Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності icon

Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльностіНазваниеЗавдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності
Дата конвертации20.05.2012
Размер102.97 Kb.
ТипРішення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради

№У1/2-13 від 01 грудня 2010 року


ПОЛОЖЕННЯ

про адміністративну комісію при виконкомі

Сєдовської селищної ради, Новоазовського району.


 1. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення і діяльності.


Стаття 1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі і гідності громадян, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.


Стаття 2. Адміністративна комісія розглядає усі справи про адміністративні порушення, за винятком віднесених відповідно до чинного законодавства до компетенції інших органів та службових осіб .

Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне , повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням.


Стаття 3. Адміністративна комісія утворюється при виконкомі Сєдовської селищної ради.


Стаття 4. Адміністративна комісія при виконкомі селищної ради утворюється селищною радою за поданням селищного голови на строк повноважень ради.


Стаття 5. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед селищною радою та її виконавчого комітету та їм підзвітна. Виконком може проводити зміни в складі адміністративної комісії з наступним внесенням на затвердження ради.


Стаття 6. Адміністративна комісія діє в складі голови ( який обирається з числа заступника голови ради або члена виконкому ), заступника голови, відповідального секретаря і не менш як 6 членів комісії.

До складу комісії входять депутати ради, представники профспілок та інших громадських організацій, трудових колективів.

До складу адміністративної комісії не можуть входити представники державних органів, службові особи, яки мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.


Стаття 7. Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції взаємодіє з постійними комісіями селищної ради та комісіями утворюваними при виконкомі селищної ради.


Стаття 8.
Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, цим Положення та іншими законодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів, а також розпорядженнями обласної, районної держадміністрацій та рішеннями виконкому селищної ради за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.


Стаття 9. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнюють практику розгляду цих справ у межах населених пунктів ради.

Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті узагальнення практики їх розгляду причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у відповідний державний орган або службовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.


Стаття 10. Діловодство в справах, що розглядаються адміністративною комісією ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи затверджуються виконкомом селищної ради.


Стаття 11. Справа, що заводиться адмінкомісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, данні про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої винесено, та потерпілому, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.


Стаття 12. Голова адміністративної комісії, а при його відсутності заступник голови :

 • керує роботою комісії, несе відповідальність за покладених на комісію завдань;

 • головує на засіданнях комісії;

 • забезпечує регулярне проведення засідань комісії;

 • визнає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;

 • вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адмінкомісії ;

 • підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.


Стаття 13. Відповідальний секретар комісії ;

 • заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу ;

 • здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення ;

 • веде по справах що розглядаються, протоколи засідань комісії ;

 • разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії ;

 • звертає до виконання постанови про накладання адміністративного стягнення і контролює їх виконання ;


Стаття 14. Технічне обслуговування та матеріально – технічне забезпечення адміністративних комісій покладається на селищну раду.


Стаття 15. Адміністративна комісія користується штампом і печаткою виконкому селищної ради.


ІІ. Порядок розгляду справ про

адміністративні правопорушення.


Стаття 16. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Стаття 17. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою або представником громадської організації відповідно до статті 225 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Стаття 18. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводиться не менш двох разів на місяць. Засідання комісії є правомочними при наявності не менш як половини загального складу комісії.


Стаття 19. Справи про адміністративне правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника.


Стаття 20. Адміністративна комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденній строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про правопорушення, передбачені статтями 101-103 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглядаються в семиденний строк.


Стаття 21. Справи розглядаються відкрито.

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення можуть розглядатися у виїзних засідання комісії.


Стаття 22. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.


Стаття 23. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання :

а) чи належить до компетенції адмінкомісії розгляд даної справи ;

б) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи ;

в) чи сповіщено осіб які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду ;

г) чи витребувані необхідні додаткові матеріали ;

д) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Про день засідання адмінкомісії завчасно повідомляється прокурору.


Стаття 24. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адмінкомісії, яка розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні адмінкомісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особами, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до ст. ст. 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративні правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховуються його висновок.


Стаття 25. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративні правопорушення зобов’язана з’ясувати :

1) чи було вчинено адміністративні правопорушення

2) чи винна дана особа в його вчинені

3) чи підлягає вона адміністративної відповідальності

4) чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальності

5) чи заподіяно майнову шкоду

6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд в установи, організації, громадські організації, трудового колективу

7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.


Стаття 26. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адмінкомісією ведеться протокол, в якому зазначаються :

1) дата і місце засідання

2) найменування і склад комісії

3) зміст справи, що розглядається

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання адмінкомісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.


Стаття 27. По справі про адміністративні правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов.

1) про накладання адміністративного стягнення

2) про закриття справи.


Стаття 28. За вчинення правопорушень, адміністративна комісія може застосувати такі стягнення :

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація предмета, якій став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідно статтею Кодексу України про адміністративного правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальності за адміністративне правопорушення.

При накладанні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступень його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність.

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одно з додаткових стягнень , передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяця з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.


Стаття 29. Постанова про закриття справи виноситься при оголошені усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд установи, організації, громадської організації чи трудового колективу.


Стаття 30. Постанова комісії повинна містити :

1) найменування адмінкомісії, яка винесла постанову ;

2) дату розгляду справи ;

3) відомості про особу, щодо якої розглядається справа ;

4) викладення обставин, установлених при розгляді справи ;

5) зазначення нормативного акту, яки передбачає відповідальність за дане адміністративне порушення ;

6) прийняте по справі рішення.

Якщо при вирішенні питання про накладання стягнення за адміністративне правопорушення одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначається розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування. Коли сума майнової шкоди не перевищує 50 грн., адміністративна комісія вирішує питання про її відшкодування винною особою.

Постанова повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова адмінкомісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем комісії.


Стаття 31. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідно відмітка у справі.

По справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст. 174 і 191 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо особи, якій вручено вогнестрільну зброю, а також бойові припаси ввірені в зв’язку з виконанням службових обов’язків або передано у тимчасове користування підприємством, установою, адміністративна комісія надсилає копії постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнестрільною зброєю.


Стаття 32. Постанова адмінкомісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк адмінкомісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено.

Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.


Стаття 33. У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія протягом трьох днів надсилає скаргу разом з справою в орган, де оскаржується постанова.


Стаття 34. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладання адмінстягнення у вигляді попередження, а також принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.


Стаття 35. Постанова адмінкомісії про накладання адмінстягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, службовими особами і громадянами.


Стаття 36. Постанова адмінкомісії про накладання адміністративного стягнення звертається до виконання відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.


Стаття 37. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адмінкомісії робить на постанові відповідну відмітку.


смт.Сєдове

2010 рокуПохожие:

Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconПоложення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання
Постійні комісії селищної ради є органами ради, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про місцеве...
Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconРозробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника
Тому очевидно, що маркетингові комунікації мають в основному рекламні завдання інформацію та залучення покупця(споживача, користувача)...
Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconПоложення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих
Про внесення змін І доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна
Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з основ інформатики 2004 рік
Завдання Електронний годинник відтворює різні L мелодій, по одній мелодії в годину, повторюючи їх через кожні L годин. Факультатив...
Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 26 грудня 2010 р. Завдання Школа-семінар (50 балів) Організовуючи роботу школи-семінару «Нові інформаційні технології в освіті»
Так для прикладу, припустивши, що серед тем лекцій, які виносяться на семінар є такі: а Методи сортування масивів; б Основні способи...
Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconШановні Голова та члени комісії, вашій увазі пропонується робота на тему
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconШановні Голова та члени комісії, вашій увазі пропонується робота на тему
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 21 грудня 2008 р

Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconДокументы
1. /Завдання на МР.doc
Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення І діяльності iconЗакон україни про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 45, ст. 397 )

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов