Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах icon

Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатахНазваниеАналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах
Дата конвертации27.08.2012
Размер38.89 Kb.
ТипДокументы

Аналітичний матеріал. ПРОФСПIЛКИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ.


Упорядковано Свiтланою Свїтовою


Структура професiйних спiлок у США.


Структура робiтничих органiзацiй в Сполучених Штатах дуже складна.

Iснують три типи органiзацiй: квалiфiкованих працiвникiв, загального

типу та виробничi (об'їднують неквалiфiкованих та напiвквалiфiкованих

працiвникiв). Iснують також низовi органiзацiї трьох згаданих вище

типiв. Кожна з них здатна справляти бiльший вплив, нiж будь-де в

iнших захiдних країнах. Низовi органiзацiї квалiфiкованих

працiвникiв, якi в мiських зонах за звичай зливаються в об'їднання

ремiсникiв, бiльш впливовi, нiж загальнонацiональнi асоцiацiї, якi

рiдко коли намагаються розробити загальнонацiональну полiтичну лiнiю.

Низовi органiзацiї загального типу i виробничi органiзацiї також

можуть чинити вплив, але здебiльшого в межах, встановлених їхнiми

нацiональними асоцiацiями, якi розробляють полiтичну лiнiю на

загальнонацiональному рiвнi. Низовi органiзацiї всiх трьох типiв

органiзованi у федерацiї штатiв для того, щоб впливати на

законодавство цих штатiв. Бiльшiсть нацiональних асоцiацiй

органiзовано в Американську федерацiю працi та Конгрес виробничих

профспiлок (АФП-КВП), структуру, яка ї вiдбиттям iсторичних коренiв

американських профспiлок i об'їднуї як квалiфiкованих, так i не

квалiфiкованих робiтникiв. Прагнучи впливати на нацiональне

законодавство, АФП-КВП маї мiцнi зв'язки з демократичною партiїю.


АФП-КВП Американська федерацiя працi i Конгрес виробничих

профспiлок об'їдналися в одну органiзацiю у 1955 роцi. Це об'їднання

покiнчило з майже двома десятирiччями суперництва мiж цими двома

спiлками. Бiльшiсть робiтникiв-членiв профспiлок було об'їднано в

однiй широкiй профспiлковiй органiзацiї, до якої входило 135 спiлок.


Об'їднання спiлок Об'їднання вiдiграють важливу роль у трудових

стосунках

у США. Пiсля злиття АФП-КВП вiдбулося ще 133 злиття спiлок (Дейлi

лейбор рiпорт, 20 березня 1995). Стратегiя об'їднання допомагаї

долати труднощi, пов'язанi iз скороченням чисельного складу спiлок.

Об'їднання сприяють економiї, обумовленiй зростанням масштабiв

виробництва, скорочують вартiсний подвiйний рахунок видаткiв, а також

дозволяють задовольняти спiльнi iнтереси та збiльшувати можливостi

+.!iювання, полiпшувати квалiфiкацiю своїх штатних

працiвникiв i змiцнювати страйковi фонди.
Об'їднання спiлок

вiдбуваються переважно в однiй з трьох форм: об'їднання двох або

бiльше органiзацiй i утворення нової; поглинання однiїї органiзацiї

iншою, як правило бiльшою; або об'їднання двох органiзацiй, коли

кожна з них зберiгаї свою iдентичнiсть. У Сполучених Штатах бiльшiсть

об'їднань мають характер поглинання. За даними "Дейлi лейбор рiпорт"

вiд 20 березня 1995 року, у 1994 роцi об'їдналися такi спiлки: 20 000

працiвникiв Мiжнародної органiзацiї деревообробної промисловостi

Америки, 105 000 працiвникiв Об'їднаної органiзацiї харчових та

комерцiйних пiдприїмств, 80 000 американських членiв спiлки

працiвникiв роздрiбних, оптових та унiверсальних крамниць та багато

iнших.


Дiяльнiсть профспiлок У США профспiлки опiкуються проблемами працi,

такими як

прийняття на роботу, скарги на умови працi, остаточнi й тимчасовi

звiльнення з роботи, дискримiнацiя щодо жiнок та меншин, використання

нових технологiй i гнучкий графiк роботи. Успiхи програм, пов'язаних

з адекватною заробiтною платнею, додатковими виплатами й пiльгами,

тощо, в рiзних країнах рiзнi. В усiх ївропейських країнах

спостерiгаїться схильнiсть урядiв, на якi чинять тиск профспiлки, до

розв'язання складних соцiально-трудових проблем, таких як медичне

обслуговування, законодавчим шляхом. Ця тенденцiя набагато слабша в

США. Опiкування такими соцiальними проблемами полишаї проблеми

професiйного характеру, таку як проблема оплати працi, на улюблену

процедуру профспiлок -- переговори про укладання колективного

договору. Американськi профспiлки, якi дiють на пiдставi норм

Нацiонального закону про трудовi стосунки, обговорюють лише умови

договору, i таке обговорення здiйснюїться разом з керiвництвом

компанiй або, у випадку з державними або мунiципальними службовцями,

з вiдповiдним керуючим справами.


Вибори у профспiлках (витяги з Закону про звiтнiсть i вiдкритiсть у

трудових стосунках вiд 1959 року).


В усiх нацiональних та мiжнародних спiлках вибори повиннi

вiдбуватися кожних п'ять рокiв. В усiх органах, що займають промiжне

положення, таких як генеральнi комiтети, комiсiї у справах

рацiональної органiзацiї працi, об'їднанi комiсiї -- щонайменше кожнi

чотири роки. В низових органiзацiях -- принаймнi раз на три роки.

Всi посадовi особи профспiлок мiсцевого рiвня, всi члени

виконавчих органiв повиннi обиратися таїмним голосуванням з числа

членiв з доброю репутацiїю.

* Всi посадовi особи загальнонацiональних або

мiжнародних профспiлок повиннi обиратися або прямим таїмним

голосуваням з числа членiв або непрямим голосуванням через

представникiв, обраних таїмним голосуванням.

* Професiйнi та iншi члени апарату, якi не визначають

напрямки полiтики i перебувають пiд контролем обраних посадових осiб,

не потребують обрання. _______________________________ * TRADE UNIONS

IN THE UNITED STATES, Compiled by Svitlana SvetovaПохожие:

Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах iconFriconomics фрикономика
При этом в двадцати штатах школам с хорошими показателями или значительными улучшениями этих показателей вручили награды. А в тридцати...
Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах iconРоздатковий матеріал
...
Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах iconРусская диаспора в Соединенных Штатах Америки в первой половине ХХ века
Работа выполнена на общеуниверситетской кафедре истории Московского гуманитарного университета
Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах iconТесты, используемые для диагноза вич-инфекции не точны. Доктор медицины Роберто А. Джиралдо
Европе, Южной Америке и Соединенных Штатах. Независимый исследователь в области спида в течение последних 15 лет, недавно опубликовавший...
Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах iconДве недели в Соединенных Штатах Америки
Первые встречи с педагогами школы №146 города Нью-Йорка, района Манхеттен, прошли 20 апреля 1994 года. Дискуссию по теме Специальное...
Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах iconГрустный год Вилле Вало
В субботу на главной сцене фестиваля Провинссирок выступала только что прилетевшая на частном самолете со швецкого феста Хултсфред...
Аналітичний матеріал. Профспiлки у сполучених штатах iconГрустный год Вилле Вало
В субботу на главной сцене фестиваля Провинссирок выступала только что прилетевшая на частном самолете со швецкого феста Хултсфред...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов