Дек схеми дії реклами icon

Дек схеми дії рекламиНазваниеДек схеми дії реклами
Дата конвертации29.07.2012
Размер114.15 Kb.
ТипДокументы

ДЕК

 1. Схеми дії реклами

 1. AIDA: A-увага; I – інтерес; D – бажання; А – дія, покупка;

 2. AIMDA: A-увага; I – інтерес; М – мотивація; D – бажання; А – дія, покупка;

 3. AIDCA: A-увага; I – інтерес; D – бажання; С – довіра; А – дія, покупка;

 4. АССА: А – увага; С-сприйняття; С-переконання; А - А – дія, покупка;

У 1953 році німецький рекламіст Гольтман запропонував модель DIBABA:

 1. Визначення потреб і бажань потенційних споживачів;

 2. Реклама викликає ідентифікацію потреб з товаром;

 3. Підштовхує покупця до прийняття рішень;

 4. Врахування реакції споживача;

 5. Викликає у споживача бажання придбати товар;

 6. Створення сприятливих умов до покупки.

У 1961 році Коллі запропонував схему дії реклами DAGMAR, яка передбачає:

1)визнання, впізнання марки товару;

2)інформування про якість товару;

3)переконання про необхідність придбання товару;

4)дія,покупка.

 1. ^ Суть асортиментної концепції підприємства:

Розробка підприємством асортиментної концепції є початком перед формуванням асортименту, структури. Вона являє собою спрямовану побудову оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги визначених груп (сегментів ринку), а з інших, - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових і інших ресурсів для того, щоб робити товар з низькими витратами.

Асортиментна концепція виражається у вигляді системи показників, що характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту даного виду товарів и займання ними певного місця в структурі. До таких показників відносяться: розмаїтість видів і різновидів товарів (з урахуванням типології споживачів); рівень і частота відновлення асортименту; рівень і співвідношення цін на товари даного виду й ін. Ціль асортиментних концепцій - зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільш відповідній структурі і розмаїтості попиту конкретних покупців. 1. ^ Завдання та функції маркетингового менеджменту:

Маркетинговий менеджмент — це аналіз, планування, втілення в життя та контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети під­приємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку, проникнення на ринок тощо).


При цьому система таких заходів містить маркетингову політику стосовно продукту підприємства, ціноутворення, комунікацій та розподілення.

Вивчаючи питання сутності маркетингового менеджменту, слід звернути увагу на те, що його концептуальна основа може бути різною. Адже ринки, на яких працює підприємство, можуть бути різні за своїм станом. А звідси, виходячи із принципу необхідної достатності, може бути різною і «потужність» комплексу маркетингових заходів.

^ Завдання маркетингового менеджменту

 1. Дослідження ринку визначення місткості ринку та його елементів, вивчення поведінки споживачів, конкурентів, прогнозування збуту, аналіз кон'юнктури, можливостей підприємства тощо.

2. Планування — створення і підтримка відповідності між цілями підприємства та його потенційними можливостями і шансами в процесах ринкової діяльності; розроблення конкретної програми дій.

3. Організація — формування організаційної структури підприємства, її внутрішньої ієрархії, конкретних завдань, повноважень і відповідальності за реалізацію маркетингових заходів.

4. Мотивація створення відповідних моральних і матеріальних стимулів роботи працівників з метою забезпечення найкращого виконання ними своїх обов'язків.

5. Реалізація виконання розроблених планів і програм.

6. Контроль — перевірка виконання маркетингових заходів.

Функції маркетингового менеджменту

1. Визначення цільових ринків підприємства, Їх місткості, дослідження їх кон'юнктури.

2. Дослідження поведінки суб'єктів цільових ринків (споживачів, конкурентів, постачальників тощо).

3. Прогнозування збуту продукції підприємства.

4. Аналіз підприємства, його можливостей зайняти конкуруючу позицію на конкретному ринку.

5. Розроблення маркетингових стратегій і тактик.

6. Створення конкретних маркетингових програм діяльності підприємства.

7. Формування товарних, цінових, комунікаційних і розподільних політик підприємства.

8. Управління товарним асортиментом і номенклатурою підприємства.

9. Управління цінами, процесами комунікації підприємства.

10. Планування каналів розподілення та управління ними.

11. Організація збуту продукції.

12. Організація збору та опрацювання маркетингової інформації.

13. Розроблення систем оплати праці маркетингових працівників.

14. Створення та використання систем контролю за маркетинговою діяльністю підприємства. 1. Сутність, цілі і завдання рекламного менеджменту:

Рекламний менеджмент охоплює весь процес реклами починаючи з обґрунтування необхідності реклами і закінчуючи аналізом ефективності проведеної рекламної компанії.

В поняття «рекламного менеджменту» входять:

 1. Визначення потреби в рекламі;

 2. Проведення рекламного дослідження ринку;

 3. Створення концепції рекламної компанії;

 4. Розробка стратегічних і тактичних планів проведення рекламної компанії;

 5. Вибір рекламного агенства і формування замовлення;

 6. Створення рекламного продукту;

 7. Вибір носіїв реклами;

 8. Аналіз ефективності реклами.

Ціль реклами: вплинути на споживача.

Фактори, що визначають ціль і завдання реклами:

 1. Специфіка об’єкту рекламування:

 • Товар (послуга);

 • Реклама фірми (іміджева);

 • Реклама ТМ (фірмова).

 1. Особливості самого товару:

 • Товари споживчого призначення;

 • Товари промислового призначення;

 1. Цілі фірми:

 • Новий товар;

 • Розширення обсягів збуту (нові сфери застосування);

 1. Стадії ЖЦТ

 2. Особливості споживачів:

 • Споживачі, які користуються товаром фірми (підтримуюча реклама);

 • Споживачі, які користуються товаром але надають перевагу конкурентам (переконуюча реклама);

 • Ті, хто не користуються даним товаром.

 1. Засоби розміщення реклами:

 • Преса;

 • Радіо,

 • ТБ; і т.д

 1. Рекламний бюджет.

Функції рекламного менеджменту:

 1. Планування ( строки, тривалість, бюджет)

 2. Координація і організація (рекламодавці, рекламне агентство, носії реклами)

 3. Мотивація;

 4. Контроль (аналіз, ефективність)

 1. Роль споживачів у розробці нових товарів:

Одним із основних об'єктів уваги кожної фірми є впровадження на ринок нової продукції. Безумовно, нова продукція - поняття відносне. Її новизна, як правило, визначається порівнянням функціональних особливостей з існуючими на ринку продуктами. Для більшості продуктів інновації - це більше модифікація старого продукту, ніж абсолютні функціональні зміни.

Існує кілька поглядів на те, що таке новий продукт. Так, з погляду права в багатьох розвинутих країнах Заходу продукт є новим протягом тільки певного часу. Наприклад, федеральна торговельна комісія США обмежує використання терміна “новий продукт” шістьма місяцями з моменту початку його регулярного розподілу на ринку.

З погляду фірми новий продукт є абсолютною новинкою або модифікацією залежно від інтересів або можливостей фірми, оскільки те чи інше вимагає різних витрат для впровадження на ринок, допускає різний рівень цін тощо. Види нових продуктів з погляду фірми, їх питому вагу на ринках країн Заходу показано на рис. 36.

Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку, як його купують. Відповідно до цього існує класифікація нових продуктів за трьома рівнями (ступенями ознайомлення споживачів із ними).

Продукція першого рівня не потребує нового вивчення споживачем, оскільки є модифікацією існуючої і давно відомої споживачу продукції.

Продукція другого рівня змінює існуючу практику використання продукту, але також не потребує її нового вивчення. До таких продуктів колись належали електричні зубні щітки, автомобілі з автоматичними трансмісіями, автоматичні фото- і кінокамери.

Продукція третього рівня - це справді абсолютно нові товари, які не мають аналогів серед існуючих. Вона потребує вивчення споживачами. До такої продукції колись належали мікрохвильові печі, персональні комп'ютери.

Існує безліч джерел ідей для створення новинок. Одна з двох кращих стартових площадок у пошуку таких ідей — споживачі. За їхніми нестатками і потребами можна стежити за допомогою опитувань клієнтури, групових обговорень, аналізу листів, що надходять, і скарг, щоб знайти саме ті потреби, що у даний час мають потребу в задоволенні.

Нестаток — це почуття, випробовуваний людиною при чи відсутності недоліку того, що хотілося б йому. Людські нестатки різноманітні і численні. Люди мають потребу в їжі і теплі, взаєморозумінні і співчутті, одязі і самовираженні. Якщо нестаток не задоволений, людина відчуває дискомфорт, напругу. Але тільки цей стан напруженості, нещастя і може підштовхнути людини (фірму) до дій з метою знайти предмет задоволення нестатку. [1]

Потреба — це той же нестаток, і має конкретні риси, що визначені культурою й особливостями особистості людини. Потреба виражається в предметах, що задовольняють нестаток способом, властивим даному суспільству [1]. Наприклад, та сама нестаток у музиці в людей, різного віку, здобуває форму різних потреб. Потреба в музиці підлітка, дорослого і старого різна. Суспільство розвивається, ростуть потреби його членів. Потреби змінюють суспільство і самі знаходяться під його впливом.

Добір серед нових ідей дозволяє якомога раніше виявити і відсіяти непридатні ідеї. У більшості фірм фахівці повинні викладати ідею новинок у письмовому виді на стандартних бланках, що надходять потім на розгляд комісії з нових товарів. Така заявка містить опис товару, цільового ринку і конкурентів, оцінку розмірів ринку, ціни товару. У заявці зазначені тривалість і вартість робіт зі створення новинки, вартість її виробництва і норма прибутку.

Навіть у тому випадку, коли ідея представляється гарною, виникає питання: чи підходить вона для конкретної фірми, чи погодиться з її цілями, стратегічними установками і ресурсами. Багато фірм розробили спеціальні системи оцінки і добору ідей. 1. ^ Розробка програми маркетингу:

Маркетингове планування — управлінський процес створення і дотримання відповідності між цілями підприємства та його потенційними можливостями і шансами в процесах ринкової діяльності. Воно спирається на програмну заяву підприємства (місію, мету та завдання діяльності), викладення допоміжних цілей та завдань, достатній портфель замовлень та стратегію зростання.

Планувати маркетингову діяльність підприємства — це означає розробити чітку програму дій, яка дасть змогу керувати послідовністю, чіткістю і результатами змін з метою отримання бажаного прибутку за визначений період.

^ Основними принципами маркетингового планування є:

повнота та комплексність: для прийняття планових рішень використовуються всі чинники, події, ситуації в їх взаємозв'язку та відповідно до значущості; планами охоплюються всі напрями маркетингової діяльності підприємства;

конкретність: плани розраховуються на конкретний період часу, чітко визначені ринки (сфери діяльності); планові величини мають числовий вираз із досить високим ступенем точності;

гнучкість: пристосованість до змін навколишнього середовища; можливість внесення відповідних коректив;

безперервність: послідовність та узгодженість маркетингових дій протягом тривалого часу;

економність: витрати на планування мають окупатися відповідними доходами, приносити прибуток;

дійсність: реальне виконання планових функцій;

документальність: оформленість відповідними документами, плановими завданнями конкретним виконавцям.

Незалежно від виду маркетингового плану процес його розроблення має таку послідовність дій:

1. ^ Аналіз проблеми, пов'язаної з досягненням поставленої мети. Являє собою дослідження Існуючої і бажаної кінцевої ситуацій, принципових проблем реалізації намічених програм з досягнення мети.

2. Визначення мети маркетингової діяльності на плановий період. Така мета має бути вираженою кількісно, розрахована на конкретний період, реальна, але разом із тим і напружена.

3. Пошук альтернативних рішень, тобто можливих варіантів вирішення існуючих проблем,

4. Прогнозування — формування уявлення про майбутній розвиток найважливіших показників діяльності, очікувану поведінку конкурентів, споживачів, постачальників, сфери торгівлі тощо,

5. Оцінка — вибір найкращого варіанта вирішення існуючої проблеми.

6. Прийняття рішення та постановка планового завдання (пред'явлення плану).

7. Супроводження плану (його коректування під час виконання планових завдань).

Види планів:

 • У разі планування “знизу догори” спочатку розробляють плани підрозділів, які потім об'єднуються у загальний план. Це найбільш прогресивний спосіб, але для його застосування необхідне делегування планових функцій відповідним підрозділам фірми.

 • ^ Планування “згори донизу” полягає в розробці загального маркетингового плану фірми, який деталізується вже під час доведення його до окремих підрозділів фірми.

 • Круговий спосіб (зустрічне планування) об'єднує попередні. Тут спочатку планування здійснюється “згори донизу”. В результаті отримують загальний маркетинговий план, який доводять до окремих підрозділів. Потім “знизу догори” шукають найраціональніші маркетингові рішення.

 • ^ Техніка планування. Відома послідовна і поточна, жорстка і гнучка техніка маркетингового планування.

 • За послідовного планування новий маркетинговий план складають перед закінченням звітного періоду. Наприклад, план на новий рік складають у грудні цього року.

 • ^ За поточного планування новий маркетинговий план складають після закінчення якоїсь частини планованого періоду. Наприклад, маркетинговий план на наступні п'ять років можна розробляти на третьому році звітного періоду. Таким чином він буде оновленим планом двох останніх років поточного періоду і трьох років наступного планового періоду.

 • За жорсткого планування мета і заходи плану визначаються чітко і конкретно, за гнучкого - враховують можливість виникнення у майбутньому відхилень від умов, за яких розробляли план, що дає можливість відповідно переглядати показники плану.

Таблиця 1. ВИДИ ПЛАНІВ МАРКЕТИНГУ

1.Залежно від тривалості їх дії

 • перспективні (стратегічні), на період від 5 до 15 років;

 • середньострокові (тактичні), від 1 до 5 років;

 • короткострокові (оперативні), до 1 року

^ 2. Залежно від масштабів

 • продуктові (стосовно одного продукту);

— асортиментні (на асортиментну групу продуктів);

— як розділ загальногосподарського плану (на всю номенклатуру продукції підприємства)

^ 3. Залежно від спрямованості процесу розроблення

 • «знизу вгору»;

 • «згори вниз»;

 • «цілі вниз — плани вгору»

4. Залежно від об'єкта

 • корпоративні (в цілому на підприємство);

— дивізіонні (на підрозділ підприємства);

— бізнесові (за напрямом діяльності підприємства)

5. Залежно від предмета

 • цільові (планування загальних, стратегічних, тактичних та оперативних цілей маркетингової діяльності);

— предметні (планування персоналу, досліджень)Похожие:

Дек схеми дії реклами iconБілет20 вопрос 1Схеми дії реклами
Відповідь: Асортиментна концепція — програма побудови оптимальної асортиментної структури
Дек схеми дії реклами iconТема 20. Настроювання ос (2)
Викликати програму установи клавіатури за допомогою контекстного меню. Виконати дії
Дек схеми дії реклами iconТема Дії з файлами
Створіть І збережіть другий текстовий документ з назвою адреса І текстом – вашою адресою
Дек схеми дії реклами iconДокументы
1. /Воины Зилора 3 - Дек из Нутара.doc
Дек схеми дії реклами icon19. Моделі психологічного впливу на покупця
Досить поширеною була модель впливу реклами на психіку aimda (запропонована Е. Палмером 1896 р.), де
Дек схеми дії реклами iconДодаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009»
Активізації творчої молоді, пошуку молодих талантів та сприяння їхній самореалізації, творчому зростанню
Дек схеми дії реклами iconТрансформатори Основними характеристиками, що визначають технічний рівень силових трансформаторів, є втрати електроенергії (холостого ходу та короткого замикання),
Принцип дії трансформаторів (аналогічно електричним машинам) заснований на явищі електромагнітної індукції
Дек схеми дії реклами iconЗаява на участь у конкурсі соціальної реклами «сильна україна 2009»
Конкурсі та з усіма пунктами його Положення згоден (згодна) та погоджуюся на оприлюднення твору, опублікування твору, публічне сповіщення...
Дек схеми дії реклами iconЕ. Роговский (Предварительное сообщение) Сообщено на заседании Отдела Физики I менделеевского Съезда 27 Дек. 1907 г стр. 37
Подобное же изменение цвета было замечено мною и ранее в обыкновенной (продажной) трубке Плюкера с водородом, причём исчезала в спектре...
Дек схеми дії реклами iconДокументы
1. /Логика_1_5.doc
2. /Методичка(Перекл_функции)18...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов