-Гацэвіча;

5) Андрэя Свеціловіча.

4. Упершыню з Андрэем Свеціловічам мы сустракаемся:

1) калі той атрымаў ліст з губерні наконт мінулага ў Бермана і прынёс яго прачытаць Беларэцкаму;

2) у першы вечар прыезду Андрэя Беларэцкага ў Балотныя Яліны; 3) у бібліятэцы, калі Беларэцкі чытае легенду пра караля Стаха; 5) у час дуэлі Вароны і Беларэцкага.

5. Андрэй Беларэцкі па прафесіі быў:

1) адвакатам; 4) доктарам; 2) настаўнікам; 5) бібліятэкарам. 3) фалькларыстам;

6. Андрэю Беларэцкаму трэба даць адказы на пытанні: 1) Якое пракляцце вісіць над Балотнымі Ялінамі? 2) Хто хаваецца пад вобразам Блакітнай Жанчыны? 3) Хто такі Малы Чалавек, які з'яўляецца ноччу ў старым палацы? 4) Што гэта за «дзікае паляванне»? 5) Хто прыдумаў легенду пра караля Стаха?

7. Стах Горскі прыязджае са сваім атрадам у Балотныя Яліны да Рамана Яноўскага, каб паляваць на: 1) ваўкоў; 4) мядзведзя; 2) зубра; 5) балотную рысь.

3) дзіка;

8.
Не маючы спачатку намеру затрымацца ў Балотных Ялінах, Андрэй Беларэцкі пазней адмаўляецца ад сваіх ранейшых планаў, бо:

1) знайшоў многа матэрыялу ў мясцовых жыхароў для далейшай працы;

2) вельмі захапіўся прыгажосцю мясцін ля палаца;

3) яму шкада гаспадыню маёнтка; 4) ён хоча выкрыць сілы зла, якія псуюць жыццё простым людзям; 5) атрымаў дадатковае заданне глыбока праана-лізаваць мясцовы фальклор.

9. На баль да гаспадыні палаца Надзеі Яноў-скай сабралася ўся правінцыяльная шляхта ў гонар яе:

1) пятнаццацігоддзя;2) семнаццацігоддзя; 3) васемнаццацігоддзя;4) дзевятнаццацігоддзя;

5) дваццацігоддзя.

10. Надзея Яноўская — гэта:

1) безабаронная ўладальніца маёнтка, прадстаўніца магутнага калісьці роду Яноўскіх;

2) апошні нашчадак Рамана, дваццатае яго калена, «маленькая, худзенькая, танюткая, як галінка... з блакітнымі жылкамі на шыі і руках»;

3) страхавітая, палахлівая, вельмі баязлівая, зам-кнёная натура; 4) вобраз у творы чароўны і прываблівы, моцны чалавек, які прыхільна ставіцца да Дубатоўка;

11. Рыгор Дубатоўк на балі падарыў Надзеі Яноўскай:

1) акт на пажыццёвае валоданне Балотнымі Ялінамі;

2) залатыя ўпрыгажэнні; 3) партрэт віноўніка радавога праклёну Яноўскіх; 4) пушысты кілім (шарсцяны бязворсны дыван ручной работы);

12. Малы Чалавек — гэта:

1) выдумка Надзеі Яноўскай; 2) здань (прывід);

3) брат Ігната Бермана-Гацэвіча; 4) пераапрануты Марка Стахевіч; 5) начныя жарты Савы Стахоўскага.

13. Легенду пра дзікае паляванне з карыснай мэтай выкарыстаў (выкарысталі):

1) Беларэцкі для напісання навуковага даследвання;

2) Дубатоўк для таго, каб завалодаць маёнткам Іноўскай;

3) Алесь Варона, каб стаць мужам Надзеі Яноўскай;

4) пані Кульша, каб атрымаць працу ў маёнтку Іноўскай;

5) Свеціловіч для помсты Яноўскай за адмову ў мецэнацтве.


Тэст. “Дзікае Паляванне караля Стаха”


1. Падзеі, апісаныя ў аповесці, адбываюц-ца ў:

1) 70-ыя гады XVIII ст.; 4) 80-ыя гады XIX ст.;

2) 30-ыя гады XIX ст.; 5) 20-ыя гады XX ст.

3) 40-ыя гады XVIII ст.;

2. Аповед у творы вядзецца ад імя:

1) Надзеі Яноўскай; 2) Андрэя Беларэцкага;

3) аўтара; 4) Ігнася Берман-Гацэвіча;

5) Андрэя Свеціловіча.

4. Упершыню з Андрэем Свеціловічам мы сустракаемся:

1) калі той атрымаў ліст з губерні наконт мінулага ў Бермана і прынёс яго прачытаць Беларэцкаму;

2) у першы вечар прыезду Андрэя Беларэцкага ў Балотныя Яліны; 3) у бібліятэцы, калі Беларэцкі чытае легенду пра караля Стаха; 5) у час дуэлі Вароны і Беларэцкага.

5. Андрэй Беларэцкі па прафесіі быў:

1) адвакатам; 4) доктарам; 2) настаўнікам; 5) бібліятэкарам. 3) фалькларыстам;

6. Андрэю Беларэцкаму трэба даць адказы на пытанні: 1) Якое пракляцце вісіць над Балотнымі Ялінамі? 2) Хто хаваецца пад вобразам Блакітнай Жанчыны? 3) Хто такі Малы Чалавек, які з'яўляецца ноччу ў старым палацы? 4) Што гэта за «дзікае паляванне»? 5) Хто прыдумаў легенду пра караля Стаха?

7. Стах Горскі прыязджае са сваім атрадам у Балотныя Яліны да Рамана Яноўскага, каб паляваць на: 1) ваўкоў; 4) мядзведзя; 2) зубра; 5) балотную рысь.

3) дзіка;

8. Не маючы спачатку намеру затрымацца ў Балотных Ялінах, Андрэй Беларэцкі пазней адмаўляецца ад сваіх ранейшых планаў, бо:

1) знайшоў многа матэрыялу ў мясцовых жыхароў для далейшай працы;

2) вельмі захапіўся прыгажосцю мясцін ля палаца;

3) яму шкада гаспадыню маёнтка; 4) ён хоча выкрыць сілы зла, якія псуюць жыццё простым людзям; 5) атрымаў дадатковае заданне глыбока праана-лізаваць мясцовы фальклор.

9. На баль да гаспадыні палаца Надзеі Яноў-скай сабралася ўся правінцыяльная шляхта ў гонар яе:

1) пятнаццацігоддзя;2) семнаццацігоддзя; 3) васемнаццацігоддзя;4) дзевятнаццацігоддзя;

5) дваццацігоддзя.

10. Надзея Яноўская — гэта:

1) безабаронная ўладальніца маёнтка, прадстаўніца магутнага калісьці роду Яноўскіх; 2) апошні нашчадак Рамана, дваццатае яго калена, «маленькая, худзенькая, танюткая, як галінка... з блакітнымі жылкамі на шыі і руках»; 3) страхавітая, палахлівая, вельмі баязлівая, зам-кнёная натура; 4) вобраз у творы чароўны і прываблівы, моцны чалавек, які прыхільна ставіцца да Дубатоўка;

11. Рыгор Дубатоўк на балі падарыў Надзеі Яноўскай:

1) акт на пажыццёвае валоданне Балотнымі Ялінамі;

2) залатыя ўпрыгажэнні; 3) партрэт віноўніка радавога праклёну Яноўскіх; 4) пушысты кілім (шарсцяны бязворсны дыван ручной работы);

12. Малы Чалавек — гэта:

1) выдумка Надзеі Яноўскай; 2) здань (прывід);

3) брат Ігната Бермана-Гацэвіча; 4) пераапрануты Марка Стахевіч; 5) начныя жарты Савы Стахоўскага.

13. Легенду пра дзікае паляванне з карыснай мэтай выкарыстаў (выкарысталі):

1) Беларэцкі для напісання навуковага даследвання;

2) Дубатоўк для таго, каб завалодаць маёнткам Іноўскай;

3) Алесь Варона, каб стаць мужам Надзеі Яноўскай;

4) пані Кульша, каб атрымаць працу ў маёнтку Іноўскай;

5) Свеціловіч для помсты Яноўскай за адмову ў мецэнацтве.Похожие:

Тэст. “Дзікае Паляванне караля Стаха” Падзеі, апісаныя ў аповесці, адбываюц-ца ў iconТэст па тэме “Падрыхтоўка дакумента да друку”, 9 клас
Як называецца дапаможная інфармацыя, якая выводзіцца на кожнай старонцы дакумента?
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы