Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» icon

Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009»НазваниеДодаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009»
Дата конвертации29.07.2012
Размер95.23 Kb.
ТипДодаток

Додаток № 1 до наказу № _______ від «20» грудня 2008 р.


Положення

про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна – 2009»


1. Загальні положення

1.1. Конкурс «Сильна Україна – 2009» (далі – Конкурс) проводиться з метою:

Активізації творчої молоді, пошуку молодих талантів та сприяння їхній самореалізації, творчому зростанню.

Формування у населення образу України як сильної держави з великим потенціалом та можливостями.

Формування у молоді патріотичних почуттів, любові до своєї сильної країни.

Популяризації образу українця як оптимістичної, цілеспрямованої, активної, сучасної особистості, яка живе повним життям.


1.2.^ Завдання Конкурсу:

Виявлення та підтримка творчої соціально активної молоді.

Надання молоді можливості творчо самовиражатися.

Створення цікавих робіт на тему «Україна – сильна».

Популяризація робіт та їх авторів.


1.3. Конкурс є неприбутковим проектом.


2. Ініціатори, організатори конкурсу та інформаційна підтримка

2.1. Конкурс ініційовано українським поетом Євгеном Юхницею.

2.2. Організатором конкурсу є ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік».

2.3. Інформаційну підтримку надають: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту й Міністерство освіти і науки України.


^ 3. Строки проведення Конкурсу

3.1. Строки проведення Конкурсу: з 01 січня 2009 року по 15 червня 2009 року.

3.2. Твори приймаються з 01 січня 2009 року до 15 травня 2009 року включно.

3.3. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться 15 червня 2009 року.

3.4. Конкурс є відкритим заходом і проводиться на всій території України.


^ 4. Учасники конкурсу

4.1. Учасником Конкурсу може бути будь-яка фізична особа – громадянин України чи група фізичних осіб.

4.2. В Конкурсі можуть брати участь як професіонали, так i аматори.

4.3. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити українською мовою реєстраційну форму заяви (Додаток №1) та надіслати її разом з власним твором, створеним у відповідності з вимогами, викладеними у даному Положенні, на поштову та електронну адресу організатора Конкурсу. Заповнена учасником або його представником реєстраційна форма заяви автоматично означає згоду учасника з усіма пунктами цього Положення.

4.4. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

4.5.
Один учасник може одночасно надсилати твори на участь у Конкурсі в усіх номінаціях. Кiлькiсть надісланих творів не обмежується.

4.6. Учасник Конкурсу несе повну відповідальність за достовірність поданої на Конкурс інформації та гарантує, що є власником особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на твір, який надійшов на Конкурс.

4.7. Відповідальність за достовірність викладених фактів, дотримання авторського права несе учасник (автор твору) згідно з чинним законодавством України.


^ 5. Вимоги до робіт учасників Конкурсу

5.1. Твір, надісланий на Конкурс, має бути власною розробкою учасника (декількох учасників) у будь-якій формі й не суперечити загальновизнаним науковим фактам, етичним нормам та чинному законодавству України.

5.2. Твір, надісланий на Конкурс, повинен висвітлювати образ України як сильної країни, викликати почуття піднесеності та заохочувати до активності (на кшталт: «ми все можемо»).

Конкурсні твори повинні висвітлювати такий образ України:

Країна, якою можна пишатися.

Країна, яка рухається до вершин.

Країна, в якій автор хоче жити сам і щоб жили його діти.

5.3. Твір, надісланий на Конкурс, повинен висвітлювати такий образ українця:

Українець – яскрава особистість, яка може дозволити собі бути оригінальною.

Українець – освічена людина, яка має ціль у житті.

Українець – сучасна людина, яка має сміливість бути собою.

Українець – життєрадісна, оптимістична людина.

Українець – людина з активною життєвою позицією, якій не байдуже те, що відбувається в країні.

Українець – людина, яка робить усе для того, щоб Батьківщина мала у світі славу великої, сильної держави.

Українець – людина, яка прагне до досягнень, воліє бути найкращою у своїй справі.

Українець – толерантний, поважає інші нації та мови.

Українець – здоровий тілесно та духовно.

А також інші позитивні якості, які автори робіт будуть вважати притаманними сучасному, сильному українцю.

5.4. У творі, який надіслано на Конкурс, обов’язково повинен бути використаний образ дуба (стилізованого дерева, листка) як давнього символу сили, оптимізму, могутності України.

5.5. Кожен надісланий твір повинен мати назву.

5.6. Надіслані на Конкурс твори за необхідності проходять технічну обробку організатором Конкурсу.

5.7. Усі твори, що надійшли на Конкурс, не рецензуються та учасникам не повертаються.

5.8. Твори, які відповідають вимогам даного Положення, будуть розміщені організатором Конкурсу на офіційному сайті Конкурсу: www.sylni.in.ua.

5.9. Організатори Конкурсу мають право використовувати твори, що брали участь у Конкурсі, у некомерційних цілях: з метою популяризації та пропаганди соціальної реклами.
5.10. Не допускаються до участі в Конкурсі твори без реєстраційної форми та за наявності в них:

 • інформації, що принижує гідність окремої людини або національної групи людей;

 • символіки або висловлень, які несуть антидержавний або антиконституційний зміст;

 • офіційної державної символіки (Державний Прапор, Герб, Гімн України);

 • чужих текстів, фотографій, ідей та дизайну (повністю та/або частково).^ 6. Твори приймаються на Конкурс за такими номінаціями:

  • Соціальний плакат.

Твори для даної номінації повинні відповідати таким критеріям: твір може бути створений у будь-яких графічних та фототехніках, а також за допомогою цифрових технологій.

  • ^ Аудіо-, відеоролик.

Твори за бажанням автора можуть подаватися в готовому вигляді в будь-якому аудіо- чи відеоформатах.

  • Відеокліп.

Твори за бажанням автора можуть подаватися в готовому вигляді в будь-якому відеоформаті.

  • Комп’ютерна презентація у форматі Power Point.

Твори подаються в готовому вигляді в будь-якому форматі.

  • Фотографія на соціальну тематику.

  • PR-матеріали, публіцистичні матеріали (публікація, стаття, нарис, тощо) будь-якого формату.

^ 7. Журі Конкурсу

7.1. Журі Конкурсу створюється з метою визначення переможців Конкурсу.

7.2. До складу Журі будуть входити:

 • український поет Євген Юхниця (Голова журі);

 • креативний директор ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» — О. О. Свірбий;

 • директор департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту — К. В. Захаренко;

 • кандидат філософських наук, доцент, начальник відділу соціально-гуманітарної, мистецької освіти та освіти з бізнесу і права інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України — О. М. Мовчан.

7.3. Повноваження Журі:

— розглядати та оцінювати надіслані на Конкурс твори відповідно до методики оцінювання.

Журі перевіряє твори на відповідність меті, завданням та умовам Конкурсу. У разі відповідності твору даним умовам журі здійснює оцінювання робіт за такою схемою: 

  ЗСБ = МС + О,   де:

Мотивуюча сила (МС) — від 0 до 10 балів;

 Оригінальність (^ О) — від 0 до 10 балів;

  Загальна сума балів (ЗСБ) — від 0 до 20 балів.

— визначати переможців Конкурсу за номінаціями, визначеними у даному Положенні;

— інформувати учасників Конкурсу та громадськість про результати та перебіг Конкурсу.

7.4. Рішення журі про визначення переможців Конкурсу та нагородження затверджуються Протоколом засідання журі Конкурсу.

7.5. Члени Журі здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

       

^ 8. Визначення результатів Конкурсу та нагородження переможців Конкурсу

8.1. Усі твори, які відповідають умовам даного Положення, у разі необхідності проходять технічну обробку та розміщуються на офіційному сайті Конкурсу: www.sylni.in.ua. Усі бажаючі можуть оцінити твори учасників Конкурсу.

8.2. Під час проведення Конкурсу буде визначено 18 переможців, які отримають цінні подарунки. Журі визначає 3 переможців Конкурсу в кожній із номінацій та присуджує 1-ше (перше), 2-ге (друге) та 3-тє (третє) місце відповідно.

8.3. Переможці Конкурсу в кожній номінації отримають такі подарунки (подарунки, які отримають переможці Конкурсу, оподатковуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України):

^ 1-ше місце: «золотий дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

2-ге місце: «срібний дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) гривень.

3-тє місце: «бронзовий дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) гривень.

* Під поняттями «золотий дубовий листок», «срібний дубовий листок», «бронзовий дубовий листок» слід розуміти кубки, у виготовленні яких не застосовуються дорогоцінні метали.

Твори переможців Конкурсу будуть включені до переліку найкращих та розповсюджені по всій території України.

Відносини щодо розповсюдження Організатором творів переможців Конкурсу будуть урегульовані окремими документами.

8.4. Усі подарунки надаються ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік».

8.5. Результати проведення Конкурсу та імена 15-ти переможців Конкурсу будуть розміщені 15 червня 2009 року на сайті www.sylni.in.ua.

8.6. Організатор Конкурсу повідомляє персонально кожного із переможців Конкурсу про час та місце проведення церемонії нагородження переможців.

8.7. Усі рішення з питань, що не обумовлені цим Положенням, приймаються організатором Конкурсу в робочому порядку з урахуванням інтересів учасників Конкурсу.


^ 9. Контактна інформація для учасників Конкурсу

9.1. Твори на Конкурс надсилаються на адресу:

Поштова адреса: 03055, м. Київ, а/с 12, ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» з поміткою «Сильна Україна -2009»;

Електронна адреса: ukrsyla@vobu.com.ua з поміткою «Сильна Україна 2009» з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові, контактного телефону та поштової адреси листування автора/авторів.

9.2. Контактні телефони організатора Конкурсу:

Тел.: (044) 495-20-73; (044) 495-20-78

Факс: (044) 495-20-74; (044) 495-20-62

9.3. Офіційний сайт Конкурсу: www.sylni.in.ua.

9.4. Умови Конкурсу розміщено на сайті: www.vobu.com.ua та на сайті www.sylni.in.ua.

9.5. Організатор не несе відповідальності за роботу відділень поштового зв’язку, будь-які поштові помилки, затримку поштових відправлень тощо.

9.6. Пересилання робіт на Конкурс здійснюється за рахунок відправників.


Додаток 1

^ ЗАЯВА НА УЧАСТЬ

Учасник

П.І.Б. учасника
^ Дата народження
E-mail
Контактний телефон
^ Конкурсний твір

Назва твору
Номінація (відповідно до Положення)


“Із правилами участі в Конкурсі та з усіма пунктами його Положення згоден (згодна) та погоджуюся на оприлюднення твору, опублікування твору, публічне сповіщення (доведення до загального відома) твору, розповсюдження, публічний показ твору”

                                                     Підпис(и) _______________________________________________

Дата заповнення заяви “____” __________________ 2009 р.

Увага! Твори приймаються тільки разом із заявами до 15 травня 2009 р. (включно).

Кожна робота оформлюється окремою заявою.
Похожие:

Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconЗаява на участь у конкурсі соціальної реклами «сильна україна 2009»
Конкурсі та з усіма пунктами його Положення згоден (згодна) та погоджуюся на оприлюднення твору, опублікування твору, публічне сповіщення...
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconПовідомлення про оприлюднення
Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від...
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconПоложення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих
Про внесення змін І доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconПозовна заява (адміністративний позов)
Рішенням Івано-Франківської міської ради (XXXIX сесія) п’ятого демократичного скликання від 25. 02. 2009 року затверджено «Програму...
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconРішення сесії міської ради від 25. 02. 2009 року). Але суд відмовив мені щодо скасування та вилучення пункту 2 розділу 8 «Програми розвитку та функціонування української мови у місті Івано-Франківську на 2009-2011 роки» (додаток 2 до рішення сесії міської ради від 25.
Франківську міську раду виключити пункт 3 розділу 5, пункт 1 розділу 7 з «Програми розвитку та функціонування української мови у...
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconПро проект концепції реформування країни від всеукраїнської громадської організації "Успішна Україна"
Дещо несподівано по електронній пошті одержав запрошення на обговорення даного проекту
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconДокументы
1. /наказ ь637 суц_льнох _нвентаризац_х 2010/Додаток 3- Сан_тарний паспорт каб_нету компю'тернох...
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconРішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік
Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням районної ради від 30....
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconЗакон України „Про рекламу від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями. Цивільний кодекс України вiд 16-01-2003 №435-iv
Закон України „Про рекламу” від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями
Додаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009» iconДодаток №1 до рішення селищної ради від 30. 12. 2010р. №VI/3-28 Доходи місцевого бюджету на 2011 рік

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов