Документы icon

ДокументыНазваниеДокументы
Дата конвертации27.08.2012
Размер1.06 Mb.
Типархив
1. /Шпоры/~$Назва.doc
2. /Шпоры/ГОСС/В_ДПОВ_Д_.doc
3. /Шпоры/ГОСС/Вопрос_ к госу3.doc
4. /Шпоры/ГОСС/Маркетингова товарна пол_тика.doc
5. /Шпоры/ГОСС/Ответы Андрей МПК.doc
6. /Шпоры/ГОСС/Питання до ДЕК 1.doc
7. /Шпоры/ГОСС/вопрос к госуь4.doc
8. /Шпоры/ГОСС/вопроси к госуь1.doc
9. /Шпоры/ГОСС_2/10/Конкурентоспроможн_сть товару сутн_сть, п_дходи до оц_нювання.doc
10. /Шпоры/ГОСС_2/10/Основн_ модел_ комун_кац_й.doc
11. /Шпоры/ГОСС_2/10/Ц_ноутворення на промисловому ринку.doc
12. /Шпоры/ГОСС_2/12/Канали товароруху та показники, що хх характеризують.doc
13. /Шпоры/ГОСС_2/12/Орган_зац_я маркетинговох д_яльност_ на п_дприємств_.doc
14. /Шпоры/ГОСС_2/12/Особливост_ маркетингу послуг.doc
15. /Шпоры/ГОСС_2/13/_нфраструктура товарного ринку склад _ роль.doc
16. /Шпоры/ГОСС_2/13/Життєвий цикл товару..doc
17. /Шпоры/ГОСС_2/13/Стил_ кер_вництва. Модель Блейка _ Мутона.doc
18. /Шпоры/ГОСС_2/14/Американська, японська _ зах_дноєвропейська школи менеджменту.doc
19. /Шпоры/ГОСС_2/14/Значення _ вплив матер_ально-техн_чного забезпечення на результати д_яльност_ п_дприємств.doc
20. /Шпоры/ГОСС_2/14/Основн_ елементи маркетингових комун_кац_й.doc
21. /Шпоры/ГОСС_2/17/Маркетингове середовище ф_рми.doc
22. /Шпоры/ГОСС_2/17/НОрмативно правовая база.doc
23. /Шпоры/ГОСС_2/17/Створення рекламних звернень.doc
24. /Шпоры/ГОСС_2/17/маркет серидов 2.doc
25. /Шпоры/ГОСС_2/17/нормат база 2.doc
26. /Шпоры/ГОСС_2/18/_нформац_йне забезпечення управл_ння маркетингом.doc
27. /Шпоры/ГОСС_2/18/Планування _ розробка продуктових _нновац_й.doc
28. /Шпоры/ГОСС_2/18/Ц_на як _нструмент маркетинговох пол_тики.doc
29.
/Шпоры/ГОСС_2/19/Методи ц_ноутворення.doc
30. /Шпоры/ГОСС_2/19/Основн_ положення М_жнародного кодексу маркетингових досл_джень ESOMAR.doc
31. /Шпоры/ГОСС_2/19/Основн_ поняття маркетингу та хх характеристика.doc
32. /Шпоры/ГОСС_2/20/Переваги та недол_ки роботи з громадськ_стю.doc
33. /Шпоры/ГОСС_2/20/Товарн_ марки поняття, види, засоби п_дтримання життєд_яльност.doc
34. /Шпоры/ГОСС_2/21/Виб_рков_ досл_дження сутн_сть та методолог_я.doc
35. /Шпоры/ГОСС_2/21/Основн_ принципи _ ц_л_ маркетингу.doc
36. /Шпоры/ГОСС_2/21/Поняття ринку та його класиф_кац_я.doc
37. /Шпоры/ГОСС_2/22/ПОл_тична реклама та _х особливост_.doc
38. /Шпоры/ГОСС_2/22/Роль _ функц_х товарних б_рж.doc
39. /Шпоры/ГОСС_2/22/Товар та його р_вн_.doc
40. /Шпоры/ГОСС_2/23/Документ Microsoft Word.doc
41. /Шпоры/ГОСС_2/23/Класиф_кац_я маркетингу.doc
42. /Шпоры/ГОСС_2/23/Планування процесу маркетингових досл_джень.doc
43. /Шпоры/ГОСС_2/24/М_стк_сть та частка ринку сутн_сть, методи визначення.doc
44. /Шпоры/ГОСС_2/24/Роль прямого маркетингу в маркетингових комун_кац_ях.doc
45. /Шпоры/ГОСС_2/26/Маркетинг в некомерц_йнох сфер_.doc
46. /Шпоры/ГОСС_2/26/Орган_зац_я ефективного персонального продажу.doc
47. /Шпоры/ГОСС_2/26/ризики ринку.doc
48. /Шпоры/ГОСС_2/3/Системи якост_ ISO -9000 та TQM.doc
49. /Шпоры/ГОСС_2/4/Класиф_кац_я маркетинговох _нформац_х.doc
50. /Шпоры/ГОСС_2/4/макро середовище маркетингу.doc
51. /Шпоры/ГОСС_2/5/Досл_дження повед_нки покупц_в на споживчому ринку.doc
52. /Шпоры/ГОСС_2/5/Методи _ знаряддя збирання первиннох _нформац_х.doc
53. /Шпоры/ГОСС_2/5/Принципи, методи _ функц_х управл_ння.doc
54. /Шпоры/ГОСС_2/6/Застосування теор_х комун_кац_й у маркетингу.doc
55. /Шпоры/ГОСС_2/6/Комплекс маркетингу.doc
56. /Шпоры/ГОСС_2/7/Анал_з ринкових можливостей п_дприємства.doc
57. /Шпоры/ГОСС_2/7/Принципи товарознавства.doc
58. /Шпоры/ГОСС_2/7/Фактори, що визначають ц_нову пол_тику.doc
59. /Шпоры/ГОСС_2/8/Показники конкурентоспроможност_ за нормативними, техн_чними _ економ_чними параметрами.doc
60. /Шпоры/ГОСС_2/8/Сегментац_я ринку _ позиц_онування товару.doc
61. /Шпоры/ГОСС_2/8/планування новох продукц_х.doc
62. /Шпоры/ГОСС_2/9/Концепция маркетинга Котлер.doc
63. /Шпоры/ГОСС_2/9/Суть планування, його види та етапи зд_йснення.doc
64. /Шпоры/ГОСС_2/9/Товарна пол_тика в м_жнародному маркетингу.doc
65. /Шпоры/Назва.doc
1 Виникнення та етапи розвитку маркетингу
1 Сутність І роль ціни у сучасній економіці
Маркетингова товарна політика, проммаркетинг, управління якістю
1. Застосування теорії комунікацій у маркетингу
Питання до дек (4 курс)
1 Маркетингові дослідження: сутність, мета проведення, типи, роль в управлінні маркетингом
№1 Виникнення та етапи розвитку маркетингу
Конкурентоспроможність продукції
Основні моделі комунікацій
Маркетингова цінова політика
Канали товароруху
Організація маркетингу
Послуги. Їх основні характеристики
Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в ринковій економіці
Концепція жцт пов'язує обсяги збуту товару, прибутки, маркетингові стратегії з особливостями кожного окремого етапу ринкового життя товару
Принципів, норм, методів І прийомів впливу на підлеглих з метою ефективного здійснення управлінської діяльності та досягнення поставлених цілей
3. 1 Особливості американської моделі управління
10. Економічне значення матеріально-технічного забезпечення підприємства
Це спеціальна форма комунікації, спрямована на
Висвітлено питання актуальності організації та проведення дослідження маркетингового середовища підприємства
Нормативно-правова база маркетингу
Створення рекламних звернень
Маркетингове середовище підприємства
Закон України "Про підприємництво" від 10. 03. 92 р. Закон України "Про підприємства в Україні" від 19. 03. 91 р. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 12. 04. 92 р. Закон України "Про захист прав споживачів" від 02. 91 р
1 Показники ефективності використаної маркетингової інформації
Планування нової продукції та розробка товару
Ціна як інструмент маркетингової політики
4 Методи прямого ціноутворення
Вимоги, які потрібно виконувати
Маркетинг-це комбінація чинників, що їх необхідно враховувати орієнтуючи роботу, які мають характер продажу або діяльність, що сприяє продажу. ( 1911р. Батлер І Шоу). Маркетинг
Переваги та недоліки роботи з громадськістю
Товарні марки та упаковка
Організація вибіркових досліджень
Принципи маркетингу
Загальне поняття ринку І класифікація ринків
Політична реклама та її особливості
Роль І функції тб в ринковій економіці
Класифікація товарів за сферою застосування
Концепція маркетингового дослідження докладне визначення змісту предмета дослідження‚ загальна постановка задачі в межах даного дослідного задуму, вироблення початкового уявлення про ціль І проблематику дослідження‚ формування робочої гіпотези
Класифікація маркетингу
Концепція маркетингового дослідження докладне визначення змісту предмета дослідження‚ загальна постановка задачі в межах даного дослідного задуму, вироблення початкового уявлення про ціль І проблематику дослідження‚ формування робочої гіпотези
Прогноз кон’юнктури товарного ринку це об’єктивне ймовірнісне судження про динаміку його найважливіших характеристик та їх альтернативні варіанти за умови справдження певних припущень
Роль прямого маркетингу в маркетингових комунікаціях
Маркетинг в некомерційної сфері: теоретичний аспект
Організація ефективного персонального продажу
Призвести до значних втрат доходу від реалізації
Принципи загального керування якістю виникли на основі результатів роботи у сфері підвищення якості продукції в Європі, Америці І Японії
Класифікацію маркетингової інформації подано в табл. 5
До них належать
Комплексне дослідження ринку
Цілі дослідження бувають
Застосування теорії комунікацій у маркетингу
Комплекс маркетингу
Частка ринку
Основні задачі товарознавства
На рішення в області ціноутворення впливають як внутрішні, так І зовнішні фактори
Конкурентоспроможність товарів
Сегментація ринку І позиціонування товару
Планування продукції
Концепция маркетинга Котлер
• прогнозування перспектив розвитку маркетингової діяльності підприємства
Інструментів, методів, прийомів, підходів щодо товару, ціни, просування, каналів розподілення, використання яких має на меті формування конкурентних переваг на цільовому сегменті або певному зарубіжному ринку
2 питання 1-го білетуПланРазместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов