Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) icon

Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły)НазваниеЗанятие 4 Прошедшее время (czas przeszły)
Дата конвертации26.08.2012
Размер66.07 Kb.
ТипДокументы

Занятие 4

Прошедшее время (czas przeszły)

 1. a) Измените м.р. глагола на ж.р.:

1. Dlaczego nie pojechałeś na wycieczkę? 2. Przy tłumaczeniu korzystałem ze słownika. 3. Nie brałem twojego zeszytu. 4. Dlacze­go nie byłeś tam wczoraj?

b) Измените лично-мужские формы на женско-вещные:

1. Czy przetłumaczyliście juś artykuł? 2. Oni przeglądali czasopisma. 3. Spacerowaliśmy długo. 4. Co oni robili? 5. Byliśmy wczoraj za miastem.

 1. Поставьте личные местоимения и глаголы в форму мн.ч.:

1. On przyjechał wczoraj do Moskwy. 2. Ona przyjechała ze wsi. 3. О czym rozmawiałeś? 4. Co ona mówiła? 5. Odpowiadałem na każde pytanie. 6. Opowiadałam о ciekawej powieści. 7. Czy zwiedzałeś już nowy gmach uniwersytetu? 8. Czego on się uczył? 9. Spieszyłam się bardzo do biblioteki. 10. Czy byłeś wczoraj w kinie?

  1. Замените формы наст.вр. на прош.вр.:

1. One czytają. 2. Jedziemy do biura metrem - mówią Helena i Maria. 3. Oni pracują razem. 4. Czy uczycie się języka polskiego? - pytam Andrzeja i Michała. 5. Maria, Zofia i Michał stoją (stac) przy oknie. 6. Co ona pisze? 7. Jesteśmy studentkami.

  1. Переведите на польский язык:

1. Анна и её брат вчера вечером долго слушали радио. 2. Я спросила (zapytać) своих подруг: "Что вы делали утром?". 3. Мы вместе с преподавателем проверяли перевод. 4. Я воз­вращалась домой очень поздно. 5. Когда ты купила этот мате­риал? 6. Я уже окончила школу.

Обстоятельства времени

Обстоятельства времени отвечают на вопросы kiedy? (ко­гда?), odkąd? (с каких пор?), jak długo? (до каких пор? сколько времени?).

Обстоятельства времени могут быть выражены:

   1. Наречиями: ^ Jutro nie będzie egzaminu. Dawno nie byłem w Krakowie.

   2. Предложными конструкциями: Nie bylismy w bibliotece od poniedziałku do piątku. Nie widzialam brata od maja. Po poludniu (после обеда) poszedlem do biblioteki. Pracowalismy przez miesiqc (в течение месяца).

Обстоятельственные конструкции с предлогом przez используются для обозначения промежутка времени, в тече­ние которого длится действие: Byliśmy przez tydzien па wsi (неделю, в течение недели). Nie przeczytałam przez ten miesiąc ani jednej książki (за этот месяц).

5. Раскройте скобки:

1. Nie byliśmy tam (весь месяц). 2. (За это время) dużo przeczytałem. 3. (Первую неделю) lekarz przychodził codziennie. 4. Helena była u chorej siostry (с понедельника до четверга). 5.
Ona nie przychodziła (сюда с воскресенья). 6. Nie przeglądałem czasopism (с июня). 7. Jej siostry przychodziły (сегодня утром). 8. (Я с понедельника не был) w czytelni. 9. (С первого июля я ходил) na uczelnię pieszo. 10. Nie mogłem dużo przetłumaczyć (за один день).

    1. Переведите на польский язык:

1. Я больна и до четверга не буду у вас. 2. Петра не будет до пятницы. 3. Мы были в деревне всё лето. 4. Я ездила к брату на июнь и июль. 5. До понедельника не будет экзамена. 6. До марта будет холодно. 7. Мои сестры не ездили туда до декабря. 8. Вчера я целый день слушал радио.

Изменение существительных ср.р. на -ę (cielę – телёнок)

В эту группу существительных входят наименования не­взрослых домашних животных: cielę, prosię (поросё­нок), а также два наименования взрослых животных: zwierzę (животное, зверь) и bydlę (скотина, домашнее животное). Су­ществительное dziewczę (девушка) в современном языке обыч­но употребляется только во множественном числе: dziewczęta (наряду с dziewczyny).

7. Образуйте необходимые формы:

l.Tam było dużo (cielę i prosię). 2. Zosia i Marysia to (dziewczę) z naszej szkoły. 3. Do kina idzie jeden chłopiec i kilka (dziewczę). 4. Nie lubię oglądać (zwierzęta) w ogrodzie zoo- logicznym. 5. Takiego ładnego (źrebię) nigdy w życiu nie widziałam.


^ ТЕКСТ ДЛЯ АНАЛИЗА

U KOLEGI

Jestem studentem. Na imię mam Mikołaj. Mam kolegę, który mieszka za miastem w pięknej miejscowości wiejskiej. Razem z nim mieszkają jego siostry Katarzyna i Małgorzata oraz brat Piotr, uczeń szkoły średniej. Kolega ma na imię Paweł.

Od stacji kolejowej do ich domu jest dziesięć minut drogi. Domek stoi nad brzegiem rzeki. Okna mieszkania wychodzą na rzekę. Na północ od domu ciągną się wielkie pola. Las jest niedaleko. Ko­ło domku jest ogródek. Latem jest tam bardzo przyjemnie.

W lecie spędziłem u kolegi cały miesiąc, od pierwszego lipca do pierwszego sierpnia. Przez cały czas było bardzo gorąco i często bywały burze. Dużo spacerowałem, chodziłem do lasu. Często jeździłem łódką. Mój kolega i jego brat też jeździli, ale dziewczęta nie jeździły.

Jesienią bywałem u nich rzadko. Nie lubię chłodu, deszczu, zimnego wiatru i błota, a tam od rzeki często wieje zimny wiatr. Dżdżysta pogoda bywa od połowy września do listopada.

Od końca listopada czy też od połowy grudnia, nie pamiętam już dobrze, jeździłem do nich со tydzien. W zeszłą sobotę przez cały dzień padał śnieg, a nazajutrz był mróz. Lubię taką pogodę. W taką pogodę przyjemnie jest jeździć na nartach. Pojechałem z kole­gą i jego bratem. Kasia była chora. Gosia nie chciała jechać bez sio­stry. Ona bardzo kocha swoją siostrę.

Wracaliśmy wieczorem. Byłem trochę zmęczony. Pogoda była piękna. Na niebie świeciły gwiazdy. Ale był silny mróz. W całym mieszkaniu, prócz pokoju Piotra, było ciepło. Jego pokój jest na górze. Tam jest chłodno. Siedzieliśmy na dole. Piotr siedział razem z nami. Przez cały wieczór nie wychodziliśmy z domu. Paweł pracował przy swoim biurku. Piotr uczył się gramatyki. Ma w poniedziałek egzamin z języka rosyjskiego.

NB!

egzamin (z czego?) - экзамен (no чему? no какому предмету?)

północ – полночь; север

południe – полдень; юг

wschód – восход; восток

zachód – заход; запад

na północ od – к северу от

na południe od – к югу от

na wschód od – на восток от

na zachód od – на запад от

w zimie, zimą – зимой

w lecie, latem – летом

na jesieni, jesienią – осенью

na wiosnę, wiosną – весной

połowa – половина; середина

pokój – комната; мир (не война)

zimny – холодный

zimowy – зимний

chłodno – прохладно

chłodny – прохладный

Deszcz pada. - Дождь идёт.

Snieg pada. - Снег идёт.

Lubić - jabłka, zimę, muzyką, swoje koleżanki, dzieci

Kochać – Ojczyznę, matkę, brata, swoją żonę, swoje dziecko.


8. Ответьте на вопросы:

1. Gdzie mieszka Paweł? 2. Kto mieszka razem z Pawłem? 3. Czy oni mieszkają daleko od stacji? 4. Gdzie stoi dom Pawła? 5. Co się znajduje na północ od domu? 6. Czy na jesieni jest tam przyjemnie? 7. Jak długo był tam w lecie Mikołaj? 8. Co robił latem na wsi? 9. Dlaczego siostry Pawła nie jeździły łódką? 10. Czy jesie­nią Mikołaj często bywał u Pawła? 11. Jak często bywał w zimie? 12. Co chłopcy robili w niedzielę z rana? 13. Co Kasia i Małgosia robiły wieczorem? 14. Co robili Piotr i jego brat? Co robił Mikołaj? 15. Dlaczego Piotr uczył się w niedzielę gramatyki? 16. Czy w całym mieszkaniu kolegi jest ciepto?

9. Соедините части предложений:

Na zachód od stacji

Wróciliśmy do domu

Oni przyjechali do nas

Na południe od lasu

Okna mieszkania

Połowę drogi

Michał skończył pracę

Czy pamiętasz

Wschód słońca nad morzem

W południe było

Którędy chcesz jechać

jechaliśmy autobusem.

ciągną się pola.

przed zachodem słońca.

kto tam był?

jest piękny.

bardzo gorąco.

wychodzą na zachód.

we wtorek w południe.

о północy.

tędy czy tamtędy?

widzimy piękny park.

10. Переведите на польский язык:

1. В середине лета мы поехали на юг. 2. Я очень люблю восход солнца в поле. 3. К югу от станции стоит большой дом. 4. Мы приехали с юга в середине октября. 5. В полдень шёл дождь. 6. Мы разговаривали всю дорогу. 7. Мы поехали туда поездом. 8. Я целую неделю болел (был болен).

11. Вставьте подходящие слова в нужной форме:

1. Nie ... ... mleka.

2. Czy pani ... wiosnę?

3. ... często bywa chłodno.

4. ... pojechaliśmy na południe.

5. ... było bardzo gorąco.

6. Cały czerwiec był ... .

7. Moje mieszkanie jest ..., jego ... .

8. Zosia bardzo ... swoją matkę.

9. Marysiu, czy ... jeźdić ... na południe?

10. Kupiłem nowy płaszcz ... .

zimowy

gorący

na wiosnę

w lecie

w zimie

na jesieni

lubić

kochać

ciepły

zimny

na górze

na dole


12. Расскажите текст «U kolegi» от имени Павла.


ТЕКСТЫ

^ DWA WIATRY

Julian Tuwim

Jeden wiatr - w polu gnał,

Drugi wiatr - w sadzie grał:

Cichuteńko, leciuteńko,

Liście pieścił i szeleścił.

Mdlał...


Jeden wiatr - pędziwiatr!

Fiknął kozła, plackiem spadł,

Skoczył, zawiał, zaszybował,

Świdrem w górę zakołował

I przewrócił się i wpadł

Na szumiący senny sad,

Gdzie cichutko i leciutko

Liście pieścił i szeleścił

Drugi wiatr...

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,

Parsknął śmiechem cały sad,

Wziął wiatr brata za kamrata,

Teraz z nim po polu lata.

Gonią obaj chmury, ptaki

Mkną wplątują się w wiatraki,

Glupkowate mylą śmigi.

W prawo, w lewo świst, podrygi.

Dmą płucami ile sił,

Łobuzują, pal je licho!...


A w sadzie cicho, cicho ...Словарик

pieścić ласкать

mdleć зд. замирать

pędziwiatr слово, придуманное автором - ветер-непоседа

fiknąć kozła кувыркнуться

plackiem spadł распластался

świder сверло

sfrunąć слететь

parsknąć śmiechem расхохо­таться wiatrak ветряная мельница

glupkowate mylą śmigi путают придурковатые крылья мель­ницы

podrygi подыгрывание

płuca лёгкие (орган)

lobuzować озорничать

pal je licho чёрт их побериПрочитайте и переведите текст на русский язык.

Legendy Krakowa

BUDOWNICZY-BRATOBÓJCA

W XIII stuleciu krakowskie mieszczaństwo kościół potężny, pod wezwaniem Maryi Panny, w samym środku Krakowa wybudować postanowiło. Każdy bowiem mieszczanin do kiesy chętnie sięgał, złota na chlubny ten cel nie żałując.

Zaczęto się też za odpowiednim budowniczym rozglądać, który by nie tylko tego wielkiego i świętego przedsięwzięcia godnym się okazał, ale również sławą imienia swego splendoru mu dodał.

A stało się tak właśnie, że do Krakowa dwaj bracia-budowniczowie przybyli. Piękne oni i majestatyczne kościoły i pałace w wielu krajach wznosili, toteż wszystkie owe budowle podziw wielki dla kunsztu ich budziły. Bez wahania tedy pracę nad Mariacką świątynią im zlecono, a oni się czym prędzej do dzieła zabrali.

Kościół, który wielkością wszystkie inne miał przewyższać, w gotyckim stylu zbudować umyślono, by jego dwie strzeliste, w niebo mierzące wieżyce oczy wiernych ku boskiemu firmamentowi kierowały. Wśród ogromnej radości i niecierpliwego na ukończenie budowy oczekiwania nikt nawet przypuszczać nie mógł, że wkrótce kainowa zbrodnia swe krwawe piętno na Domu Pańskim wyciśnie.

A wszystko się od niewinnej z początku rywalizacji między braćmi zaczęło. Pracę bowiem tak podzielili, że każdy z nich jedną z wież miał wystawić. Ażeby zaś do dzieła obaj się dobrze przykładali, zakład też między sobą uczynili, który z nich pierwszy budowę ukończy. I rzeczywiście, wieże Mariackiej świątyni z dnia na dzień coraz wyższe i piękniejsze rosły, a wraz z nimi serca mieszkańców Krakowa. Współzawodnictwo braci jednakże sprawiło, że okiem coraz bardziej niechętnym raz po raz na się spoglądali, aż wreszcie o zbożnym celu, który pracy ich przyświecać powinien, całkiem zapomnieli.

Gdy jeden w zapamiętaniu piętro za piętrem stawiał, drugi tempa pracy dotrzymyć usiłował. Wreszcie starszy brat więżę swą ukończył i dla większej świetności koroną złocistą ją zwieńczył.

By fakt ten uczcić, młodszego brata na szklanicę wina do gospody zaprosił. Rozmowa się im jednak nie kleiła i wkrótce słowa, coraz głośniej wykrzykiwane, w sprzeczkę się prawdziwą przerodziły. Obydwaj budowniczowie najpierw się umiejętnościami swymi przechwalali, a w końcu także rozmaite błędy w sztuce wzajemnie sobie wytykać zaczęli. Starszy wolne tempo robót młodszego wyśmiewał, a młodszy, dłużnym mu nie pozostając, niedostatecznie mocną konstrukcję wieży bratu wypomniał.

Nagle, ku zgrozie wszystkich obecnych w gospodzie, pośród kłótni owej, starszy brat nóż ze stołu pochwycił i młodszego tak celne w samo serce ugodził, że ten martwy się na ziemię osunął. W afekcie zabójca usiłował wspiąć się na swoją wieżę, by stamtąd rzucić się w dół. Ujęła go jednak straż.

Z powodu później pory nie sposób już było przed oblicze sądu zbrodniarza doprowadzić, więc uradzono, by go na noc w jednej z kaplic nowo wybudowanej Mariackiej świątyni pod kluczem umieścić. Dnia następnego pośpiesznie bratobójcę osądzono i wyrok śmierci na nim wykonano. Żaden też budowniczy stygmatem krwi naznaczonej wieży dokończyć nie chciał, przeto rajcowie miejscy polecieli hełmem ją tylko nakryć.

I tak oto kościół Mariacki, ze swymi dwiema nierównej wysokości wieżami, stał się architektoniczną osobliwością miasta. Zwyczaj się również przez wiele stuleci utrzymał, że skazańcy swą ostatnią przed egzekucją noc w kaplicy kościoła Mariackiego spędzali – tej samej, w której bratobójca na śmierć oczekiwał, dlatego nosiła ona nazwę kaplica więźniów. Nóż, którym zabójca ugodził brata, a raczej jego kopię, do dziś można oglądać pod jedną z gotyckich arkad Sukiennic, by widok jego potomnym uśwadamiał i był dlań przestrogą, do czego niezgoda i zawiść nawet rodzonych braci przywieść może.

Похожие:

Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconУрок английского языка с применением информационных технологий по теме: "Прошедшее простое время"
Познакомить учащихся с образованием прошедшего простого времени: правильных и неправильных глаголов; как о6разуеется отрицательная...
Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) icon13 (239) 27 июля – 10 августа 2008 года
Вашему корреспонденту за прошедшее со дня выхода той газеты время довелось выслушать массу разнообразных оценок – от уважительных...
Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconЛетний математический календарь для учащихся, окончивших 8-б класс школы №254
Летний математический календарь — это летнее задание, рассчитанное на ежедневное занятие математикой во время каникул. Он предназначен...
Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconЗанятие разработано для факультатива по математике
Разрабатываемое учебное занятие соответствует всему курсу геометрии, т к в 7 классе способ доказательства теоремы вводится и на протяжении...
Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconКашеварова А. Время и ничто
Мы называем время, когда говорим: всему свое время. Это означает, что все сущее приходит и уходит во время, уходит в свое время,...
Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconСнято занятие Назначено занятие

Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconСнято занятие Назначено занятие

Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconЗанятие№1 (прошло в субботу 28мая2011г) Задания В1-В7
В1Флакон шампуня стоит 77 руб. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 987 руб во время распродажи, когда скидка составляет...
Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconДокументы
1. /Курс_Сети ЭВМ/Лекции/ЛЕКЦИЯ11.DOC
2. /Курс_Сети...

Занятие 4 Прошедшее время (czas przeszły) iconДокументы
1. /word/WORD1.DOC
2. /word/WORD2.DOC
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов