Idee Fixe icon

Idee FixeНазваниеIdee Fixe
Дата конвертации29.07.2012
Размер53.03 Kb.
ТипДокументы

Idee Fixe
Larwa


Червь

1

Na śliskim bruku w Londyne

На скользком тротуаре в Лондоне

W mglie podksieźycowej bialej

В тумане подлунном белом

Niejedna postać cię minie

Многин пройдут незамеченными

Lecz ty ją wspomnisz struchlany

Но только ее ты вспомнишь, ужаснувшись


2

Czoło ma w cierńiu? czy w brudzie?

На голове терновый венец? Или грязь?

Rozeznać tego nie można

Невозможно разглядеть

Poszepty z Niebem o cudzie

Попроси у Небес чуда

W wargach... czy?.. piana bezboźna!..

Но на губах – что? – пена безбожная


3

Rzekłbyś, że to Biblii księga

Сказал бы, что это Библия

Zataczająca się w błocie

Измазанная в грязи

Po która nikt już me sięga

Никто за ней не налониться

Iz nie czas myśleć o cnocie

Не время думать о добродетели


4

Rozpacz i pieniądz - dwa słowa

Несчатье и деньги – два слова

Łyskają bielmem jej źrenic

Блестят бельмами ее глазниц

Skąd idzie?... sobie to chowa.

Откуда идешь – от себя скрываешь

Gdzie idzie?... zapewne, gdzie nic!

Куда идешь – наверняка в никуда


5

Takiej-to podobna jędzy

И такой то вот ведьму похоже

Ludzkość, co płacze dziś i drwi

Человечество, что плачет и ухмыляется

Jak historia? ... wię tylko: „krwi!...”

Что, история? … только оно и знает: «крови!»

Jak społeczność ? tylko: „pieniędzy!...”

Что, общество? Только «денег!»


Tylko pieniędzy!

Только денег!

...pieniędzy...

денег…


.


^

Moja piosеnkaDo kraju tego, gdzie kruszynę chleba

По той стране, где крошку хлеба

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Поднимут с земли с благодарностьб

Dla darów Nieba...

К дарам Небес

Tęskno mi, Panie...


Тоскую я, Господи…

*

Do kraju tego, gdzie winą jest duża

По той стране, где велика вина

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,

Разрушить гнездо аиста на старой груше

Bo wszystkim służą...

Ибо всем они служат

Tęskno mi, Panie...

Тоскую я, Господи…

*

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony

По той стране, где приветствие первое

Są - jak odwieczne Chrystusa wyznanie:

Как отвеку Христос завещал

„Bądź pochwalony!”

«Будь благословлен»

Tęskno mi, Panie..

Тоскую я, Господи…

*

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,

Тоскую и еще об одной

Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,

Которая не знаю, где и живет

Równie niewinnej...

Столь же невинной…

Tęskno mi, Panie...

Тоскую я, Господи…

*

Do bez-tesknoty i do bez-myślenia,

По безгрустию и по безмыслию

Do tych, co mają „tak” za „tak” – „nie” za „nie”

По тем, у которых слово «да» - это «да», а «нет» - «нет»

Bez światlo-cienia...

Бес светотени

Tęskno mi, Panie...

Тоскую я, Господи…

*

Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi?

Тоскую я здесь, и кто позаботится обо мне

l tak być musi, choć się tak nie stanie

Так и должно быть, но да не станет так

Przyjaźni mojej!...

С дружбой моею

Tęskno mi, Panie...

Тоскую я, Господи…

Marmur-bialy


Grecjo piękna!... twe dziwiąc ramiona z marmuru
Прекрасная Греция! Восхищают твои мраморные торсы

I - serce... pytam: co się też stało z Homerem,
^ И - сердце – спрашиваю : что же стало с Гомером

Który cię uczył śpiewać z gwiazdami do chóru?
Который научился со звездами петь хором

Gdzie jego grób? lub chata?- mów! -chociażby szmerem
^ Где могила его? Или дом? – говори - хотя бы шумом

Fal egejskich, bijących w heksametro skałę –
Волн эгейских, бьющих в размере гекзаметра

Rytmem klasku ich rzeknij - zapisz w piany białe!
^ Ритмом их плеска скажи – напиши белой пеной

*

Wdzięczna Grecjo! - a co się i z F i d i a s e m stało,

О благодарная Греция – а что же с Фидием случилось

Który cię uczył kibić wyginać dostojnie

Который учился стан изгибать благородно

l stąpać jako bogi, duchem czując ciało? –

И ступать подобно богу, душою чувствуя тело -

Czy on w wiezieniu przepadł? M i l c j a d czy na wojnie?

Не в темнице ли он умер? А Милсиад на войне?

Temistokles, Tucydyd, Cymon... czyż skazani?!

Фемистокл, Фукидид, Кимон… все названы?

Grecjo! - a co się z słodkim Arystydem stało,

О Греция! – а что случилось со сладким Аристидом

Który-ć przebaczać uczył, cierpiąc jak wygnani?

Который учил прощать, но претерпел, как изгнанник

A stary Focion, bitwę co wygrywa z chwałą,

А старый Фокион, побеждавший со славой

Nim mu podawasz trucizn?...a Sokrat??...

Пока не угостили его ядом? А Сократ?..


...Och! Pani

О, госпожа моя

Błękitno-oka, z równym profilem Minerwy...

Синеглазая, с прямым профилем Минервы

Stąd to zwaliska twoje są, jak ty, nadobne:

Даже руины твои, как и ты, прекрасны

Wita się je z radością!... a żegna z tęsknota,

Приветствую их с радстью, а прощаюсь с грустью

Rosami operlone rwąc fijołki drobne,

Росою ожемчуженные, срываю маленькие фиалки

Jedyne, co łzawieją tam... i rosną po to.

Единственные, которые плачут там… для того и растут


Laur dojrzały

1

Nikt nie zna dróg do potomności,

Никто не знает пути в будущеее

Jedno - po samodzielnych bojach;

Только – после отчаянной битвы

Wszakże w Świątyni jej nie gości

Не всякий в храме его гостит

W tych, które on wybrał, pokojach.

И уж не в тех, которые выбрал, покоях

2


Ni swoimi wstępuje drzwiami,

Не теми, которые выбрал дверями

Lecz które jemu odemknięto –

Но nеми, что ему откроют

A co w życiu było skrzydłami,

И что в жизни било крылами

Nieraz w dziejach jest ledwo pięta!...

В деяниях запомниться как жалкое шарканье


3

Rozwrzaskliwe czasów przechwałki,

Крикливых времен хвастовство

Co, mniemałbyś, że są trąb graniem?-

Не думаешь ли ты, что это труб органных звуки?

To padające w urnę gałki...

Нет, то шары падают в урны

Gdy cisza jest głosów – z b i er a n i e m .

А тишина – считает голоса


Idacej kupic talerz Pani M.

Пани М., собирающейся купить тарелку

1

Są pokolenia, i miasta, i ludy,

Есть поколения, города и народы

Smętne i stare –

Грустные и старые

Które podały nam nie żadne cudy,

Которые не оставили нам никакого чуда

Lecz - garnków parę!

Только пару горшков

2

W Muzeum Dama stawa z parasolka

В музее дама стоит с зонтиком

Przed garnkiem takim;

Возле горшка такого

W Sycylii stąpa (choćby była Polka!...)

В Сицилии ступает (а ведь полька!)

Nie wiedząc, na kim!...

Не знает, по чьим костям

3

Gdy Ludy - których się ani użalisz

Так народы – которых и не пожалеешь

W Epok otchłani –

Во времен пучине

Nikną -jak sługa, co podawa talerz

Исчезают – как слуга, что подавал тарелку

Wielmożnej Pani

Вельможной пани

^

Pochwała pracy


Похвала труду (отрывок из ст. «Promethidion»


Bo nie jest światło, by pod korcem stało,

Нет светильника, который бы под корзину ставили

Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,

И соль земли не для приправы кухонной

Bo piękno na to jest, by zachwycało

Для того и красота, чтобы восхищала

Do pracy - praca, by się zmartwychwstało.

И труду – труд, из мертвых воскресая

I stad największym prosty lud poeta,

И станет тогда простой люд поэтом

Co nuci z dłońmi ziemia brazowemi,

Что пишет руками, от земли коричневыми

A wieszcz periodem pieśni i profeta,

А вещия строфы гимны и пророчества

Odlatujacym z pieśniami od ziemi.

Отлетает песней от земли

I stad największym prosty lud muzykiem,

И станет самый простой люд музыкантом

Lecz muzyk jego płomiennym językiem,

Музыка его огнем заговорит

I stad najlepszym Cezar historykiem,

И станет наилучшим историком Цезарь

Ktury dyktował z konia - nie przy biurze –

Диктовал он с коня – не из конторы

I Michał-Anioł, co kuł sam w marmurze...

И Микеланжело, который сам тесал мрамор…Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов