І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку icon

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынкуНазваниеІ. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку
Дата конвертации21.07.2012
Размер52.23 Kb.
ТипЗакон
1. /pravopisanie/Адасобленыя азнач.doc
2. /pravopisanie/Алгарытм анал_зу л_рычнага твора.doc
3. /pravopisanie/Зап_шыце словы па-беларуску.doc
4. /pravopisanie/Започн_це табл_цу о,э,е,я.doc
5. /pravopisanie/Коска став_цца складаназлуч.doc
6. /pravopisanie/Пастачце знак_ прыпынку складаназлуч.doc
І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку
Алгарытм аналізу лірычнага твора
Запішыце словы па-беларуску І растлумачце ІХ напісанне
Запоўніце табліцу
Коска ставіцца
Пастаўце знакі прыпынку. Выканайце разборы

Да тэмы “Адасобленыя азначэнні”

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку.


1. Фраза зробленая не па законах мовы не перадае праўды. (Я. Скрыган) 2. Мы спыніліся на паляначцы поўнай нейкага зацішнага, паэтычнага хараства. (Я~Скрыган) 3. Чуецца голас чароўны поўны іскрыстых смяшынак. (А. Звонак) 4.Дзе такое ўбачыцца, скажыце? Ранак плыў зіхоткі ад красы... (М. Чарняўскі) Чубар піхнуў ад сябе весніцы зробленыя з бярозавых калкоў змацаваных паўскасяк абапалкам узышоў на сялянскі двор. (/. Чыгрынаў) А я ж яшчэ бачыў вясёлку над лугам напалоханую толькі што адшумелым ліўнем-навальніцаю. (Я. Сіпакоў) Ноч заснула глыбокім сном авеяная пахам красак, зялёнае травы, вільгаці з моху. (У. Коваль) Да белае хаткі на стромкім абрыве плыў човен рыбацкі бясшумны як прывід. (Н. Гілевіч)

ІІ. Разгледзьце сказы з развітымі дапасаванымі азначэннямі, якія стаяць перад азначаемым словам.

1. Захопленыя сваім заняткам, дзеці і не заўважылі, як хутка прайшоў час. (В Вітка)

  1. Апантаны тэтаю новаю ідэяю, Данілка не можа доўга заснуць. (У. Ягоўдзік)

  2. Пасаджаны да вайны сасоннік рос дружна і ўзгоднена. (А.Асіпенка)

Адкажыце на пытанні.

а) Чаму ў сказах 1 і 2 азначэнні адасоблены перад значаемым словам?
Таму што яны маюць

б) Як неадасобленае азначэнне ў сказе 3 зрабіць адасобленым?


Да тэмы “Адасобленыя азначэнні”

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку.


1. Фраза зробленая не па законах мовы не перадае праўды. (Я. Скрыган) 2. Мы спыніліся на паляначцы поўнай нейкага зацішнага, паэтычнага хараства. (Я~Скрыган) 3. Чуецца голас чароўны поўны іскрыстых смяшынак. (А. Звонак) 4.
Дзе такое ўбачыцца, скажыце? Ранак плыў зіхоткі ад красы... (М. Чарняўскі) Чубар піхнуў ад сябе весніцы зробленыя з бярозавых калкоў змацаваных паўскасяк абапалкам узышоў на сялянскі двор. (/. Чыгрынаў) А я ж яшчэ бачыў вясёлку над лугам напалоханую толькі што адшумелым ліўнем-навальніцаю. (Я. Сіпакоў) Ноч заснула глыбокім сном авеяная пахам красак, зялёнае травы, вільгаці з моху. (У. Коваль) Да белае хаткі на стромкім абрыве плыў човен рыбацкі бясшумны як прывід. (Н. Гілевіч)

ІІ. Разгледзьце сказы з развітымі дапасаванымі азначэннямі, якія стаяць перад азначаемым словам.

1. Захопленыя сваім заняткам, дзеці і не заўважылі, як хутка прайшоў час. (В Вітка)

  1. Апантаны тэтаю новаю ідэяю, Данілка не можа доўга заснуць. (У. Ягоўдзік)

  2. Пасаджаны да вайны сасоннік рос дружна і ўзгоднена. (А.Асіпенка)

Адкажыце на пытанні.

а) Чаму ў сказах 1 і 2 азначэнні адасоблены перад значаемым словам?
Таму што яны маюць

б) Як неадасобленае азначэнне ў сказе 3 зрабіць адасобленым?


Да тэмы “Адасобленыя азначэнні”

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку.


1. Фраза зробленая не па законах мовы не перадае праўды. (Я. Скрыган) 2. Мы спыніліся на паляначцы поўнай нейкага зацішнага, паэтычнага хараства. (Я~Скрыган) 3. Чуецца голас чароўны поўны іскрыстых смяшынак. (А. Звонак) 4.Дзе такое ўбачыцца, скажыце? Ранак плыў зіхоткі ад красы... (М. Чарняўскі) Чубар піхнуў ад сябе весніцы зробленыя з бярозавых калкоў змацаваных паўскасяк абапалкам узышоў на сялянскі двор. (/. Чыгрынаў) А я ж яшчэ бачыў вясёлку над лугам напалоханую толькі што адшумелым ліўнем-навальніцаю. (Я. Сіпакоў) Ноч заснула глыбокім сном авеяная пахам красак, зялёнае травы, вільгаці з моху. (У. Коваль) Да белае хаткі на стромкім абрыве плыў човен рыбацкі бясшумны як прывід. (Н. Гілевіч)

ІІ. Разгледзьце сказы з развітымі дапасаванымі азначэннямі, якія стаяць перад азначаемым словам.

1. Захопленыя сваім заняткам, дзеці і не заўважылі, як хутка прайшоў час. (В Вітка)

  1. Апантаны тэтаю новаю ідэяю, Данілка не можа доўга заснуць. (У. Ягоўдзік)

  2. Пасаджаны да вайны сасоннік рос дружна і ўзгоднена. (А.Асіпенка)

Адкажыце на пытанні.

а) Чаму ў сказах 1 і 2 азначэнні адасоблены перад значаемым словам?
Таму што яны маюць

б) Як неадасобленае азначэнне ў сказе 3 зрабіць адасобленым?


Да тэмы “Адасобленыя азначэнні”

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку.


1. Фраза зробленая не па законах мовы не перадае праўды. (Я. Скрыган) 2. Мы спыніліся на паляначцы поўнай нейкага зацішнага, паэтычнага хараства. (Я~Скрыган) 3. Чуецца голас чароўны поўны іскрыстых смяшынак. (А. Звонак) 4.Дзе такое ўбачыцца, скажыце? Ранак плыў зіхоткі ад красы... (М. Чарняўскі) Чубар піхнуў ад сябе весніцы зробленыя з бярозавых калкоў змацаваных паўскасяк абапалкам узышоў на сялянскі двор. (/. Чыгрынаў) А я ж яшчэ бачыў вясёлку над лугам напалоханую толькі што адшумелым ліўнем-навальніцаю. (Я. Сіпакоў) Ноч заснула глыбокім сном авеяная пахам красак, зялёнае травы, вільгаці з моху. (У. Коваль) Да белае хаткі на стромкім абрыве плыў човен рыбацкі бясшумны як прывід. (Н. Гілевіч)

ІІ. Разгледзьце сказы з развітымі дапасаванымі азначэннямі, якія стаяць перад азначаемым словам.

1. Захопленыя сваім заняткам, дзеці і не заўважылі, як хутка прайшоў час. (В Вітка)

  1. Апантаны тэтаю новаю ідэяю, Данілка не можа доўга заснуць. (У. Ягоўдзік)

  2. Пасаджаны да вайны сасоннік рос дружна і ўзгоднена. (А.Асіпенка)

Адкажыце на пытанні.

а) Чаму ў сказах 1 і 2 азначэнні адасоблены перад значаемым словам?
Таму што яны маюць

б) Як неадасобленае азначэнне ў сказе 3 зрабіць адасобленым?Похожие:

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconСа спашукальнікам І з саіскальнікам, ці Правапіс прыставак
Напрыклад, абаперціся ці абперціся, даследаванне ці даследванне. Правапіс прыставак І суфіксаў, канчаткаў у “Правілах” (1959) быў...
І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconТам, дзе лясы-пералескi

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconТрэба дома бываць часцей

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconУ тым сяле,дзе я не быў ніколі

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconКума мая, кумачка, дзе жывеш?

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconДзе заходiть сонца над маёй радзiмай

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconВiцебскi дождж там, дзе мылi пакiнулi у квеценi

І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconНе трэба -ізіраваць! ці Правапіс суфіксаў -ава- (-ява-) І -ірава (-ырава-)
У маўленчай практыцы, асабліва пісьмовай, мы сустракаемся з даволі спецыфічнай уласцівасцю: лёгка ўтвараць пры дапамозе суфіксаў
І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconРасчапіць дрот, але расшчапіць атам, ці Правапіс прыставак на стыку з коранем
Хаця патрэба ў перавыданні была, нават дзеля таго, каб выправіць дапушчаныя хібы, накшталт такіх: “Папраўка. На стар. 53 §106 трэба...
І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconЗмест,формы І метады работы з адоранымі дзецьмі
Зніжэнне ж тэмпу адбываецца з-за адсутнасці мэтанакіраванага ўздзеяння І арганізацыі працэсу навучання, які б адпавядаў запатрабаванням...
І. Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку iconІ г д., І да т п., ці Правапіс графічных скарачэнняў
Ад літарных абрэвіятур трэба адрозніваць гра-фічныя скарачэнні. Яны ўяўляюць сабой даволі спецыфічны факт пісьма, бо не з’яўляюцца...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов