Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології icon

Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філологіїНазваниеФразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології
Дата конвертации27.08.2012
Размер84.61 Kb.
ТипДокументы

Інформаційний лист № 1


Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів


Таврійський національний університет імені В. І. ВернадськогоФакультет української філології

_________________________________________________________________


Шановні колеги!


Комісія зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів, факультет української філології Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (Україна, Крим) запрошують Вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Фразеологія і мовна гра», яка відбудеться в Сімферополі – Алушті 10–14 вересня 2012 р.


Проблематика Конференції:

• Філософські, етнопсихолінгвістичні основи дослідження фразеології в контексті мовної гри.

• Гра, мова, фразеологія: теоретичний і практичний аспекти.

• Структура семантики мовних ігор як структура семантики можливих світів і фразеологічна ідеографія.

• Семантичний простір фразеології і мовна гра в синхронії та діахронії.

• Фразелогічні аномалії як мовна гра і поле нормативності.

• Фразеологічний каламбур як вид мовної гри.

• Фразеологізація і дефразеологізація в аспекті мовної гри.

• Фразеологічна неологія крізь призму мовної гри.

• Проблеми типологічного вивчення фразеології в аспекті мовної гри.

• Системність гри слів як проблема фразеологічного перекладу.

• Фразеологізм і мовна гра в дискурсивно-когнітивному просторі.

• Мовна гра: стереотип і фразеотворчість.

• Відображення мовної гри в діалектній фразеології.

• Роль мовної гри в репрезентації фразеологічної етнокартини світу.

• Фразеологія в дзеркалі мовної гри й проблеми лінгводидактики.

• Відображення фразеології в аспекті мовної гри в комп’ютерній лінгвістиці.


Умови участі в конференції:


Мови конференції: слов’янські.


Тривалість доповідей на пленарних засіданнях – до 15 хв., на секційних засіданнях – до 10 хв.


Тематика доповідей пленарних засідань формується оргкомітетом.


Організаційний внесок становить 85 ЄВРО для учасників із Європи, 70 ЄВРО для учасників із СНД, 40 ЄВРО для учасників із України. У вартість внеску входять: публікація, культурна програма.


Культурна програма Конференції включає:

екскурсії в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського: Ботанічний сад, Зоологічний музей, Музей рідкісної книги, Центр корекції функціонального стану людини;

екскурсії по Криму: Лівадійський, Массандрівський, Воронцовський палаци.Проїзд, харчування та проживання оплачують учасники конференції або заклади, що відрядили їх.

Вартість проживання на оздоровчій базі університету в Алушті становить за добу:

– 10 ЄВРО (місце в двомісному номері без зручностей);

– 20 ЄВРО (місце в двомісному номері підвищеної комфортності).

Зовсім поруч із базою знаходяться сучасні приватні пансіонати (для бажаючих), проживання в яких становить від 50 до 200 ЄВРО за добу.


Реквізити для оплати участі в Конференції будуть повідомлені в Інформаційному листі № 2 про внесення доповіді до програми та публікацію статті.


Заявки на участь у конференції, а також матеріали для публікації (стаття в електронному варіанті) просимо надсилати на одну з електронних адрес членів оргкомітету:

^ Андрейченко Оксана Іванівна – заступник декана з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент.

Тел.: (099) 349 77 15 (мобільний МТС); (098) 349 00 90 (мобільний Київстар).

E-mail: oksana1_24.ua@mail.ru.

Савченко Любов Василівна – завідувач кафедри культури української мови, кандидат філологічних наук, доцент.

Тел.: (050) 650 56 29 (мобільний МТС), (096) 398 64 88 (мобільний Київстар).

E-mail: lubov29@bk.ru.

Щербачук Лідія Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Тел.: (050) 108 28 42 (мобільний МТС); (098) 471 37 45 (мобільний Київстар).

E-mail: lidiya-ark035@yandex.ru.


Термін подачі заявок – до 1 квітня 2012 р.


Схвалені оргкомітетом і редакційною колегією Конференції матеріали будуть опубліковані до початку конференції в науковому журналі «Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского» (Серия «Филология. Социальные коммуникации»), зареєстрованому Вищою атестаційною комісією України. Видавничі вимоги – в додатку. Учасники конференції, які не мають наукового ступеня, повинні подати рецензію наукового керівника.


^ Остаточний термін подачі текстів доповідей (статті) – до 1 червня 2012 року.


Переконливо просимо дотримуватися встановлених термінів подачі заявки й текстів матеріалів, а також видавничих вимог.


Сердечно запрошуємо взяти участь у роботі Конференції.


З повагою

співголови Оргкомітету

проф. Валерій Мокієнко

проф. Харрі Вальтер

проф. Юрій Прадід


^ Координатор конференції − декан факультету української філології, завідувач кафедри українського мовознавства, доктор філологічних наук, професор Прадід Юрій Федорович. Тел.: (0-652) 63-88-35 (деканат); (050) 49 89 333 (мобільний МТС), (098) 394 40 33 (мобільний Київстар). E-mail: pradid1@rambler.ru


^ Анкета-заявка учасника


Прошу включити мою доповідь до програми Міжнародної наукової конференції «Фразеологія і мовна гра», яка відбудеться 10-14 вересня 2012 р.

у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського.

Місце проведення: м. Сімферополь – м. Алушта


Прізвище, ім’я (повністю)
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Учене звання
Службова / домашня адреса
Телефон із кодом міста
Адреса електронної пошти (обов’язково)
Форма участі (очна/заочна)
Тема доповіді
Секція (напрям)
Потреба в готелі: так/ні.

Якщо так, то вказати бажану вартість і термін проживання

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

Обсяг статті: від 5 до 10 сторінок.

Сторінка: текстовий редактор, починаючи з 7.0; формат А 4; поля: ліворуч, праворуч, угорі – 2,5 см, внизу – 3,5 см, абзацний відступ – 1, 25 см.

Текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Ілюстративний матеріал друкується курсивом без лапок, значення слів, виразів тощо брати в лапки (“”). Треба чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-). Бібліографічні посилання подаються в алфавітному порядку й оформлюються цифрами у квадратних дужках [5, с. 356]; за умови використання спеціальних шрифтів – слід подати їх в електронній версії.

^ Структура статті: актуальність, постановка проблеми, мета дослідження, завдання, виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки, перспектива подальшого дослідження в даному напрямі.

Рядки: 1-й рядок: ліворуч – номер УДК (кегль 14, напівжирний курсив);

2-й рядок: відцентрована назва статті великими літерами (кегль 14, напівжирний шрифт);

3-й рядок: ім’я та прізвище автора (кегль 14, напівжирний курсив);

4-й рядок: відцентрована назва навчального закладу, місто, країна (мовою публікації, кегль 14, напівжирний курсив).


Через рядок: по ширині без абзацу анотація, ключові слова мовою оригіналу (кегль 12, інтервал 1).

Через рядок: ^ Текст статті (набирається без переносів).

Через рядок: Джерела і список літератури (оформляється в алфавітному порядку відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії України).

Через рядок: прізвище, ім’я автора, назва статті, анотація та ключові слова українською / російською та англійською мовами (кегль 12, інтервал 1).


^ За точність викладених фактів, цитат і посилань несуть відповідальність автори.

Редколегія залишає за собою право повернути матеріали на доопрацювання чи відхилити їх, якщо вони не відповідають вимогам.


ЗРАЗОК


УДК 811. 161. 2’282. 2 (477. 52/6)


^ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ‘ПИЯЦТВО’ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ


Віктор Ужченко


Луганський національний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка, Луганськ, Україна


У статті на матеріалі східнослобожанських говірок зроблена спроба простежити внутрішньоструктурні й семантичні зв’язки фразеосемантичного поля ‘пияцтво’, виокремити в ньому домінальні сегменти й показати динаміку їхніх репрезентантів.

Ключові слова: фразеосемантичне поле, діалектна фразеологія, ареалізми, пияцтво.


Текст.

^ Список літератури й джерел


  1. Аркушин Г. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині / Г. Аркушин. – Луцьк-Люблін : Вид-во “Волинська обласна друкарня”, 2005. – 198 с.

  2. Григоренко Т. В. Етнографічна лексика і фразеологія у складі літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Тетяна Володимирівна Григоренко. – К., 2005. – 19 с.

  3. Мокиенко В. М. Русский пьяница в словарном освещении / В. М. Мокиенко // Русский алкословарь-справочник или Веселая наука выпивать : учебные материалы по социолингвистике / Х. Вальтер (рук.), Е. Альварт, О. Вовк, Г. Киллат, Л. Могучая, К. Пралат, Т. Руд, Р. Харабин, К. Шромэк. – Грайсфальд, 2005. – С. 7–14.

  4. Новікова Т. В. Церковнослов’янізми у складі українських фразеологічних одиниць / Т. В. Новікова // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Сімферополь : Изд-во Таврич. национ. ун-та им. В. И. Вернадського, 2009. – С. 132–139. – (Серия “Филология. Социальные коммуникации” ; Том 22 (61), № 4).

  5. Семантика і прагматика граматичних структур : [зб. наук. праць / наук. ред. Загнітко А. та ін.]. – Донецьк : Вид-во ДонДУ, 1998. – 126 c.

  6. Ужченко В. Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу : [6019 фразеологізмів] / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. − [5-е вид., перероб. й доп.]. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 348 с.


Ужченко Виктор. Фразеосемантическое поле ‘пьянство’ в украинских восточнослобожанских говорах / Виктор Ужченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2009. – Т. 22 (61), № 4 (2). – С. 43–51.

В статье на материале восточнослобожанских говоров предпринята попытка проследить внутриструктурные и семантические связи фразеосемантического поля ‘пьянство’, выделить в нем доминантные сегменты и показать динамику их репрезентантов

Ключевые слова: фразеосемантическое поле, диалектная фразеология, ареализмы, пьянство.


Uzhchenko Victor. Phraseosemantic Field ‘Drunkness’ in Ukrainian East-Slobozhan dialects / Victor Uzhchenko // Scientific Notes of Taurida V.I.Vernadsky University. – Series: Phylology. Social communications. – 2009. – V.22 (61), № 4 (2). – P. 43–51.

The author takes an attempt to trace the inner structural and semantic relations of the phraseosemantic field ‘drunkness’, to define the main segments and to demonstrate the dynamics of their representatives on the material of east-slobozhan dialects

Key words: phraseosemantic field, dialectal phraseology, arealisms, drunkness.


ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ДО КРИМУ – ПЕРЛИНИ УКРАЇНИ!Похожие:

Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconКрымский центр гуманитарных исследований кримський центр гуманітарних досліджень crimean research centre for humanities
Кцгд, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, просп. Вернадського, 4, Сімферополь, Крим, Україна, 95007. Електрона...
Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconТернопільський національний педагогічний університет
Повідомляємо вас, що 10 11 квітня 2008 року Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка проводить...
Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconМіністерство охорони здоров’я національний медичний університет україни імені о. О. Богомольця «Затверджено»
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги!
Кафедри українознавства та філософії І політології Харківського національного економічного університету запрошують узяти участь у...
Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconВ. В. Надурак філософсько-релігійні погляди в.І. Вернадського
Вернадського всіляко намагалися загнати у вузький коридор геології та геохімії, адже якби його творча спадщина вивчалася дійсно об’єктивно,...
Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconОлег Гуцуляк геть з толочкіянством! Хай живе костомарівська людина!
Великої Русі”, — заявляють деякі представники української управлінської, фінансової та майнової еліти часів "КаКи" (Кравчука-Кучми)...
Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconМузей мистецтв імені богдана та варвари ханенків посольство азербайджанскої республікки в україні шановний Олегу Гуцуляк! Маємо честь запросити Вас на щорічну науково-практичну конференцію
Біленко Г.І., зав. Відділу Східного мистецтва Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconШахтинский институт (филиал) Факультет: «Факультет гуманитарных наук и управления»

Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconФразеологическая комиссия при Международном комитете славистов Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского Факультет украинской филологии
Международном Комитете Славистов, факультет украинской филологии Таврического национального университета имени В. И. Вернадского...
Фразеологічна комісія при Міжнародному комітеті славістів Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Факультет української філології iconОториноларингология. (лечебный факультет)
Какое внутричерепное осложнение наблюдается при воспалительных заболеваниях носа и околоносовых пазух
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов