Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік icon

Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рікНазваниеРішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік
Дата конвертации20.05.2012
Размер64.48 Kb.
ТипРішення
У К Р А Ї Н А

СЄДОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА НОВОАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ

VI скликання


РІШЕННЯ


від 30.12.2010 року №VI/3-28

смт. Сєдове


Про бюджет Сєдовської

селищної ради на 2011 рік


Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням районної ради від 30.12.2010 року № У1 / 2 – 59 «Про районний бюджет на 2011 рік» на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада


в и р і ш и л а:


1. Установити загальний обсяг доходів бюджету Сєдовської селищної ради на 2011 рік у сумі 2297203 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2161400 грн., спеціального фонду бюджету - 135803 грн., у тому числі бюджету розвитку 55000 грн. (додаток 1).


^ 2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету Сєдовської селищної ради на 2011 рік у сумі 2297203 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2161400 грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 135803 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2).


^ 3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 4000 грн.


4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 3) на 2011 рік:

дотації вирівнювання бюджету Сєдовської селищної ради у сумі 468600 грн.;


5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевому бюджету Сєдовської селищної раді (коштів, що передаються до місцевого бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету) згідно із додатком 3 до цього рішення.

6. Встановити, що в 2011 році:

6.1. В доходи загального фонду бюджету ради зараховуються:

-25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, які стягуються на території ради;

- 100 відсотків плати за землю, яка стягується на території ради;

- інші податки та збори, передбачені законодавством.

6.2. Плата за землю, яка надходить до бюджету, не має цільового призначення і направляється на фінансування видатків загального фонду бюджету селищної ради.

6.3.
В доходи спеціального фонду бюджету селищної ради зараховуються:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок бюджету селищної ради;

- надходження зборів за забруднення навколишнього середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища;

- інші надходження передбачені законодавством.

Доходи спеціального фонду бюджету спрямовані на заходи, передбачені законодавством.

6.4. Податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року та не встановлені Податковим кодексом України як загальнодержавні і місцеві податки та збори, включати розстрочені і відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувалися станом на 31 грудня 2010 року, і суми, донараховані за актами перевірок, за цими податками і зборами (обов’язковими платежами), сплачуються платниками податку за правилами, встановленими відповідними законодавчими актами України, або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України, та зараховуються до загального чи спеціального фонду бюджету селищної ради – в частині податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховувалися відповідно до загального чи спеціального фонду бюджету.

^ 7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 4), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.


8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктів харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- трансфери місцевим бюджетам.


9. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 423086 грн. (додаток 5).

10. Встановити, що:

10.1. Фінансування видатків бюджету селищної ради здійснюється у межах фактичних надходжень із застосуванням режиму економії.

10.2. Брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки у межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Брати зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

10.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії, та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду оплати заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

11. Забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ та організацій в відповідності з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2011році.


12. Передбачити в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених діючим законодавством умов оплати праці та розміром мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами, і послуги зв’язку, не допускаючи простроченої заборгованості за вказані послуги. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток 6)з урахуванням режиму економії.

Врахувати, що в разі наявності простроченої заборгованості по оплаті комунальних послуг і енергоносіїв, органи казначейства здійснюють платежі загального фонду по видатках (крім передбачених п. 8 даного рішення) тільки після погашення такої заборгованості.

13. Надати право голові селищної ради на підставі звернень в міжсесійний період приймати розпорядження з наступним затвердженням радою:

13.1. Про перерозподіл асигнувань між:

- напрямками витрат згідно функціональними та економічними ознаками;

- загальним та спеціальними фондами за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень із зміною обсягу профіциту загального фонду бюджету та дефіциту спеціального фонду бюджету.

13.2. Щодо обліку в складі бюджету та визначення порядку, напрямків подальшого використання коштів трансфертів з державного, обласного та районного бюджетів, які надаються додатково згідно до законодавчих та нормативних актів.

14. Голові селищної ради надати право укладати договори з:

14.1. Головним управлінням Державного казначейства України в Донецькій області на отримання за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами, згідно із затвердженим чинним законодавством порядком:

- позик на покриття тимчасових розривів бюджету;

- середньострокових позик на суми невиконання в відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів бюджету, визначених про Державний бюджет України на умовах їх повернення.

15. Здійснювати в межах бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної ради на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

16. Згідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України за підсумками виконання бюджету за 1 півріччя 2011 року та на наступних звітних періодах передбачити за умови погодження з постійною комісією з питань економічної політики, бюджету та фінансів першочергове спрямування понадпланових надходжень платежів до бюджету на фінансування соціально – культурної сфери.

17. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Рішення вступає в силу з 1 січня 2011 року і діє по 31 грудня 2011 року.

19. Контроль за виконанням дійсного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Максимова).


Голова Сєдовської селищної ради В.І. БезусенкоПохожие:

Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconДодаток №1 до рішення селищної ради від 30. 12. 2010р. №VI/3-28 Доходи місцевого бюджету на 2011 рік

Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconПоложення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання
Постійні комісії селищної ради є органами ради, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про місцеве...
Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconДо рішення селищної ради від 30. 12. 2010 р. №VI/3-28 Видатки місцевого бюджету на 2011 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconПозовна заява (адміністративний позов)
Рішенням Івано-Франківської міської ради (XXXIX сесія) п’ятого демократичного скликання від 25. 02. 2009 року затверджено «Програму...
Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconДо рішення селищної ради від 30. 12. 2010 р. № Vi/3-28 Показники міжбюджетних трансфертів між місцевим бюджетом та районним бюджетом на 2011 рік
Показники міжбюджетних трансфертів між місцевим бюджетом та районним бюджетом на 2011 рік
Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconРішення сесії міської ради від 25. 02. 2009 року). Але суд відмовив мені щодо скасування та вилучення пункту 2 розділу 8 «Програми розвитку та функціонування української мови у місті Івано-Франківську на 2009-2011 роки» (додаток 2 до рішення сесії міської ради від 25.
Франківську міську раду виключити пункт 3 розділу 5, пункт 1 розділу 7 з «Програми розвитку та функціонування української мови у...
Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconРегламент роботи Сєдовської селищної ради VI скликання. Розділ загальні положення
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної...
Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconЗареєстровано: Затверджено
Рішення виконавчого комітету Сєдовської селищної ради Новоазовського району Донецької області
Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconПовідомлення про оприлюднення
Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від...
Рішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік iconГалілео Галілей (15. II. 1564 I. 1642)
Зоряному віснику 03. 1610 р. Ця робота, що підривала основи птолемеєвої системи світу, стала сенсацією. Реакція церковних кіл була...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы