Федерації профспілок україни icon

Федерації профспілок україниНазваниеФедерації профспілок україни
страница1/4
Дата конвертации27.08.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


БІЗНЕС ПЛАН
ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА “КИЇВЛАН”
Виконали студенти: Баланюк Юлія

Мороз Марина

Цигульська Юлія

Кашиця Христина

Драган Михайло

Миколюк Олександр

Ніколаєнко Віталій

Чорненко Валерій


КИЇВ – 2009 рік


Зміст


Резюме

1 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

2 АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ

3^ ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.1. Товари і послуги

3.2. Приміщення й устаткування

4 ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

4.1. Місцезнаходження фірми

4.2. Опис виробничого процесу

4.3. Необхідне устаткування і виробнича потужність

4.4. Постачальники і ціни на сировину й устаткування

4.5. Оцінка можливих витрат виробництва

5^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

5.1. Форма власності і структура фірми

5.2. Організаційна структура управління фірмою

5.3. Робоча сила, не зв'язана з управлінням. Кадрова політика фірми

6^ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

6.1. Визначення точки беззбитковості

6.2. Джерела і використання коштів

7 ОЦІНКА РИЗИКУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТРАХУВАННЯ

Резюме

Мета бізнесу. Даний проект являє собою створення нового підприємства, шляхом реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з трьома засновниками й участю позикового капіталу у формі лізингу чи кредиту на покупку устаткування в сфері надання послуг доступу до Інтернет, веб-хостингу і веб-дизайну. У виробництві планується використовувати серверну техніку Cisco Systems, Intel, Transcend, Oracle, Motorola, Lucent Technologies, що забезпечать високу надійність послуг та в перспективі знизити вартість послуг до максимально можливого рівня за рахунок завоювання 75% Інтернет-користувачів в регіоні. Передбачається здійснити розгортання бізнесу-проекту протягом 6 років, (у тому числі 6 місяців – підготовча стадія) із середньорічною чисельністю персоналу в– 12 чоловік. Для успішної реалізації проекту необхідно забезпечити виторг не менш 1082800 грн. у перший рік реалізації проекту. Прогноз рівня попиту показує, що до кінця 5-го року виторг можна буде збільшити до 6 млн. грн. Необхідна виробнича площа – 80 кв.
метрів - приміщення під офіс, 50 кв. метрів – приміщення під склад. Приміщення планується узяти в оренду.

Можливості бізнесу і стратегія реалізації. В даний час ринок Інтернет-послуг розвивається високими темпами і Інтернет-провайдер буде користуватися популярністю, тому що Інтернет став невід'ємною частиною життя будь-якої родини. Потенційними споживачами фірми є постійно проживаюче населення міста Києва. Потенційна місткість ринку складе 250 клієнтів для послуг інтернет-хостингу, 7500 клієнтів – для послуг Інтернет-доступу, 450 клієнтів – для послуг веб-дизайну. Крім того, послуги, ринок яких перебуває в стадії формування, будуть користатися великим попитом з ростом добробуту населення. Основною стратегією конкурентоздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів. Прогнозована частка ринку проектованої фірми в перший рік складе близько 10-15%.

Конкурентні переваги. В даний час ринок Інтернет розвивається досить високими темпами, проте ще недостатньо сформувався. У даний момент на ринку Києва працюють близько 10 фірм, що надають Інтернет-послуги, причому найбільш великими і потенційно серйозними конкурентами є лише 2-3 фірми. Слід зазначити, що устаткування практично усіх фірм значно застаріло, є малопродуктивним і, найчастіше не дозволяє одержувати послуги високої якості.

Крім того, у Києві не існує великого спеціалізованого центра по наданню комплексних Інтернет-послуг.

Основними конкурентними перевагами даного проекту є:

 1. використання нового високопродуктивного обладнання;

 2. основною стратегією конкурентоздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів;

 3. зниження витрат за рахунок високої продуктивності устаткування, підвищення якості обслуговування, зниження цін, більш повного задоволення споживачів за рахунок розширення спектра послуг і введення гнучкої системи знижок;

 4. обладнання великого павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент Інтернет-послуг і стане Інтернет-центром.

Фінансові ресурси, необхідні для здійснення проекту складають 1200000 грн., у тому числі власні кошти ініціаторів проекту 500000 грн. і кредит у розмірі 700000 грн. за ставкою 34 % річних. Іншу суму планується одержати шляхом придбання 2-х серверів із супутниковими ресіверами (120 тис. грн.) по лізингу. Лізингові платежі будуть здійснюватися щорічно. Бажана сума оплати послуг лізингу складає 50% від вартості устаткування (60 тис. грн.).

Бажана організаційно-правова форма реалізації проекту – товариство з обмеженою відповідальністю.

Коротка характеристика підприємства

^ 1.1. Повна та скорочена назва підприємства: ТзОВ “КиївЛан”.

1.2. Юридична адреса: Україна, місто Київ, вул. Гонгадзе (Центр побутового обслуговування). Банківські реквізити: розрахунковий рахунок – 1231910034063 у Київському управлінні “Кредит-банку Україна”. МФО – 503456, телефон: 277-29-29, факс: 277-29-29.

Місцезнаходження офісу: Україна, місто Київ, вул. 40-річчя Жовтня 96

1.3. Код: за ЗКПО 32371556.

1.4. Номер та дата державної реєстрації: ТзОВ “КиївЛан” є новоствореним малим підприємством, яке діє на основі державної реєстрації №228.

^ 1.5. Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю, засноване на приватній власності, у якому засновники мають право розпоряджатися рухомим та нерухомим майном підприємства в межах частки, затвердженої в установчому договорі підприємства. У разі невдачі засновник несе повну відповідальність за стан підприємства.

1.6. Засновники: Петров А. В., Сидорова М.В., Іванов О.В.

1.7. Структура управління: Вищим органом управління є збори засновників, які складаються з засновників або їх представників. Засновники володіють кількістю голосів пропорційно до розміру їх частки в статутному фонді. Вищим виконавчим органом, який забезпечує поточне управління діяльністю підприємства є директор, який призначається зборами засновників. Директор самостійно вирішує всі питання поточної діяльності, крім питань, які належать до виключної компетенції зборів засновників. Установчі збори здійснюють нагляд і контроль за діяльністю підприємства.

^ 1.9. Спеціалізація діяльності: Інтернет-послуги.

1.10. Керівники підприємства та їх службові телефони:

Директор ТзОВ “ КиївНет ” – Петров А.В., тел. 277-29-32;

Технічний директор – Сидорова М.В., тел. 277-29-33.

Аналіз ситуації на ринку

В даний час ринок Інтернет-послуг розвивається досить високими темпами, даний вид послуг буде користатися популярністю, тому що Інтернет став невід'ємною частиною життя людей.

Потенційними споживачами фірми є постійно проживаюче населення міста. На кінець 2001 року в населення Києва склало приблизно 2 млн. чоловік. Динаміка приросту населення свідчить про неблагополучну демографічну ситуацію в місті: якщо в 1990 році загальний приріст населення (природний і міграційний) складав 177,2 тисяч чоловік, то з 1995 року він практично відсутній. З усіх фізичних осіб міста користатися послугами фірми будуть, імовірніше всього, молодь, а також інше працездатне населення у віці до 50 років. Частка людей у працездатному віці дуже велика і складає 61,2%, тобто більш половини населення регіону. Таким чином, цільовим сегментом є молодь та працездатне населення віком до 50 років. Виходячи з цього, можна приблизно визначити місткість ринку Інтернет-послуг. У місті проживає приблизно 500 тис. родин і приблизно 15000 суб’єктів підприємницької діяльності. Крім того, послуги Інтернету, поки користуються невеликим попитом, але з ростом добробуту будуть користатися значним попитом у населення. Припускаючи, що в зв'язку з низьким рівнем доходів населення лише близько 60% потенційних споживачів зможуть дозволити собі користатися Інтернет-послугами, потенційний обсяг продажів серед фізичних осіб складе близько 850 тис. у рік. З огляду на, те що в останні роки спостерігаються негативні тенденції приросту населення і зміни у віковій і соціальній структурі населення для прогнозування обсягів попиту необхідно щорічно відслідковувати демографічні і соціальні процеси в місті.

В даний час на ринку Інтернет-послуг у місті працюють 15 фірм, що надають послуги Інтернет-провайдингу, послуги веб-дизайну (20 фірм), веб-хостингу (14).

Для оцінки порівняльних переваг фірм-конкурентів можна використовувати метод сегментації ринків по основних конкурентах.

Цю інформацію зручно представити у вигляді таблиці:


Фактори

конкурентноспроможності

КиївЛАН

Головні конкуренти

Оптіма

ВОЛЯ

Укртелеком

 1. Інтернет-доступ

1.1 Якість

4

3

4

2

1.2 Асортимент послуг

4

4

3

3

1.3 Рівень сервісного обслуговування

5

2

4

3

 1. Ціна послуг

2.1 Продажна

4

4

3

3

2.2 Процент знижки з ціни

4

4

3

2

 1. Просування послуг на ринку

4.1 Реклама

4

4

2

4

4.2 Індивіуальний продаж:

4.2.1 стимулювання споживачів

4

4

2

4

4.2.3 Демо-показ послуг

4

3

2

4

4.2.4 Підготовка персоналу збутових служб

3

3

2

2

Загальна кількість балів

36

31

25

27Таблиця, що наведена вище, була отримана шляхом узагальнення думок трьох експертів, у якості яких виступали економіст – маркетолог створюваного підприємства; генеральний Директор аудиторської фірми; головний фахівець інвестиційного відділу комерційного банку. Кожен фактор у таблиці одержав оцінку від 0 (найбільш слабкі позиції) до 5 (домінуючі позиції). Оцінки проставлялися в кожному зі стовпців таблиці, а потім сумувалися. З приведеної таблиці видно, що найбільш сильним конкурентом буде виступати компанія “Оптіма”, хоча інтегральна оцінка проектованої фірми вище, що зв'язано з передбачуваним введенням знижок на продукцію, підвищенням рівня обслуговування. Слабкими сторонами проектованої фірми є слабке охоплення ринку, недостатність досвіду роботи і більш низька норма прибутку за рахунок більш низьких цін.

У таблиці представлені найбільш серйозні конкуренти, що займають значні частки ринку збуту. Відповідно до експертних оцінок фірми "Укртелеком" і "ВОЛЯ" займають близько 60% ринку збуту. Таким чином, у даній ситуації ринок Інтернет-послуг можна охарактеризувати як ринок олігополії, тому що на ринку існують лише кілька великих фірм-лідерів. Основною стратегією конкурентоздатності проектованої фірми буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і підвищенні рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширенню обсягу продажів.

Прогнозована частка ринку проектованої фірми в перший рік складе близько 10-15 %.


Опис інвестиційного проекту

2.1. Товари і послуги

Фірма планує надавати наступні послуги:

1. Доступ до мережі Інтернет через телефонну мережу;

2. LAN-доступ до Інтернет;

3. Радіо-Інтернет;

4. Веб-дизайн;

5. Веб-хостинг;

6. Реєстрація доменних імен;

7. Надання послуг e-mail, v-mail та Інтернет-телефонії.

На сьогоднішній день на ринку працюють фірми, що надають аналогічні послуги, однак, основними недоліками конкурентних товарів і послуг є стабільно високі ціни, а також низька якість послуг. Основними перевагами проектованої фірми є: можливість зниження собівартості і цін, підвищення якості за рахунок використання нового обладнання, розширення асортименту послуг. Проектується устаткування великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане Інтернет-центром.

2.2. Приміщення й устаткування

Проектується використання наступного виробничого устаткування:

    1. Маршрутизатор Sisco 3640;

    2. Хостинг-сервер Server Board Intel STL2, 2 x PIII 1GHz, HDD 2x40Gb, 1.5Gb Transcend, Linux RedHat 7.1, Apache 1.3.19, PHP 4.0.6, MySQL 3.23.36.

    3. Хостинг-сервер SuperMicro P3TDL3 with adaptec SCSI 510, 2 x PIII 1GHz, HDD SCSI-160 IBM 36.2Gb, DIMM 2x512Mb SDRAM ECC PC-133, Linux RedHat 7.1, Apache 1.3.20, PHP 4.0.6, MySQL 3.23.42.

    4. DNS-сервер Celeron 700, HDD 40Gb, UDMA100 IDE RAID, RAM 256Mb PC133, Linux Slackware 7.2, Bind 9.1.2.

    5. Біллінг-сервер Celeron 700, HDD 20Gb, UDMA100 IDE, RAM 128Mb PC133, FreeBSD 4.2 - Stable, NetFlow Collector.

    6. HP NetServer, RAM 128Mb, SCSI, OpenBSD 2.9

Необхідна виробнича площа – 80 кв. метрів - приміщення під офіс і приміщення під склад – 50 кв. метрів. Приміщення планується взяти в оренду.

Виробничий план

3.1. Місцезнаходження фірми

Специфіка діяльності в сфері надання Інтернет-послуг вимагає особливої уваги до місця розташування майбутньої фірми. Необхідно, щоб його місце розташування було як можна більш зручним для жителів міста – його потенційних клієнтів. У той же час, необхідно враховувати також і місце розташування конкурентів, а також вартість і наявність необхідних площ у даному районі. З метою виявлення найбільш вдалого місця розташування Інтернет-центра були оцінені переваги і недоліки місця знаходження майбутньої фірми на декількох центральних вулицях міста.

Було виявлено, що найбільш вигідним місцем розташування буде Україна, місто Київ, вул. 40-річчя Жовтня 96. Передбачається взяти приміщення розміром 130 кв. метрів в оренду. Договір оренди передбачає щомісячну орендну плату в розмірі 5000 гривень, у тому числі прибиральниця і комунальні платежі.

3.2. Опис виробничого процесу

Виробничий процес надання Інтернет-послуг складається з наступних операцій:

       1. Реєстрація нового абонента;

       2. Вибір варіанту під’єднання до мережі;

       3. Вибір тарифного плану;

       4. Надання послуг веб-дизайну, веб-хостингу.

Реєстрація абонента займає від 7 до 20 хв в залежності від виду підключення.

Послуги фірми досить диференційовані, тому досить важко скласти єдину схему технологічного процесу.


3.3. Необхідне устаткування і виробнича потужність

Таблиця 3.1.

Необхідне основне і допоміжне устаткування, його вартість на 2009 р.

Найменування обладнання

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн..

Основне устаткування:^ Маршрутизатор Sisco 3640

1

120000

DNS-сервер

1

1000

^ HP NetServer

2

5000

Допоміжне устаткування:принтер

1

1000

меблі
10000

комп’ютер Pentium IV HT

5

25000

РАЗОМ, вартість основного та виробничого устаткування
162000


3.4. Постачальники і ціни на сировину й устаткування

Проектується, що основними постачальниками необхідних ресурсів будуть фірми:

1. Інтел-Україна м.Київ;

2. Міротел м.Київ;

3. Алекса-Інтернет м. Київ;

4. Sisco Systems Europe м. Амстердам, Нідерланди;

5. EOL м. Стокгольм, Швеція.

Фірми, розташовані в місті Києві будуть поставляти супутні товари, фірми в Амстердамі та Стокгольмі будуть поставляти основні видаткові матеріали. Так як видаткові матеріали виробляються за рубежем, то ціни на них залежать від курсу долара стосовно національної валюти, зважаючи на це в системі керування запасами варто передбачити зміну нормативу запасів в залежності від очікуваного підвищення (зниження) курсу долара стосовно гривні. Планується, що постачання видаткових матеріалів будуть здійснюватися один раз на місяць. Виходячи з інтервалу між постачаннями розраховується поточні, страхові і транспортні норми запасів. Середня норма запасів для підприємства встановлюється в розмірі 11 днів.

Встановлення цін буде здійснюватися методом "витрати плюс прибуток", з урахуванням величини очікуваного попиту і поводження конкурентів. З метою розширення ринку збуту і стимулювання попиту на товари і послуги планується встановлення мінімальних надбавок у ціні на послуги (у межах 5% до повної собівартості). Ціни на послуги будуть розраховуватися виходячи з рівня попиту і витрат та цільового прибутку. Головним елементом цінової політики фірми має стати введення комп'ютерного обліку всіх клієнтів фірми з метою надання накопичувальних знижок з ціни. Це дозволить залучати і зберігати постійних клієнтів та стабілізувати обсяг попиту.

3.5. Оцінка можливих витрат виробництва

З метою спрощення розрахунків всі ресурси фірми були умовно поділені на чотири групи: Інтернет-доступ, веб-хостинг, веб-дизайн та інтернет-маркетинг. До групи "Інтернет-доступ" відносяться всі види доступу до мережі Інтернет. За основну калькуляційну одиницю в групі "веб-хостинг" було взято віртуальний дисковий простір розміром 20 Мб зі всіма сервісами. Основною калькуляційною одиницею в групі "веб-дизайн" є розроблений веб-сайт. До Інтернет-маркетингу відносяться послуги реклами в Інтернет.

Розрахунки витрат проводилися виходячи із середніх цін на ресурси у передбачуваних постачальників на момент розробки бізнес-плану в умовних одиницях (доларах США) і перераховувалися в гривні за поточним курсом – 8,0 грн. за 1 долар США.

  1   2   3   4Похожие:

Федерації профспілок україни iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу випускна робота бакалавра

Федерації профспілок україни iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни
Місце проходження практики тов «Теплологістік», яке являється структурним підрозділом холдингової компанії тов «утс інжиніринг»....
Федерації профспілок україни iconФедерації профспілок україни
Передбачається здійснити розгортання бізнесу-проекту протягом 5 років, із середньорічною чисельністю персоналу в– 12 чоловік. Необхідна...
Федерації профспілок україни iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві тов ра «ad-world»...
Федерації профспілок україни iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві тов ра «ad-world»...
Федерації профспілок україни iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві тов ра «ad-world»...
Федерації профспілок україни iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни маркетингове дослідження Ринку автомобілів bmw виконав: Миколюк О. А. Викладач: Гордєєва Т. Ф. Київ-2008 Зміст
Україні компанія «авт баварія», що є офіційним імпортером вм в Україні. За минулий час успішно розвита дилерська мережа, налагоджені...
Федерації профспілок україни iconЗакон україни про громадянство України ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 13, ст. 65 )
України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань...
Федерації профспілок україни iconМитний кодекс України
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Федерації профспілок україни iconЗакон україни про об’єднання громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 34, ст. 504) ( Вводиться в дію Постановою вр
Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов